Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 19-04-2015 09:23:00

Dlaczego polscy rolnicy tak dużo płacą za nawozy mineralne?

Dlaczego polscy rolnicy tak dużo płacą za nawozy mineralne?

By właściwie opisać bieżącą sytuację na rynku nawozów mineralnych zarówno w Polsce jak i w państwach europejskich, trzeba zdawać sobie sprawę, że obecnie, na rynkach światowych występują...

By właściwie opisać bieżącą sytuację na rynku nawozów mineralnych zarówno w Polsce jak i w państwach europejskich, trzeba zdawać sobie sprawę, że obecnie, na rynkach światowych występują dwa mocne i ważne trendy. Jeden, korzystny dla rolników - związany z ogólnym wzrostem cen żywności, a co się z tym idzie – surowców rolniczych. Jest on skutkiem rosnącego zapotrzebowania na żywność ze strony państw szybko się rozwijających, takich jak Chiny, Indie, czy Brazylia. Wpływ na rynek surowców rolniczych jest przeznaczanie coraz większej ilości produktów roślinnych na produkcję nośników energii, takich jak biodiesel czy bioetanol. 

Drugi trend również niekorzystny dla farmerów, to mocno wzrastające ceny surowców potrzebnych do produkcji nawozów takich jak:  gaz ziemny oraz energia elektryczna. Rekompensuje to tylko w niewielkiej części niższa cena baryłki ropy naftowej. Na przykład, w produkcji nawozów azotowych surowce te stanowią główny koszt wytwarzania. By zobrazować wzrost kosztów wytwarzania nawozów azotowych trzeba przytoczyć parę liczb.
 
Od roku 2007, gdy 1 tys. m³ gazu ziemnego kosztował 577 zł, do początku roku 2014 cena gazu ziemnego wzrosła o 68% i to biorąc pod uwagę również ostatnie spadki cen baryłki ropy na rynkach światowych. Przy czym do syntezy 1 tony amoniaku zużywa się co najmniej 970 m³ gazu ziemnego. Tak silny wzrost cen energii nie mógł pozostać bez wpływu na ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Niekorzystne dla polskich rolników jest również to, że w skali światowej coraz więcej rolników stosuje nawozy mineralne, stąd popyt na nie wzrasta i to w krajach o wielkiej powierzchni użytków rolnych (w tym również w Brazylii, Indiach czy Chinach). Drożeją więc w bardzo szybkim tempie surowce i komponenty do produkcji, a w konsekwencji nawozy mineralne. Na przykład cena podstawowego nawozu potasowego – soli potasowej w samym 2011 roku wzrosła ze 160 do 290 EURO za tonę (o 81%), a w kwietniu 2014 roku cena oscylowała w granicach 500 EURO. Jeszcze bardziej podrożały surowce do produkcji nawozów fosforowych, bo tylko w 2011 roku z 50 do 175 USD za tonę fosforytów, a obecnie cena przekroczyła 500 USD za tonę. W tym samym czasie wzrosły też koszty transportu morskiego, często wykorzystywanego do przesyłki fosforytów czy siarki. Można dodać również około 8-krotny wzrost cen kwasu siarkowego, niezbędnego do produkcji wielu nawozów fosforowych i wieloskładnikowych.
 
Tendencja wzrostu cen energii i podstawowych surowców trwa już kilka lat, więc można stwierdzić, że ma stały charakter. Taka sytuacja na światowym rynku spowodowała, że w ostatnim okresie ceny nawozów w Polsce rosną, co jest dla rolników odczuwalne. Dla przykładu Lubofoska kosztuje obecnie od 1360 do 1750 zł za tonę, Polimag od 1600 nawet do 2600 zł za tonę, Superfosfat od 1300 do  nawet 2650 zł za tonę, a Fosforan Amonu od  2000 do 2800 zł za tonę. Powstaje jednak pytanie, jak wzrost cen nawozów wpływa na ceny płodów rolnych. Przeważnie producenci silniej odczuwają wzrost cen nawozów, środków ochrony roślin, pasz, niż wzrost cen produktów sprzedawanych. Stąd również rolnicy twierdzą, że ich sytuacja ekonomiczna pogarsza się, zaś jako jeden z dowodów wskazują wzrost cen nawozów mineralnych (jest to tym ważniejsze, że te koszty mogą stanowić 30% i więcej w strukturze kosztów bezpośrednich).   Potwierdzać tę tendencję mogą następujące liczby. W roku 2014 ceny nawozów wzrosły ponad 16%, w tym fosforowych o 22%, potasowych o 18%, zaś azotowych o 12%. Na domiar tego ceny produktów sprzedawanych przez rolników nie wzrastały równie szybko jak ceny środków kupowanych (są to, tak zwane nożyce cen które wynoszą 100% wtedy, gdy dynamika zmian cen na nakłady i produkty jest równa). Stąd, o ile w roku 2011 aby kupić 1 kg NPK rolnik musiał sprzedać przeciętnie 3,9 kg (w przypadku żyta było to 5,5 i 4,6 kg) to w pierwszym kwartale roku 2014 musiał sprzedać już 6,7 kg ziarna pszenicy.   W Polsce ceny nawozów mineralnych wzrastają. Jak wygląda natomiast sytuacja w krajach europejskich? Tak jak wspominałem wcześniej ceny surowców do produkcji nawozów rosną na całym świecie, więc również w krajach Europy zachodniej farmerzy muszą się przyzwyczaić do wyższych cen.
 
W Hiszpanii, mocznik którego cena jeszcze pod koniec zeszłego roku wynosiła 170 EUR za tonę obecnie podrożał w ciągu trzech ostatnich tygodni do 300 EUR za tonę. We Francji za mocznik farmerzy muszą zapłacić ok. 330, w Holandii 320 a w Niemczech od 280 do 320 EUR za tonę. Równie szybki wzrost cen notowały fosfaty amonowe w Hiszpanii – od 820 EUR za tonę w drugiej połowie roku ubiegłego do 1220EUR za tonę. We Francji za tonę ADP rolnicy muszą zapłacić nawet do 1350 EUR za tonę. Taniej jest w Holandii i w Niemczech gdzie tona fosfatów kosztuje ok. 1100 EUR za tonę.  Rekordowy wzrost zanotował azotan potasowy, który w Hiszpanii kosztował we wrześniu 2013 ok. 610 EUR za tonę a w marcu 2014 już 1200 EUR za tonę.
 
W Niemczech kosztuje od 900 do 1100 a w Holandii od 850 do 950 EUR za tonę.  Zwyżki cen nawozów są duże jednak rolnicy w krajach zachodnich należą do kooperatyw bądź spółdzielni które w rozmowach z dużymi producentami potrafią wynegocjować spore rabaty. W Hiszpanii prawie 70% farmerów należy do spółdzielni takich jak COATO w Murcji gdzie skupionych jest 15 tys farmerów czy we francuskich CUMA lub COOPAGRI z ponad 45 tys rolników. Zarówno w Hiszpanii jak i we Francji rolnicy zrzeszeni w kooperatywach mogą zakupić nawozy z rabatami od 25 do 35 % ceny nawozów jakie mogliby kupić u producenta. Podobna sytuacja jest w Niemczech, gdzie Federacja Rolniczych Kooperatyw Raiffeisen (BRV) oraz w Holandii – Kooperatywy Flamandzkie i Walońskie dbają również by kryzys oraz rosnące ceny nie dotknęły zbytnio rolników.
 
Inaczej sytuacja wygląda na Litwie gdzie rolnicy posiadający setki drobnych gospodarstw których powierzchnia nie przekracza 2-4 hektary kupują nawozy od pośredników bądź producentów w cenach od 50 do 100 zł drożej niż płacą rolnicy w naszym kraju.  Z przedstawionego powyżej opisu sytuacji jaka istnieje na rynku nawozów oraz sposobów w jakie farmerzy na zachodzie Europy organizują się by zmniejszyć obciążenia finansowe przy zakupie środków ochronnych, widać wyraźnie jak długa droga czeka polskich rolników by osiągnąć chociaż w części podobny stopień organizacji zarówno przy produkcji rolnej jak i przy zakupach nawozów.
 
źródło: Tomasz Kodłubański/SR, fot. MF
 


Autor: Sebastian Wroniewski 25-01-2022 13:00:00

W Poznaniu kolejny raz widziano kręcące się po okolicy wilki

Z informacji, które przekazały lokalne media, wilki miały być widziane w ostatnich dniach w okolicach poznańskiego Szczepankowa.

Na miejsce wezwano Straż Miejską, ale gdy mundurowi po kilkudziesięciu minutach pojawili się we wskazanej lokalizacji, wilków nie znaleźli. Od września 2021 roku już trzy razy zgłaszano obecność wilków w Poznaniu. W marcu ubiegłego roku wilk, który grasował po mieście i okolicach został schwytany i przekazany do lokalnego ZOO.

Wilki co jakiś czas pojawiają się w okolicach Poznania

Z ustaleń lokalnych mediów wynika, że odWilki 025 września 2021 roku do straży miejskiej 3 razy zgłaszano obecność wilków w Poznaniu. Ani razu zgłoszenia nie udało się potwierdzić – gdy strażnicy docierali na miejsce, wilki musiały już je opuścić.

W marcu ubiegłego roku wilk, który grasował w Poznaniu i okolicach został schwytany oraz przekazany do miejscowego ZOO. Próby jego odłowienia trwały wiele dni.

"Pojedzie do azylu poznańskiego zoo, gdzie będzie miał najlepszą opiekę. Dobrze, że został schwytany. Za blisko trzymał się domostw i wychodził na ulice. Niechybnie by zginął pod kołami jakiegoś samochodu" – pisał rzecznik w mediach społecznościowych.

Próby jego odłowienia trwały od wielu dni, zwierzę było widywane w Poznaniu i w okolicach miasta.

Przypominamy, że wilki nie mają na celu spotkania z człowiekiem. Są to dzikie zwierzęta i spotkanie z nimi może być niebezpieczne. Najlepiej w takich przypadkach nie denerwować zwierzęcia, nie zbliżać się do niego i powiadomić odpowiednie służby.

Od 1998 roku drapieżniki te są objęte ochroną gatunkową. Nie wolno ich umyślnie zabijać, chwytać, okaleczać, płoszyć czy niepokoić. Złamanie tych zakazów grozi wysoką grzywną, a nawet karą pozbawienia wolności.

Czytaj też: Wilki wchodzą na posesje i zagryzają psy. Mieszkańcy Deszczna się boją

epoznan.pl/fot.Pixabay


Autor: Michał Rybka 25-01-2022 12:30:00

Za nami Projekt FITOEXPORT. Dyskutowano o przyszłości polskiego rolnictwa

Wczoraj w Pułtusku odbyła się konferencja Projekt FITOEXPORT: innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa. Konferencję otworzył Henryk Kowalczyk.

Podczas konferencji instytucje zaangażowane w tenże projekt prezentują w ramach sesji panelowych rozwiązania usprawniające działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). To właśnie wtedy uczestnicy konferencji mają okazję zapoznać się z ciekawymi wynikami badań naukowych oraz wziąć udział w dyskusji, która ma doprowadzić do powstania strategii rozwoju i funkcjonowania Inspekcji.

Projekt FITOEXPORT to szansa dla polskich producentów roślin

Projekt FITOEXPORT stawia sobie za główny cel umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców i usprawnienie kontroli realizowanych przez PIORiN, z zastosowaniem nowoczesnych metod inspekcji, lustracji upraw i badań laboratoryjnych.

Projekt FITOEXPORT, którego dotyczy konferencja, jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań i prac rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG. Jest realizowany przez Konsorcjum pod kierownictwem Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (GIORiN).projekt2

PIORiN dba o eksport polskich produktów rolnych

Wicepremier Henryk Kowalczyk powiedział, otwierając konferencję, że profesjonalizm PIORiN pozwala polskim produktom rolnym wejść na rynki całego świata.

“Jestem pełen podziwu, iż mimo niedoinwestowania Inspekcja osiąga tak dobre efekty w ochronie roślin i poprzez to w zapewnieniu zdrowej żywności docenianej w świecie. PIORiN działa po cichu i spokojnie, ale o efektach jej starań należy mówić głośno” – zaznaczył wicepremier Kowalczyk.

Podziękowania na ręce wicepremiera złożył Główny Inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski. Dodatkowo Główny Inspektor podkreślił, że na przestrzeni ostatnich 20 lat PIORiN dokonała skoku technologicznego, co umożliwia zwiększenie polskiego eksportu w sektorze rolnym.

“Współpraca konsorcjantów w projekcie FITOEXPORT umożliwi dalszy postęp technologiczny. Współpraca da też nowe narzędzia do kontroli i certyfikacji eksportu” – podkreślił Andrzej Chodkowski .

Kierownik projektu, Janina Butrymowicz, przedstawiła założenia projektu FITOEXPORT Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego. Przybliżyła również genezę powstania konsorcjum, która sięga 2017 roku.

Szefowie PIORiN podziękowali wicepremierowi Henrykowi Kowalczykowi za wsparcie okazywane zachodzącym w Inspekcji przemianom i wręczyli mu pamiątkową statuetkę.

Projekt FITOEXPORT jest już na ostatniej prostej. Osoby zaangażowane w projekt muszą jeszcze usystematyzować wypracowane rozwiązania i zaplanować, w jaki sposób Inspekcja w swojej działalności wdroży i wykorzysta opracowane innowacje.

Czytaj także: NFOŚIGW i GIORIN podpisały porozumienie w sprawie ochrony roślin

źródła:gov.pl/ fot.gov.pl


Autor: Polska Agencja Prasowa 25-01-2022 09:00:00

IMGW: Szczegółowa prognoza pogody na 25 i 26 stycznia

Jak informuje IMGW, nad Polskę nasunęła się zatoka niżu znad Morza Barentsa i układ frontów atmosferycznych. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Pozostała część Europy znajdzie się w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Atlantykiem. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie się nieznacznie wahać. We wtorek zachmurzenie w całym kraju będzie duże. Z rana pojawi się lokalnie mgła ograniczająca widoczność. Na zachodzi kraju prognozowane słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i południu miejscami opady marznącej mżawki powodującej gołoledź

IMGW: Wtorek pochmurny z niewielkimi opadami

Jak prognozuje IMGW, we wtorek zachmurzenie w kraju będzie na ogół duże. Początkowo gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów, lokalnie do 200 metrów. W zachodniej połowie kraju słabe opady deszczu, na pozostałym obszarze słabe opady mżawki lub deszczu i deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i południu miejscami opady marznącej mżawki powodującej gołoledź. Gdzieniegdzie, zwłaszcza na Podkarpaciu i w górach, opady śniegu. W Karpatach prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 7 cm.

Temperatura maksymalna od -3 st. C na Podkarpaciu, około 2 st. C w centrum, do 6 st. C na północnym zachodzie; w rejonach podgórskich Bieszczad około -6 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, nad morzem i w górach dość silny i porywisty, zachodni i północno-zachodni. Porywy wiatru w Karpatach do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy według IMGW zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, nad morzem i na zachodzie opady deszczu. Początkowo na Śląsku możliwa słaba, marznąca mżawka. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w Karpatach o 8 cm. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, na północnym wschodzie osadzająca szadź. Temperatura minimalna od -7 st. C na Suwalszczyźnie, około -1 st. C w centrum, do 3 st. C nad morzem. Wiatr słaby, jedynie nad morzem umiarkowany, w górach okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 65 km/h. W górach wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Przypomnijmy, że według długoterminowej prognozy przygotowanej przez Instytut pogoda w marcu i kwietniu będzie lepsza niż w ostatnich latach.

W środę również będzie pochmurno i deszczowo

W środę zachmurzenie przeważnie dużeIMGW deszcz 2. Początkowo miejscami mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Na zachodzie kraju będą przeważały opady deszczu, na pozostałym obszarze opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na krańcach wschodnich i w górach także opady śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w Karpatach o około 5 cm.

Temperatura maksymalna według prognoz IMGW wyniesie od -2 st. C, -1 st. C na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Podlasiu, około 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim; w rejonach podgórskich Bieszczad temperatura około -4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach i na północy kraju dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich. Nad morzem wiatr w porywach do 70 km/h, w Sudetach do 75 km/h. W górach wiatr powodować może lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, początkowo również deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie duże, w drugiej połowie nocy możliwe większe przejaśnienia. Słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny. W środę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr na ogół słaby, z kierunków zachodnich.

Czytaj też: Odśnieżanie jest ważne. Nie odkładaj tego na później

PAP/fot.Pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.