Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 30-09-2015 01:00:00

GMO czyli Genetycznie Modyfikowana Żywność

GMO czyli Genetycznie Modyfikowana Żywność

Pewnym paradoksem jest fakt, że od wielu lat przeważająca większość naukowców na całym świecie opowiada się za wprowadzaniem GMO do rolnictwa, natomiast politycy, nie posiadający najczęściej wiedzy merytorycznej, wsłuchują się w wielu krajach w nienaukowe argumenty różnego rodzaju ekologów i zajmują negatywne stanowisko w tej kwestii.

Pewnym paradoksem jest fakt, że od wielu lat przeważająca większość naukowców na całym świecie opowiada się za wprowadzaniem GMO do rolnictwa, natomiast politycy, nie posiadający najczęściej wiedzy merytorycznej, wsłuchują się w wielu krajach w nienaukowe argumenty różnego rodzaju ekologów i zajmują negatywne stanowisko w tej kwestii.

Faktem jest, że na początku lat 1970-tych ubiegłego stulecia, kiedy powstała inżynieria genetyczna, twórcy GMO nawoływali do stosowania rygorystycznych środków bezpieczeństwa i wskazywali na różne zagrożenia związane z wykorzystywaniem tych organizmów. Od połowy lat siedemdziesiątych zaczęto wprowadzać GMO do różnych działów gospodarki, a od 1995 roku także do rolnictwa. Jednocześnie uchwalono stosowne akty prawne i utworzono odpowiednie instytucje, których zadaniem jest dbanie o tzw. bezpieczeństwo biologiczne i szczególnie o bezpieczeństwo żywności. Zajmuje się tym w ramach Unii Europejskiej European Food Safety Authority (Eurpejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności). 

Także w naszym kraju naukowcy zajmujący się tą problematyką nie są zgodni co do kwestii stosowania GMO w rolnictwie. Podobnie podzieleni są sami rolnicy. Właściciele wielkotowarowych gospodarstw rolnych wytwarzających 75 proc. całości produkcji rolniczej są oczywiście za korzystaniem z Genetycznie Modyfikowanej Żywności. Bowiem tylko w ten sposób mogą uzyskiwać przyzwoite dochody i zapewnić podaż artykułów rolnych na odpowiednim poziomie. Opieranie się bowiem tylko na mało wydajnych, lokalnych odmianach zbóż i ziemniaków, tak jak to ma miejsce w małych gospodarstwach rolnych, jest niekonkurencyjne w stosunku do odmian wykorzystywanych w rolnictwie towarowym. 

Gdyby jednak w sposób demokratyczny przeprowadzić wśród naszych rolników głosowanie za lub przeciw GMO, to bez problemów wygraliby takie „referendum” jego przeciwnicy. Na ogólną bowiem liczbę ok. 1,8 mln, gospodarstw rolnych, jedynie 300 tys. jest gospodarstw wielkotowarowych. Nie dziwi więc fakt, że podejmowane przez naszych polityków decyzje uwzględniają interesy tej przeważającej liczby rolników, których udział w naszej produkcji rolniczej wynosi tylko 25 proc. A niewielka część naukowców podsuwa im nieprawdziwe powody mające przemawiać przeciwko wprowadzaniu GMO do naszego rolnictwa.  Jednak nasze rolnictwo od 2004 roku, tj. od przystąpienia naszego kraju do UE, nie jest oddzielone przysłowiowym „ chińskim murem” od rolnictwa europejskiego czy też od rolnictwa światowego. A ramach UE mamy przecież swobodny przepływ towarów (także rolno-spożywczych) i nikt nie jest w stanie sprawdzić jakie produkty (zawierające czy nie zawierające GMO) trafiają na nasz rynek. Nikt też nie może – przynajmniej na razie - utworzyć z Polski czegoś w rodzaju „strefy wolnej od GMO”. Z różnych zresztą względów utworzenie takiej strefy byłoby niekorzystne dla naszej gospodarki. Stałaby się ona coraz mniej konkurencyjna, podobnie jak nasze rolnictwo w swoistym „skansenie bez GMO”. We współczesnych czasach nie ma możliwości rozwoju bez korzystania z innowacji, w tym także z nowoczesnej biotechnologii. 

Zresztą wprowadzenie zakazu korzystania z osiągnięć biotechnologii wcale nie uchroniłoby naszych konsumentów przed Generalnie Modyfikowaną Żywnością. W warunkach globalizacji i wolnego handlu będziemy importerami i konsumentami GMO. Lepiej więc współuczestniczyć w rozwoju nowoczesnych technologii, aniżeli pozwolić na ich rozwój w innych krajach i następnie płacić za ich import. 

Konieczne jest uporządkowanie i ujednolicenie przepisów regulujących warunki wykorzystywania GMO w poszczególnych działach gospodarki (nie tylko w przemyśle farmaceutycznym i rolnictwie) w ramach całej Unii Europejskiej. W tej sferze, a także w wielu innych dziedzinach, Unia pozostaje w tyle za takimi krajami jak Stany Zjednoczone, Chiny, a nawet Brazylia. Natomiast wielu unijnych decydentów wykazuje nadal negatywny stosunek do wykorzystywania nowoczesnych technologii, w tym także GMO. W ostatecznym rachunku to gospodarka i konsumenci podejmą ostateczną decyzję o korzystaniu lub nie korzystaniu z tego typu rozwiązań w rolnictwie i innych działach gospodarki. Taką pozytywną decyzję podjęli już dawno w przypadku GMO i produktów pochodnych wykorzystywanych powszechnie w przemyśle farmaceutycznym. Jeśli więc używanie GMO do produkcji leków nie budzi już obaw, to podobnie może być- i w niektórych krajach już jest - także z wykorzystaniem GMO w rolnictwie. 

Oczywiście, jeśli pojawią się jakiekolwiek powody uzasadniające niekorzystanie w danym kraju z GMO w rolnictwie, to każdy rząd z łatwością może wprowadzić odpowiednie przepisy prawne i inne bariery, które skutecznie zablokują wprowadzanie tych nowych technologii do rolnictwa. Do odkrycia takich powodów potrzeba jednak rzetelnych badań naukowych, a nie pisanych na zamówienie określonych grup interesu „ekspertyz” przez niewielką, ale wszechobecną w mediach grupkę „naukowców”, którzy starają się ,najczęściej za pomocą niezbyt naukowych argumentów i odpowiednio „dobranych” danych, wykazać różne zagrożenia związane z uprawą roślin GM i handlem materiałem siewnym genetycznie modyfikowanym.

Adam Gwiazda/wSensie.pl

Fot. Robkall/flickrAutor: Emilia Gromczak 06-12-2021 12:11:26

KRUS otrzymała nagrodę za całokształt swojej działalności

Podczas Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie KRUS odebrała nagrodę za całokształt swojej działalności.

Od 26 do 28 listopada 2021 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Konferencyjnym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie odbyły się 5. Centralne Targi Rolnicze, w których wzięli udział przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W trakcie targów nagrody wręczano m.in. w kategorii Sołtys Roku, Rolnik Roku i Gospodyni Roku. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego otrzymała nagrodę za całokształt swoje działalności. 

Centralne Targi Rolnicze

Tegoroczne Centralne Targi w Nadarzynie odbyły się już po raz 5. Jest to obecnie największa w Polsce platforma do prezentacji nowoczesnych technologii dla rolnictwa, organizacji debat, seminariów i paneli branżowych sektora rolno-spożywczego. Obok targów Agro Show są to jedne z najpopularniejszych targów w Polsce. Swój patronatem nad wydarzeniem objęło MRiRW. Podczas targów odbyły się liczne premiery produktowe, prezentacje innowacyjnych rozwiązań, konferencje i panele dyskusyjne. KRUS Nadarzyn

W drugi dzień targów tj. 27 listopada na stoisku Polska Press trwała debata KRUS poświęcona kluczowym zadaniom w perspektywie 30 lat jej działalności. W rozmowie udział wzięli Dyrektor Biura Świadczeń Iwona Kaszuba, Dyrektor Biura Rehabilitacji Izabela Czartoryska-Plutecka oraz Dyrektor Biura Prewencji Cezary Nobis. W ten sam dzień poznaliśmy również zwycięzców plebiscytu Mistrzowie AGO (organizowany przez Polska Press). Nagrody otrzymali: Sołtys Roku, Rolnik Roku, Gospodyni Roku, Koło Gospodyń Wiejskich, Sołectwo Roku oraz Gospodarstwo Agroturystyczne Roku.

Zwiedzający mieli okazję  zobaczyć również rywalizację w Pucharze Polski Strongman Nadarzyn 2021. Zawody składały się m.in. z przeciągania ciągnika czy spacer z yokiem o wadze 360 kg.

KRUS z nagrodą

Polska Press uhonorowała nagrodą za całokształt działalności KRUS. Nagrodę odebrała Zastępca Prezesa KRUS Monika Rzepecka.

Zastępca Prezesa KRUS wręczyła również wyróżnienie Prezesa Kasy w kategorii Rolnik Roku Panu Waldemarowi Mazurkowi, właścicielowi wysoko wyspecjalizowanego gospodarstwa rolnego w Glinicy w powiecie wrocławskim. Pan Waldemar działa aktywnie w samorządzie rolniczym jako Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Wrocławskiego, znany jest także ze wspierania licznych lokalnych inicjatywach społecznych.

Czytaj: Rolnik nie wypadnie już z KRUS?

krus.gov.pl/fot.krus.gov.pl


Autor: Sebastian Wroniewski 06-12-2021 11:00:00

KOWR wspiera polski sektor rolno-spożywczy w trakcie pandemii

W okresie trwającej pandemii KOWR wspiera polski sektor rolno-spożywczy w poszukiwaniu zagranicznych rynków zbytu oraz promuje polską żywność za granicą.

Pomimo trudnej sytuacji związanej z obostrzeniami dotyczącymi COVID-19, w dniach 12-14 grudnia br. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje stoisko narodowe dla polskich firm na targach Food Africa Cairo 2021 w Kairze w Egipcie, a od września br. zorganizował cztery stoiska narodowe z udziałem polskich przedsiębiorców na zagranicznych targach w formule stacjonarnej, zarówno na rynku unijnym, jak i w krajach trzecich.

KOWR aktywnie promuje polski sektor rolno-spożywczy

We wrześniu br. KOWR zorganizował stoisko narodowe na targach na targach Novi Sad International Agricultural Fair 2021 w Nowym Sadzie w Serbii. Na polskim stoisku w roli pod wystawców obecnych było 6 polskich firm.

Kolejnym działaniem była organizacja polskiego stoiska narodowego na targach ANUGA 2021 w październiku br. w Kolonii w Niemczech. Były to największe targi spożywcze zorganizowane w Europie od czasu pandemii COVID-19. W trzech sektorach tematycznych: ANUGA Fine Food, ANUGA Drinks i ANUGA Dairy powstały 4 stoiska promujące polski sektor rolno-spożywczy. Na stoiskach tych swoją ofertę prezentowało 27 producentów polskiej żywności.

Ośrodek planuje kolejne działania w 2022 roku

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wsparł również działaniaKOWR 02 promocyjne branży słodyczy i przekąsek poprzez organizację stoiska narodowego na targach Yummex Middle East 2021 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na polskim stoisku narodowym ofertę zaprezentowało 6 polskich firm.

Z uwagi na duże zainteresowanie rynkiem skandynawskim przez polskie firmy produkujące żywność ekologiczną, w listopadzie br. KOWR zorganizował polskie stoisko narodowe na targach Nordic Organic Food Fair 2021 w Malmo w Szwecji, na którym ofertę eksportową zaprezentowało 9 polskich przedsiębiorców z branży napojów i żywności ekologicznej.

W 2022 roku Ośrodek planuje kolejne działania wspierające rozwój współpracy polskiego sektora rolno-spożywczego z zagranicą.

Warto przypomnieć, że PAIH ocenia współpracę handlową z Egiptem, jako szansę dla polskich firm rolno-spożywczych, motoryzacyjnych, budowlanych.

Czytaj też: KOWR – bardzo dobra ocena działalności instytucji

kowr.gov.pl


Autor: Polska Agencja Prasowa 06-12-2021 10:00:00

Karboksymetyloceluloza – szkodliwy dla organizmu dodatek do żywności

„Gastroenterology” informuje, że szeroko stosowany dodatek do żywności karboksymetyloceluloza zmienia środowisko jelitowe zdrowych ludzi.

Popularny dodatek do żywności zmienia ludzką mikrobiotę i zaburza środowisko jelitowe. Chodzi o karboksymetylocelulozę, która zmienia środowisko jelitowe zdrowych ludzi, zaburza w organizmie ludzkim poziom pożytecznych bakterii i składników odżywczych. Odkrycie to wyraźnie podkreśla potrzebę ponownego rozważenia bezpieczeństwa stosowania tej substancji.

Szkodliwy dodatek do żywności 

„Gastroenterology” informuje, że szeroko stosowany dodatek do żywności, karboksymetyloceluloza (CMC), zmienia środowisko jelitowe zdrowych ludzi. Odkrycie to wyraźnie podkreśla potrzebę ponownego rozważenia bezpieczeństwa stosowania tej substancji. Badania prowadził międzyuczelniany zespół złożony z naukowców z Instytutu Nauk Biomedycznych Georgia State University (USA), francuskiego National Institute of Health and Medical Research (INSERM), Uniwersytetu Pensylwanii (USA), Penn State University (USA) oraz Max Planck Institute (Niemcy). W tym roku stwierdzono również, że dwutlenek tytanu (E171), stosowany często jako barwnik zabielający m.in. w słodyczach i gumie do żucia, nie jest już uważany za bezpieczny dodatek do żywnośc

Eksperymenty na myszach wykazały, że CMC i niektóre inne emulgatory zmieniały bakterie jelitowe, wywołując szereg stanów zapalnych i chorób, w tym zapalenie okrężnicy, zespół metaboliczny czy raka okrężnicy. Jednak wpływ CMC na ludzi nie był wcześniej badany.karboksymetyloceluloza żywność

Dopiero teraz naukowcy przeprowadzili randomizowane badanie na zdrowych ochotnikach. Przez cały czas przebywali oni w ośrodku badawczym, gdzie otrzymywali odpowiednio dietę bez żądnych sztucznych dodatków lub identyczną dietę uzupełnioną karboksymetylocelulozą. Ponieważ jednak choroby, które CMC promowała u myszy, rozwijają się u ludzi latami, naukowcy zamiast na nich skupili się na samych bakteriach jelitowych i ich metabolitach.

Odkryli, że spożywanie CMC zmieniło skład bakterii zasiedlających okrężnicę, redukując niektóre gatunki do bardzo niskiego poziomu. Co więcej, próbki kału pobrane od uczestników spożywających karboksymetylocelulozę wykazały znaczne uszczuplenie korzystnych metabolitów, które, jak się uważa, utrzymują okrężnicę w zdrowiu.

Na początku oraz po zakończeniu eksperymentu wszystkim uczestnikom wykonano też kolonoskopię. Zauważono, iż grupa spożywająca CMC charakteryzowała się wnikaniem bakterii jelitowych do śluzu, co jest cechą nieswoistych zapaleń jelit i cukrzycy typu 2. Chociaż więc spożywanie CMC nie spowodowało żadnej choroby per se w tym dwutygodniowym badaniu, to uzyskane wyniki potwierdzają wnioski z badań na zwierzętach, że długotrwałe spożywanie tego dodatku może sprzyjać przewlekłym chorobom zapalnym.

Karboksymetyloceluloza zaliczana jest do grupy emulgatorów

Karboksymetyloceluloza (CMC) jest syntetycznym związkiem zaliczanym do grupy emulgatorów – powszechnie stosowanych dodatków do żywności poprawiających teksturę produktów oraz zwiększających ich trwałość. CMC nie była nigdy intensywnie testowana na ludziach, choć od lat 60. jest coraz częściej stosowana w żywności przetworzonej. Przez cały czas zakładano, że substancja ta jest bezpieczna dla zdrowia, ponieważ jest w całości wydalana z kałem (nie wchłania się). Jednak z uwagi na to, że od kilku lat środowisko naukowe coraz silniej podkreśla znaczenie, jakie dla naszego zdrowia mają bakterie jelitowe, a wiadomo że niewchłanialne dodatki do żywności mogą wchodzić z nimi w różne interakcje, postanowiono zrewidować bezpieczeństwo i neutralność zdrowotną karboksymetylocelulozy.

Przeczytaj: Bezpieczeństwo żywności leży w naszym wspólnym interesie!

fot.pixabay.com

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.