Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Daria Wyrostkiewicz 05-04-2019 15:09:22

Ile kosztuje oświata na wsi?

Ile kosztuje oświata na wsi?

W związku z dyskusja  na temat reformy szkolnictwa i podwyżki plac dla  nauczycieli postanowiliśmy sprawdzić, ile rząd kosztują szkoły znajdujące się na terenach wiejskich.


Według informacji uzyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2019 r. kwota subwencji oświatowej przypadająca na jednego ucznia szkoły podstawowej położonej na terenie wiejskim wynosi średni ok. 9 780 zł.


"Kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin wiejskich naliczona na rok 2019 wynosi 9 869 mln zł. i jest wyższa o 3,9% od kwoty naliczonej na rok 2018. Natomiast dla gmin miejsko – wiejskich została naliczona kwota 7 283 mln zł. (wzrost o 4,3%). Przy czym odnotowano spadek liczby uczniów uwzględnianych przy podziale kwoty subwencji w przypadku gmin wiejskich o 2,8%  i w przypadku gmin miejsko – wiejskich o 2,5%. Liczba dzieci objętych subwencją oświatową według danych z SIO (30.09.2018 r.) w gminach wiejskich wynosi 939 352, natomiast w gminach miejsko – wiejskich 794 470"

 

– informuje MEN.


Jak zaznacza MEN określona dla każdej jednostki samorządu terytorialnego ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej może ulec zwiększeniu jedynie o 0,4% rezerwy subwencji oświatowej.
Wnioski o zwiększenie jej wysokości z rezerwy subwencji mogą składać do MEN wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego spełniające warunki określone w kryteriach jej podziału.
Część oświatowa subwencji ogólnej kalkulowana jest dla jednostek samorządu terytorialnego, a nie dla poszczególnych szkół i placówek.


Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej są corocznie opracowywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz opiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Po zaopiniowaniu przez Zespół, kryteria podziału 0,4% rezerwy są publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce finansowanie edukacji – subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stoi na stanowisku, że małe wiejskie szkoły są ważnym ośrodkiem integracji społeczności lokalnej, działalności kulturalnej i oczywiście edukacyjnej, nie tylko w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Stąd też zagadnienia dotyczące wyrównywania szans edukacyjnych na obszarach wiejskich, w tym funkcjonowania małych szkół na obszarach wiejskich, zostały uwzględnione w Programie działań MRiRW na lata 2015-2019.
Jak ustaliliśmy działania resortu rolnictwa  w tym obszarze koncentrują  na tworzeniu warunków dla rozwoju edukacji na obszarach wiejskich, w tym wyrównywaniu szans edukacyjnych, utrzymaniu małych szkół wiejskich oraz aktywizacji świetlic wiejskich i zwiększeniu dostępności do zajęć pozalekcyjnych.


 MR i RW prowadzi rozmowy  z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie uwzględnienia specyfiki szkół na terenach wiejskich w planowanych pracach dotyczących zmian przepisów prawa oświatowego (np. w zakresie sposobu naliczania subwencji oświatowej), a także z Ministrem Rozwoju w sprawie włączenia szkół wiejskich do sieci Lokalnych Ośrodków Wiedzy - przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 


Maks Weber

fot. Pixabay


Polub Świat Rolnika na Facebooku i bądź na bieżąco



Polecane z kategorii Życie rolnika
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.