Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Maks Webber 15-04-2019 14:00:21

Blokują realizowane w ramach walki z ASF polowania na dziki. Potrzebna zdecydowana interwencja Policji

Blokują realizowane w ramach walki z ASF polowania na dziki. Potrzebna zdecydowana interwencja Policji

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego postuluje do Komendanta Głównego Policji o podjęcie działań zmierzających do wypracowania procedury przeciwdziałania blokowaniu polowań. W ostatnich miesiącach koła łowieckie, realizując zadania ustawowe postawione przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną w ramach walki z afrykańskim pomorem świń borykają się bowiem z problemem utrudniania lub wręcz uniemożliwiania odstrzałów sanitarnych przez osoby i organizacje nieprzychylne łowiectwu.


Podobne przypadki zdarzają się podczas polowań zbiorowych, przeprowadzanych w ramach obowiązku wykonania rocznych planów łowieckich, wynikającego z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 233, z późn. zm.). Polski Związek Łowiecki odnotowuje niepokojący wzrost tego typu przypadków w różnych rejonach kraju. Działania takie polegają na grupowaniu się osób w celu uniemożliwienia przeprowadzenia polowania, co zazwyczaj prowadzi do konieczności jego przerwania — w trosce o bezpieczeństwo osób blokujących polowanie. Koła łowieckie ponoszą z tego tytuły szkody finansowe, wynikające z poczynionych wydatków organizacyjnych oraz niewykonania planów łowieckich.

 


,,Mimo że blokowania polowań i odstrzałów sanitarnych uznać należy za nielegalne, a w dodatku ingerujące w korzystanie przez myśliwych z uprawnień do wykonywania polowania, do chwili obecnej nie wypracowano skutecznego sposobu przeciwdziałania nielegalnemu postępowaniu osób przeszkadzających w polowaniu. Wzywana na miejsce zdarzenia Policja ogranicza się do wylegitymowania zgromadzonych osób, co jednak nie przeciwdziała skutecznie blokującym’’

 


– mówi Albert Kołodziejski, przewodniczący zarządu głównego Polskiego Związku Łowieckiego, Łowczy Krajowy.

 


Zarząd Główny PZŁ, po przeprowadzeniu analizy prawnej zachowań których dopuszczają się osoby i organizacje blokujące polowania stoi na stanowisku, że zachowania te noszą znamiona czynów zabronionych, stypizowanych w Kodeksie wykroczeń oraz w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt — w zależności od rodzaju wykonywanych czynności łowieckich, same działania osób dopuszczających się blokowania polowań mają charakter bezprawny, zawiniony i co najważniejsze społecznie szkodliwy w obliczu zagrożenia rozprzestrzenieniem się danej choroby.
W tym miejscu przytoczyć należy treść art. 78 pkt. 5 w zw. z art. 45 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, z późn. zm.).

 


„Kto udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności wynikających z nakazów organów Inspekcji Weterynaryjnej wydanych w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej zwierząt - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3".

 


,,Wykonywanie odstrzału sanitarnego przez myśliwych jest wykonaniem rozporządzenia - aktu prawa miejscowego Inspekcji Weterynaryjnej. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania powiatowy lekarz weterynarii może w drodze, rozporządzenia - aktu prawa miejscowego nakazać odstrzał sanitarny zwierząt na określonym obszarze, w tym nakazać dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny zwierząt wolno żyjących (dzikich)’’

 


– dodaje Albert Kołodziejski.

 


Kolejne zachowania mające bezprawnv charakter, a których dopuszczają sie osoby blokujące polowania zbiorowe naruszają art. 50, art. 52 S 2 pkt 2 i S 4 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618, z późn. zm.).


Jak podkreśla Kołodziejski w przypadku blokowania polowań zbiorowych aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują wyrażonego expressis verbis zakazu tego typu zachowania. Jednak sposób działania osób przeszkadzających w polowaniu wskazuje na to, że zachowanie osób jest — w zależności od indywidualnych okoliczności zdarzenia — bądź to zbiegowiskiem, bądź (co bardziej typowe) nielegalnym zgromadzeniem, zwołanym bez dopełnienia wymogów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408, z późn. zm.). Często działania te są poprzedzone przygotowaniami, w szczególności nawoływaniem do gromadzenia się w określonym miejscu i czasie za pośrednictwem środków masowego komunikowania się, zwłaszcza przez internet.


Kodeks wykroczeń przewiduje karalność zarówno czynu polegającego na zaniechaniu obowiązku opuszczenia zbiegowiska publicznego pomimo wezwania właściwego organu (art. 50 kw), jak i czynu polegającego na organizowaniu zgromadzenia bez wymaganego zawiadomienia lub przewodniczenia takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu (art. 52 S 2 pkt 2 Kw). Podżeganie i pomocnictwo są karalne.


Zarząd Główny PZŁ rekomenduje kołom łowieckim wzywanie Policji do każdego zdarzenia, którego celem jest blokowanie polowania oraz składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia wykroczenia przez ustalonego lub nieustalonego sprawcę.


Zdaniem PZŁ bez zdecydowanych działań Policji przeciwdziałanie blokowaniu polowań nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Koła łowieckie powinny pozostawać w ścisłym kontakcie z lokalnymi jednostkami organizacyjnymi Policji. Policja powinna być informowana na piśmie, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, o planowanych terminach polowań zbiorowych organizowanych przez koto łowieckie w danym sezonie.

 


Maks Weber
graf. Aleksandra Kasperska


Polub Świat Rolnika na Facebooku i bądź na bieżącoTa strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.