Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Anna Kołcon 22-05-2017 17:18:02

Komisja ds. Środków Ochrony Roślin. Kandydaci poszukiwani do 20 czerwca

Komisja ds. Środków Ochrony Roślin. Kandydaci poszukiwani do 20 czerwca

19 sierpnia 2017 r. upływa obecna kadencja Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin w związku z tym do 20 czerwca przyjmowane są zgłoszenia do nowego składu Komisji.

19 sierpnia 2017 r. upływa obecna kadencja Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin w związku z tym do 20 czerwca przyjmowane są zgłoszenia do nowego składu Komisji.

Przedstawicieli Komisji powołuje minister właściwy do spraw rolnictwa spośród kandydatów zgłoszonych przez związki zawodowe rolników oraz organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ekologia albo pszczelarstwo.

 

Zgłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesyłać na adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata na członka Komisji o spełnianiu wymagań, opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

Kandydaci zgłaszani do Komisji muszą spełniać wymagania określone w art. 13 ust. 6 ustawy o środkach ochrony roślin, tj.:

 • nie pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym z producentami, posiadaczami zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin lub podmiotami posiadającymi pozwolenia na handel równoległy, który może budzić wątpliwości co do ich bezstronności w zakresie ich opinii;
 • nie biorą udziału w opracowywaniu oceny lub uwag;
 • zobowiążą się utrzymywać w tajemnicy wszelkie informacje, wyniki badań i dane związane z opiniowanymi sprawami.

 

Wskazane jest również, ze względu na specyfikę pracy Komisji oraz procesu rejestracji środków ochrony roślin, aby zgłaszani kandydaci spełniali wymagania dodatkowe:

 • posiadali co najmniej tytuł naukowy doktora (wskazanie dorobku naukowego);
 • wykazywali znajomość problematyki produkcji rolniczej, w tym zasad rejestracji i stosowania środków ochrony roślin;
 • posiadali znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizowanie dokumentacji technicznej z zakresu właściwości fizykochemicznych lub metod analitycznych lub toksykologii lub pozostałości lub losu i
 • zachowania w środowisku lub ekotoksykologii lub skuteczności działania środków ochrony roślin.


Do zadań Komisji należy opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa, spraw dotyczących substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków i środków ochrony roślin, w szczególności wydawania opinii w zakresie oceny lub uwag.


Komisja składać się będzie z siedmiu członków:

 • przedstawiciela ministra właściwego do spraw rolnictwa;
 • przedstawiciela ministra właściwego do spraw środowiska;
 • przedstawiciela ministra właściwego do spraw zdrowia;
 • przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych;
 • przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ekologia;
 • przedstawiciela związków zawodowych rolników;
 • przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest pszczelarstwo.
https://soundcloud.com/user-164835473/warzecha-kto-stoi-za-protestami-organizacji-ekologicznych

minrol.gov.pl/AZK/Fot. pixabay.com


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.