Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Monika Faber 13-01-2022 01:01:22

Regulowanie owocowania jabłoni może zwiększyć plony

Regulowanie owocowania jabłoni

Regulowanie owocowania jabłoni jest ważne, gdyż daje możliwość uzyskiwania corocznych plonów wysokiej jakości. Jest to racjonalne podejście sadowników do produkcji.

Racjonalne podejście gwarantuje opłacalność prowadzonej produkcji. Warunkiem regularnego owocowania jest m.in właściwa proporcja wzrostu wegetatywnego do poziomu produkowanych owoców. Uprawiane w sadach odmiany jabłoni można zaliczyć do dwóch podstawowych grup: owocujące corocznie i mające tendencje do przemiennego owocowania. Do pierwszej grupy można zaliczyć między innymi odmiany: “Szampion”,“Gala” “Golden Delicious” oraz “Idared”, które charakteryzują się corocznym obfitym kwitnieniem. Z kolei do drugiej grupy odmian należą: ‘Jonagold’, ‘Mutsu’, ‘Boscoop’, ‘Ligol’.

Regulowanie owocowania jabłoni zwiększa coroczne plony

Regulowanie owocowania jabłoni zależy od wielu czynników. Szczególnie warunki pogodowe mają wpływ na wejście drzew w przemienność owocowania. Znaczne spadki temperatur w okresie zimowym i przymrozki w okresie wczesnowiosennym mogą znacznie ograniczyć kwitnienie i powodować przemienność w owocowania.

Aby zapobiegać wystąpieniu przemienności producenci jabłek stosują zabiegi przerzedzania zawiązków, regulatory wzrostu, jak i również ochronę i racjonalne nawożenie oraz cięcie drzew.

Czynnością mogącą wpływać na poziom kwitnienia i plonowania jest cięcie drzew. Przed rozpoczęciem tej czynności należy zapoznać się z oceną liczebności pąków kwiatowych. W przypadku małej liczby pąków wykonujemy słabsze ciecie, które ograniczać się powinno do kilku gałęzi, najlepiej o charakterze wegetatywnym stanowiących konkurencję dla przewodnika. W celu utrzymania wzrostu w latach słabego plonowania warto posiłkować się stosowaniem regulatorów wzrostu, które ograniczą wzrost wegetatywny i wpłyną na zawiązywanie paków na rok następny. Z kolei w przypadku prognozy obfitego kwitnienia cięcie powinno być mocniejsze. Usuwać należy pędy i konary oszczędzone w roku poprzednim.

Zabieg przerzedzania chemicznego ważnym aspektem

Regulowanie owocowania jabłoni regulowanie owocowania jabłonizależy też od zabiegu przerzedzania drzew. Z uwagi na rosnące koszty siły roboczej i ograniczoną dostępność wielu sadowników decyduje się na wykonanie zabiegu przerzedzania chemicznego.

Stosowane preparaty ograniczają koszty produkcji związane z przerzedzaniem ręcznym oraz pozytywnie wpływają na liczbę pąków kwiatowych w kolejnym sezonie. W efekcie stosowania tego zabiegu można uzyskać bardziej wyrównane i lepiej wybarwione owoce, o wyższym sumarycznie plonie jabłek.Przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu przerzedzania chemicznego należy wziąć pod uwagę wszystkie jego aspekty. Zabieg ten może być dość ryzykowny z uwagi na możliwe przymrozki wiosenne i tak do końca nie można przewidzieć jego skutków. Najpierw należy wspomóc rośliny w łagodzeniu skutków przymrozkowych wpływając na wzmocnienie nieuszkodzonych kwiatów.

Na długość efektywnego zapylenia wpływają warunki, takie jak: temperatura, opady deszczu, wilgotność powietrza. W sprzyjających warunkach okres efektywnego zapylenia może trwać do 10 dni, natomiast w niekorzystnych (wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza) tylko 5. Efektem połączenia deszczowej i chłodnej pogody ze zmniejszeniem aktywności owadów zapylających (w połączeniu z niedoborem owadów zapylających) jest słabe zawiązanie owoców.

Przerzedzanie chemiczne

Regulowanie owocowania jabłoni może być łatwiejsze dzięki wykorzystaniu środków chemicznych. W zależności od warunków kwitnienia (intensywności i warunków pogodowych) można rozpocząć zabiegi związane z przerzedzaniem po pełni kwitnienia. Można zastosować wtedy tiosiarczan amonu (ATS) i mocznik (w stężeniu 3–4% w dawce 1 000 l cieczy roboczej na ha).

Tiosiarczan amonu (ATS) uszkadza znamiona słupków, w rezultacie niszczone są jedynie kwiaty niezapylone. Tiosiarczan amonu zalecany jest szczególnie do wczesnego przerzedzania odmian ze skłonnością do przemiennego owocowania, takich jak np. ‘Ligol’ czy odmian drobnoowocowych. Zastosować go można również w innych odmianach. Wczesne przerzedzanie za pomocą ATS-u niesie więc za sobą ryzyko zbyt dużej utraty plonu w związku z możliwością wystąpienia przymrozków. Zaleta wczesnego przerzedzania to korzystny wpływ na rozwój zawiązków oraz na liczbę zawiązanych pąków kwiatowych na przyszły sezon. Warunki wymagane przy stosowaniu ATS-u to temperatura 15oC i suche pędy i liście. W innym przypadku może wystąpić zjawisko poparzenia. Na koniec kwitnienia i po kwitnieniu można zastosować amid kwasu 1-naftylooctowego (NAA). Preparat dobrze działa przy wilgotnej i ciepłej pogodzie.

Do ostatniego zabiegu można wykorzystać preparaty, które można zastosować do określonej wielkości zawiązków owocowych. Sadownicy mogą wybrać jeden z preparatów na bazie benzyloadeniny (BA). BA jest zalecana do późnego stosowania do wielkości zawiązków 10–16 mm. W tym terminie jest już niewielkie ryzyko wystąpienia przymrozku oraz można już zweryfikować stopnień zawiązania owoców. Preparaty na bazie benzyloadeniny najskuteczniej działają w zakresie 18–24°C. Temperatura poniżej 16°C wyklucza ich stosowanie. Do przerzedzania można użyć preparat na bazie metamitronu (Brevis 150 SG). Substancja ta działa zakłócając proces fotosyntezy. Zawiązki słabsze zaczynają wówczas intensywnie opadać, dlatego metamitron jest polecany dla odmian trudnych do przerzedzania, jak np. ‘Gala’.

Unikać należy stosowania metamitronu na młodych kwaterach oraz na odmianach skłonnych do „obsypywania się”. Substancja ta działa na zawiązki o średnicy 6–14 mm. Optymalna wielkość zawiązków w przypadku stosowania jednego zabiegu to 8–12 mm. Brevis 150 SG można stosować nawet w temperaturze 12°C.

Program przerzedzania należy dobrać do odmiany, podkładki oraz intensywności kwitnienia i zawiązania owoców. Bardzo istotne jest też doświadczenie sadownika. O skuteczności zabiegu często decyduje temperatura, dlatego lepiej jest poczekać na odpowiednie warunki i wykonać go później (benzyloadenina), aniżeli wtedy, gdy pogoda wpłynie na to, że przerzedzanie nie wykaże dostatecznej skuteczności.

Czytaj też: Kwieciak jabłkowiec – jak chronić jabłonie i grusze?

 technologia.kpodr.pl/fot.pixabay

Opublikował:
Monika Faber
Author: Monika Faber
O Autorze
z wykształcenia prawnik, z zamiłowania rolnik. Połączenie tych dwóch profesji pomaga zrozumieć jak wymagające jest dzisiejsze rolnictwo. Jestem dumna z polskiej wsi.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Sebastian Wroniewski 25-01-2022 01:01:17

Pułapki feromonowe – jaki produkt wybrać do swojego ogrodu lub pola

Pułapki feromonowe stosowane są do odławiania fitofagów owadzich w celach diagnostycznych i kontroli liczebności populacji.

Takie odławianie jest stosowane dla ustalenia, jakie gatunki fitofagów i w jakiej liczebności występują na danym obszarze oraz stwierdzenia, w jakim okresie gradacji znajduje się określony gatunek. W pułapkach feromonowych wykorzystuje się syntetyczne związki odpowiadające zapachowi substancji hormonalnych – feromonów, wydzielanych przez samice owadów, na które mogą reagować tylko samce tego samego gatunku. Szkodniki to bolączka większości rolników, Odpowiednia profilaktyka zwiększa szansę uprawy na bycie wolną od tego problemu. Ważną czynnością jest również starannie przeprowadzona lustracja, która pozwala zlokalizować pierwsze objawy żerowania szkodników.

Pułapki feromonowe mają różną budowę

Pułapki feromonowe mogą mieć różną budowę. Pułapka DELTA wabi owady poprzez umieszczony w niej dyfuzor feromonów płciowych. Dozownik umieszczony jest na zdejmowanej podłodze, pokrytej niewysychającym klejem, do którego przyklejane są okazy jednego gatunku. Pułapki umieszczane są na różnego rodzaju podporach w losowo wybranych punktach na wysokości drzewa. Monitorowanie pułapek feromonowych powinno odbywać się regularnie, co najmniej dwa razy w tygodniu, a najlepiej codziennie, o tej samej porze dnia.

Pułapkę FUNNEL obsługujemy jak samołówkę świetlną. Wybieramy i liczymy zwabione osobniki. Statyw pułapki powinien umożliwiać podnoszenie jej do góry, w miarę wzrostu rośliny. Przykładem zastosowania takich pułapek jest chwytanie owadów, takich jak omacnica prosowianka, stonka kukurydziana, rolnica.

Aspirator Johnsona pomaga w kontroli populacji mszyc

Z kolei Aspirator Johnsona składa się z metalowej Pulapki feromonowe 02lub plastikowej rury osadzonej w zamkniętej kabinie z drzwiami. Oba elementy muszą mieć 12,2 m wysokości. W górnej części tuba zakończona jest siatką, zapobiegającą przedostawaniu się ptaków do rury. W dolnej części tuby, wewnątrz kabiny znajduje się siatka z bardzo drobnego oczka oraz pojemnik na wodę do łapania owadów. Wewnątrz kabiny znajduje się wentylator wyciągowy, który wydmuchuje powietrze kominem na zewnątrz, a jednocześnie przez kanał jest zasysane powietrze wraz z aeroplanktonem.

Pojemniki należy opróżniać raz dziennie i analizować pod kątem złowionych mszyc i ich liczebności. Aspirator Johnsona służy głównie do kontroli lotu mszyc, np. mszycy czeremchowo-zbożowej, mszycy zbożowej. Zakładając, że urządzenie dokładnie określa migrację mszyc na polu w promieniu około 80 km, istotna staje się idea stworzenia sieci Aspiratorów, obejmującej coraz większy obszar. Ma to bardzo ważne implikacje zwłaszcza dla wczesnej sygnalizacji mszyc, które przenoszą wirusy chorobotwórcze na różne rośliny uprawne.

Czytaj też: Rolnica zbożówka żeruje w uprawach. Monitoring to podstawa!

cdr.gov.pl/fot.wikimedia,Slaunger, Mehdi


Autor: Emilia Gromczak 24-01-2022 12:00:00

Rynek jabłek – w obliczu kryzysu potrzebne są natychmiastowe działania

W minionym tygodniu w Błędowie odbyło się zebranie członków Zarządu Związku Sadowników RP. Jak wynika z wniosków, rynek jabłek jest w poważnym kryzysie. 

W trakcie zebrania członków Zarządu Związku Sadowników RP wynikło wiele poważnych kwestii. Prezes ZSRP zwrócił uwagę, że polski rynek zmaga się obecnie z kryzysem. Potrzebne jest podjęcie radykalnych kroków, aby go pokonać. Przede wszystkim należy zwrócić się w stronę konsumenta, ponieważ dzisiaj to od niego wszystko zaczyna się w całym łańcuchu sprzedaży. 

Rynek jabłek zmaga się z kryzysem 

Wnioski z zebrania Zarządu Związku Sadowników RP są niestety przykre, ale prawdziwe. Polski rynek jabłek jest w trakcie kryzysu, a  gospodarstw może za chwilę wypaść z rynku. Na zebraniu rozmawiano również o sposobach na pokonanie obecnej trudnej sytuacji.rynek jabłek kryzys

,,Koszty będą rosły, jeżeli nadal będziemy uzyskiwać taką samą cenę, to powiększy się grono tych, którzy z tej branży wypadną. Niestety ze względu na brak rynków zbytu szans na podniesienie tej ceny nie ma" – mówił Prezes ZSPR Mirosław Maliszewski.

Rozwiązaniem są odmiany klubowe

Aby pokonać kryzys, polski rynek jabłek musi stać się zorientowany szczególnie na konsumenta, ponieważ dzisiaj to on decyduje, co chce kupić. Dodatkowo klienci aktualnie stawiają na innowacyjne i dobrze prezentujące się produkty. Lekiem na trudną sytuację sadowników są odmiany klubowe. To właśnie one wyznaczają trendy i są sprzedawane za najlepsze ceny. 

"Musimy przestawić swoją produkcję tak, żeby  móc ją ulokować na tych rynkach, które mogą i chcą więcej zapłacić, na tych rynkach świata gdzie można uzyskać największą cenę" – podkreślił prezes Maliszewski.

Sławomir Łuczak z oddziału terenowego Związku Sadowników w Górze Kalwarii zwrócił uwagę, że trendy kreują dzisiaj konsumenci, ale i również markety. Sadownicy muszą się obudzić i zbudować swoje marki. W przeciwnym wypadku z rynku mogą zepchnąć ich markety. Rynek jabłek jest w poważnych tarapatach i jego los jest w rękach sadowników. 

Czytaj także: Cameo® – polskie jabłka klubowe debiutują na rynku

polskiesadownictwo.pl/fot.pixabay.com


Autor: Sebastian Wroniewski 24-01-2022 01:05:12

Agrofagi w rzepaku – metody ograniczające występowanie patogenów

Agrofagi w rzepaku stanowią poważny problem. Głównym celem ochrony upraw jest utrzymywanie szkodników na takim poziomie, aby nie zakłócały prawidłowego wzrostu.

Dobre efekty można osiągnąć, wybierając dostępne metody ochrony o możliwie najniższej toksyczności dla środowiska. Często jest to połączenie kilku metod, które pojedynczo nie dadzą zadowalających rezultatów, jednak ich integracja pozwala na redukcję kosztów z dużą pewnością uzyskania pozytywnego efektu końcowego. Praktyczne zastosowanie zintegrowanej kontroli polega na wykorzystaniu w miarę możliwości wszystkich alternatywnych metod kontroli ochrony chemicznej. Wszystkie metody ochrony roślin nazywamy zintegrowanym systemem ochrony.

Jak zwalczać agrofagi w rzepaku

Dobrą zasadą jest stosowanie różnych metod, które są najskuteczniejsze i najmniej szkodliwe dla środowiska w określonym czasie wzrostu roślin. Stosowanie metody bez stosowania odpowiednich technik rolniczych i terminowych zabiegów nie gwarantuje pożądanego efektu końcowego w postaci wysokich plonów. Aby zwalczyć agrofagi w rzepaku, stosuje się różne metody: agrotechniczne, biologiczne, hodowlane, chemiczne oraz ich integrowanie.

W celu zapewnienia prawidłowego wzrostu plonów, wszystkie procesy agrotechniczne muszą być przeprowadzane prawidłowo i terminowo. Poprawiają one warunki wzrostu i rozwoju roślin, a zdrowe i dobrze wykształcone rośliny nawet po ekspozycji na patogeny są mniej podatne na choroby. Bardzo istotną zaletą metod agrotechnicznych jest fakt. że poza kosztami prawidłowo wykonanych zabiegów, które jednak wymagają wdrożenia, nie wymagają dodatkowych kosztów.

Wśród metod agrotechnicznych wyróżnić możemy:

• wybór odpowiedniego stanowiska pod uprawę roślin,

• odpowiednie przygotowanie pola,

• właściwie stosowany płodozmian,

• regulację odczynu gleby,

• prawidłowe nawożenie,

• dobór właściwego materiału siewnego,

• zaprawianie materiału siewnego,

• właściwy termin i gęstość siewu,

• niszczenie chwastów oraz

• odpowiedni termin zbioru.

Metody biologiczne obejmują wykorzystanie patogennych mikroorganizmów i makroorganizmów, owadów mięsożernych i pasożytniczych, ptaków owadożernych i innych zwierząt do zwalczania szkodników roślin i chwastów. Metody biologiczne obejmują również stosowanie substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego do zabijania, odstraszania lub zapobiegania żerowaniu agrofagów, albo do ograniczania lub zapobiegania ich wzrostowi. Ze względu na specyficzne zmienne i nie zawsze sprzyjające warunki meteorologiczne, stosowanie metod biologicznych jest utrudnione.

Metody chemiczne i częściowo naturalne

Jednym z najlepszych i najtańszych sposobówAgrofagi w rzepaku 02 ochrony upraw przed szkodnikami i chorobami jest uprawa odpornych odmian. Tylko rośliny odporne lub przynajmniej tolerancyjne na czynniki stresowe, mogą dawać zadowalające plony. Dlatego głównym zadaniem uprawy odpornej jest wytworzenie odmian, które są genetycznie „chronione” przed działaniem różnych niekorzystnych czynników środowiskowych.

Odmiany odporne na szkodniki odgrywają ważną rolę w nowoczesnych systemach ochrony roślin i rolnictwa, między innymi poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na środki chemiczne. Dotyczy to szczególnie trudnych do zwalczania grup chorób i szkodników, z wyjątkiem stosowania odmian odpornych. Im więcej odmian o różnych cechach genetycznych, tym mniejsze ogólne ryzyko choroby, przy jednoczesnym zwiększeniu zdolności do utrzymania wysokich i stabilnych plonów.

Spośród wszystkich znanych obecnie metod ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami, w praktyce najczęściej stosuje się metody chemiczne. Metody chemiczne skutecznie zwalczają agrofagi w rzepaku i są dzisiaj podstawą ochrony upraw przez wiele lat. Jednak ich stosowanie wymaga szczególnych środków ostrożności. Ochrona upraw to szczególny obszar rolnictwa, w którym należy dokonać szeregu decyzji i wyborów, które decydują nie tylko o skuteczności i opłacalności zabiegów, ale także o bezpieczeństwie ludzi i zwierząt. Wybierając środek ochrony roślin, należy przestrzegać kilku ważnych zasad, takich jak: niska toksyczność dla ludzi i zwierząt, znikome ryzyko niepożądanych skutków ubocznych, szybkość rozkładu i niewielkie ilości (pozostałości) w środowisku, selektywność i minimalne ryzyko uodpornienia się szkodników. W zależności od substancji czynnej preparatu fitosanitarnego, warunki atmosferyczne, a w szczególności temperatura, wpływają na obniżenie skuteczności działania ochronnego.

Czytaj też: Nielegalne środki ochrony roślin odkryte w województwie dolnośląskim

cdr.gov.pl/fot.pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.