Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Tomasz Racki 11-06-2021 12:47:41

Poseł Kaczmarczyk (Solidarna Polska) interweniuje u premiera i ministra rolnictwa w sprawie gradobicia

Kaczmarczyk

W ostatnim czasie doszło do gwałtowanych burz i gradobić, które spowodowały wiele zniszczeń w uprawach rolnych w całej Polsce, choć szczególnie dotknięty został obszar powiatów proszowickiego i krakowskiego. Poseł Kaczmarczyk interweniuje u premiera i ministra rolnictwa, postulując rozpoczęcie prac nad zaoferowaniem doraźnej oraz długofalowej pomocy poszkodowanym.

Poseł Kaczmarczyk interweniuje

Trudna sytuacja w wielu gospodarstwach rolnych jest ściśle związana z problemami dotyczącymi ograniczonych naborów na dotowane ubezpieczenia rolne. Nie wszyscy rolnicy mieli możliwość ubezpieczenia swoich upraw. Kilkanaście tygodni temu Kaczmarczyk interweniował także i w tej sprawie. Przypomnijmy, że w tym roku z budżetu państwa rzeczywiście przeznaczono mniejszą kwotę na dofinansowania do tego typu ubezpieczeń. Poseł Solidarnej Polski w istocie z dużym wyprzedzeniem przewidział problemy jakie mogą wyniknąć z takiego stanu rzeczy, co pokazały ostatnie burze i gradobicia, które wyrządziły ogromne szkody w uprawach, szczególnie na obszarze powiatów proszowickiego i krakowskiego.

Czytaj także: Norbert Kaczmarczyk (Solidarna Polska) interweniuje w sprawie cen drobiu

W swoich interwencjach skierowanych na ręce Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministra Grzegorza Pudy, poseł Kaczmarczyk wskazuje, że gwałtowne burze i gradobicia, które miały miejsce w ostatnich dniach trwały kilkanaście minut, ale przyczyniły się do powstania wielu zniszczeń. Rolnicy wciąż szacują straty, przy czym już wiadomo, że w wielu gospodarstwach będą one sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych. Postulaty Kaczmarczyka dotyczą wniosku o uwolnienie oszczędności, które powinny zostać przeznaczone na doraźne zwiększenie kwot wydatków na dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych oraz konieczności podjęcia prac nad udzieleniem doraźnego wsparcia rolnikom poszkodowanym w burzach i gradobiciach, które wystąpiły na początku czerwca.

Jak wskazano, nie jest to pierwsza interwencja posła Norberta Kaczmarczyka w tej sprawie, gdyż już 20 kwietnia pytał on w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi o możliwość podjęcia stosownej interwencji w sprawie pozyskania dodatkowych środków finansowych na uruchomienie nowych naborów na dotowane ubezpieczenia rolne. Wskazywał on, że ograniczenie naborów wzbudziło oburzenie w środowiskach rolniczych. Podkreślał, że sytuacja ta może przynieść negatywne skutki. Jak pokazuje dramatyczna sytuacja z ostatnich dni – w zasadzie przewidział on przyszłość, ponieważ gwałtowne burze i gradobicia spowodowały ogromne zniszczenia w uprawach rolnych.ubezpieczenia rolne norbert kaczmarczyk 2

Kaczmarczyk chce współpracy na rzecz rolników

Po burzach i gradobiciach przedstawiciele różnych środowisk rolniczych ruszyli w teren. W swoich wystąpieniach sugerowali oni, że powodem dramatycznej sytuacji dla wielu gospodarstw rolnych jest to, że nikt nie zajął się wcześniej tą sprawą. Poseł Norbert Kaczmarczyk nagrał dłuższy apel dotyczący kryzysowych wydarzeń. Wskazywał on, że najważniejsza jest systematyczna i merytoryczna praca. Poseł Solidarnej Polski w swoim wystąpieniu podkreślał, że nie jest sztuką wybrać się na jedno popołudnie w teren, porobić chwytliwe zdjęcia i wyrazić święte oburzenie na wszystko i wszystkich. Mówił, że kluczowa jest merytoryczna współpraca. Postulował o jej zawiązanie w ten sposób:

Jeśli jest grupa osób pretendująca do pracy na rzecz rolnictwa, to zapraszam do dialogu i współpracy na rzecz polskich rolników. Proszę ograniczyć się w nic nie wnoszących i do niczego nie prowadzących hejterskich atakach. W nawiązaniu do różnych akcji kolejnych środowisk nagle zatroskanych o stan rolnictwa, chciałem zaznaczyć, że warto zapoznać się oficjalną dokumentacją dotyczącą tej sprawy. Zanim w wystąpieniach medialnych zacznie się potępiać wszystko i wszystkich, zachęcam do zweryfikowania czy ktoś nie zajął się tematem dużo wcześniej.

Przypomnijmy, że w odpowiedzi na kwietniową interpelację posła Kaczmarczyka, Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazał:

Podwyższenie wydatków budżetowych na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w kolejnych latach budżetowych będzie priorytetem...

oraz:

W przypadku pojawienia się oszczędności w realizacji wydatków na realizację innych zadań w częściach budżetu państwa, których jestem dysponentem w pierwszej kolejności uwolnione wydatki zostaną przeznaczone na zwiększenie kwot wydatków na dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Poseł Kaczmarczyk w ten sposób odniósł się do oficjalnej dokumentacji przygotowanej w resorcie rolnictwa oraz do różnego rodzaju happeningów, które miały miejsce na terenie powiatów proszowickiego i krakowskiego:

To są odpowiedzi z ministerstwa. Dlaczego nie bazuje się na nich głosząc wszem i wobec chęć pomocy rolnikom? Skoro na moje pismo z 20 kwietnia przychodzą takie odpowiedzi i są to publiczne dokumenty dostępne na stronie sejmowej, to dlaczego nie wywiera się pozytywnego wpływu poprzez ich uwypuklenie, tylko szafuje się kłamstwami, że nikt się tematem nie zajmuje? Ja się zajmuję. Bo w przeciwieństwie do wielu innych wiedziałem, że może być problem, gdy przyjdzie kataklizm. Tylko moja interwencja zaczęła się wcześniej. Nie po gradzie. Apeluję o to, aby nie kłamać, zachęcam do włączenia się w realną pracę i pomoc poszkodowanym rolnikom.

Na koniec swojego apelu Kaczmarczyk podkreślił:

Dajcie popracować, a nie niszczcie ludzi kłamstwem i hejtem zanim coś zrobią. Pewne rzeczy potrzebują pracy i czasu. Polityka to nie żer na krzywdzie, a mądra dyplomacja. To praca, która doprowadzi do porządku ubezpieczenia w rolnictwie. Tylko zamiast kłamać, lepiej pomóc i współpracować. Chcę robić politykę dla ludzi. Ponad podziałami. Gdzie liczy się człowiek, a nie naklejki. Pomóżcie mi, a skleimy Polskę.

 

Opublikował:
Tomasz Racki
Author: Tomasz Racki
O Autorze
Rolnik, absolwent dziennikarstwa, zapalny kolarz. Wielbiciel przyrody, pieszych wędrówek i córki – Zosi.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Mateusz Chrząszcz 28-01-2022 16:25:07

Podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra spotkał się z serbską delegacją

26 stycznia 2022 r. podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra spotkał się z delegacją Republiki Serbii, a konkretnie z Parlamentarnej Grupy Przyjaźni z Polską.

Grupie przewodniczył Veroljub Arsić. W spotkaniu uczestniczyli eksperci MRiRW, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy serbskiej. Jego tematem były możliwości dalszego rozwoju dwustronnej współpracy w dziedzinie rolnictwa.

Różne obszary współpracy

Rozmowy dotyczyły sprzedaży polskich produktów rolno-spożywczych na rynku serbskim oraz wsparcia ze strony Polski w zakresie prowadzonych przez Republikę Serbii negocjacji akcesyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii rolnych. Strona polska przedstawiła również informacje na temat Krajowego Planu Strategicznego.

Strony z zadowoleniem odnotowały znaczący wzrost polsko-serbskiej wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi. Wiceminister Krzysztof Ciecióra poinformował o działaniach Polski względem poszerzenia wymiany handlowej z Republiką Serbii o polskie produkty mięsa wieprzowego poddane obróbce termicznej.

Przewodniczący Arsić podkreślił, że Polska jest jednym z największych partnerów Serbii pod względem wolumenu oraz wartości importu produktów rolno-spożywczych. Zobowiązał się wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Republiki Serbii o rozwiązanie kwestii braku zgody na import przetworzonych produktów wieprzowych z Polski.krzysztof cieciora 002

Polska zadeklarowała gotowość do dzielenia się z Serbią swoimi doświadczeniami w zakresie negocjacji akcesyjnych, korzystania z funduszy przedakcesyjnych, a w dalszej kolejności również ze środków unijnych oraz wiedzy eksperckiej w kontekście realizacji projektów twinningowych na rzecz sektora rolniczego Republiki Serbii.

Obie strony podkreśliły wolę zintensyfikowania współpracy, a także dalszej wymiany informacji, wiedzy i dobrych praktyk w obszarze rolnictwa.

Krzysztof Ciecióra o rybołówstwie

Będziemy dążyć do tego, by udzielić wsparcia armatorom rybołówstwa rekreacyjnego, którzy nie zostali nim objęci w 2020 r. – zapewnił Krzysztof Ciecióra.

,,Mam nadzieję, że nie oczekujecie państwo dziś ode mnie wskazania jednoznacznej formuły prawnej ulokowania armatorów rekreacyjnych w ministerstwie – czy to rolnictwa, czy infrastruktury, bo takiej możliwości dzisiaj nie ma" – powiedział w czwartek podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Przewodniczący komisji Marek Sawicki (KP) wskazał, że według jego wiedzy "po stronie wicepremiera (Henryka Kowalczyka) jest dobra wola" do rozwiązania tego problemu.

Komisja zebrała się, aby wysłuchać odpowiedzi MRiRW na ponowiony dezyderat w sprawie sytuacji armatorów rybołówstwa rekreacyjnego. Związany jest on z ciężkim położeniem armatorów rybołówstwa po decyzji władz UE, które wprowadziły od stycznia 2020 r. zakaz połowu dorsza we wschodniej części Bałtyku, także rekreacyjnego. Jak mówił Ciecióra obecnie "roboczo" konieczne jest wypracowanie tego, "w jaki sposób tych armatorów ująć".

Czytaj również: Krzysztof Ciecióra: Pierwszy raz w historii mamy tak dużą obniżkę podatków

Gov.pl /fot.twitter


Autor: Emilia Gromczak 28-01-2022 13:01:16

Marian Sikora: Rozwijamy ekologię, ale kładźmy nacisk na rolnictwo zrównoważone

Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Marian Sikora w rozmowie z portalem ŚwiatRolnika mówił o m.in. o konsekwencjach Zielonego Ładu.

Przewodniczący FBZPR powiedział, że Copa Cogeca jest zaniepokojona Zielonym Ładem. Unijna strategia doprowadzi do obniżenia europejskiego rolnictwa i zwiększenia importu z tzw. krajów Trzeciego Świata. Sikorski zwrócił również uwagę, że rolnicy, aby sprostać wyzwaniom związanym z zapewnieniem dobrostanu zwierzęt, muszą mieć zapewnione odpowiednie dofinansowania. 

ŚwiatRolnika.info: Co oznacza wprowadzenie Zielonego Ładu dla rolnictwa europejskiego?

Marian Sikora: Copa Cogeca jest zaniepokojona wprowadzaniem Zielonego Ładu, strategii od pola do stołu i bioróżnorodności, ponieważ KE wprowadzając Zielony Ład, nie przedstawiła żadnych wyliczeń ani danych ekonomicznych, które idą za tym wprowadzeniem. W 2020 r. Copa Cogeca zwróciła się o spotkanie z przedstawicielem departamentu stanu USA rolnictwa. Już wtedy oni nam przekazali, że to jest niebezpieczne dla europejskich rolników, że poskutkuje to obniżeniem produkcji rolnej i hodowlanej oraz że pozwoli wejść na rynek europejskim krajom trzecim. Marian Sikorski rolnictwo europejskie

Marian Sikora: Copa dąży do wiarygodnych źródeł. Z tego względu zostały zorganizowane spotkania z uniwersytetami niemieckimi, holenderskimi. Podczas spotkania, które odbyło się 19 stycznia, dr Roel Jongeneel, przedstawiciele holenderskiego uniwersytetu przedstawił negatywny scenariusz dla europejskiego rolnictwa w związku z wprowadzeniem Europejskiego Zielonego Ładu. Rolników czeka obniżenie plonów i obniżenie jakości tych plonów. Wszystko przez ograniczenie nawożenia, środków chemicznych i innych dodatków. W Polsce według tego scenariusza produkcja np. jabłek, buraków cukrowych może drastycznie spaść. Towarzyszyć temu będzie wzrost cen tych produktów rolnych. 

ŚwiatRolnika.info: Z czego wynika to, że ludzie nie traktują rolnika, jako kogoś, kto produkuje żywność, tylko zaczynają go traktować, jako zagrożenie dla planety? 

Marian Sikora: Myślę, że działa tu zła informacja. Jest trochę problemów z hodowlą bydła. Tutaj rzuca się szczególną odpowiedzialność bydła za to. Rolnictwo to tylko 8% w skali europejskiej, jeśli chodzi o produkcję energii ocieplającej nasz klimat. Zmierzamy w rolnictwie w kierunku dobrostanu zwierząt, staramy się to zrobić, ale np. do hodowli bydła wchodzi nam wilk, który nie pozwala spokojnie hodować bydła. Nakazanie rolnikom utrzymania dobrostanu wymaga dofinansować, ale o tym się nie mówi. Jeśli postawimy np. na wolne wybiegi, to potrzebne są zmiany kurników, inwestycje. To samo jest w trzodzie chlewnej. Dobrostan zwierząt jest świetną rzeczą, ale on potrzebuje trochę czasu i nakładów finansowych. 

Marian Sikora: Mówi się, że konsument kupiłby wszystko, co ekologiczne, ale idąc do sklepu, omija on często półkę z produktami ekologicznymi. One muszą być droższe, bo mają mniejszy plon i wymagają więcej pracy. Rozwijamy ekologię, ale szczególnie kładźmy nacisk na rolnictwo zrównoważone, które jest przyjazne dla konsumenta i zawiera wszystkie najlepsze rzeczy.

Sprawdź również: Marian Sikora: Unia Europejska nie gra fair wobec rolników

fot.pixabay.com


Autor: Monika Faber 27-01-2022 22:00:37

ARiMR wygrał unijny konkurs twinningowy dla Serbii

ARiMR jako lider projektu w konsorcjum z rolniczymi instytucjami z Litwy i Francji, wygrała rywalizację w unijnym konkursie twinningowym dla Serbii.

Współpraca bliźniacza (ang. twinning) to program finansowany przez Komisję Europejską, dzięki któremu państwa kandydujące do Unii Europejskiej mogą otrzymać merytoryczną pomoc od krajów będących już członkami UE. Projekty twinningowe są w głównej mierze realizowane poprzez przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń oraz wizyty studyjne.

Wygrany konkurs unijny

13 stycznia br. odbyły się przesłuchania przed przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Serbii dwóch rywalizujących konsorcjów. Po analizie podjęta została decyzja, że Serbowie będą uczyć się od Polaków, Litwinów i Francuzów. A dokładnie od ekspertów z ARiMR, rolniczych agencji płatniczych Litwy i Francji oraz ministerstw rolnictwa tych dwóch krajów.

W ramach projektu trwającego dwa lata Serbowie mają otrzymać kompleksową wiedzę o funkcjonowaniu rynków rolnych w Unii Europejskiej, potrzebnych do ich organizacji w Serbii, regulacji prawnych czy rozwiązań administracyjnych. Komisja Europejska przeznaczyła na to 1,8 mln euro. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na kwiecień 2022 r.

Nie po raz pierwszy ARiMR dzieli się swoiarimr strazmi doświadczeniami oraz wiedzą zdobytymi w trakcie osiemnastu lat członkostwa w UE. Agencja brała do tej pory udział w pięciu twinningach: po dwa razy na rzecz Mołdawii i Azerbejdżanu i raz na rzecz Chorwacji. Eksperci ARiMR brali udział również w projekcie na rzecz Rumunii.

ARiMR wznawia udzielanie pożyczek dla producentów świń

ARiMR informuje o wznowieniu udzielania nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, na obszarach objętych ASF.

Pożyczki udzielane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym Agencji na 2022 r., a ich wypłata następuje w terminie do 30 dni od dnia udzielenia pożyczki. W pierwszej kolejności udzielane będą pożyczki dla pozytywnie zweryfikowanych wniosków złożonych w IV kwartale 2021 r.

ASF nie daje o sobie zapomnieć, dlatego pomoc w formie nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych została uruchomiona przez ARiMR w 2017 r. Dotychczas udzielono 753 pożyczek na blisko 142,08 mln zł. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 10 lat, a jej wysokość uzależniona jest od kwoty zobowiązań cywilnoprawnych, liczby stad oraz średniorocznej liczby świń utrzymywanej w 2018 r. w danym stadzie, a także wysokości dostępnego limitu pomocy de minimis.

Agencja informuje, że nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, a należyte dokumenty powinno składać się w oddziałach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Pożyczka ma charakter nieoprocentowany. Tym samym Agencja nie może pobierać od niej prowizji. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Spłata pożyczki następuje zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik do zawartej między pożyczkobiorcą i Agencją. Szczegółowe informacje mogą Państwo znaleźć na stronie Agencji.

Czytaj również: ARiMR: Ostatnie dni na ubieganie się o wsparcie na małe przetwórstwo i RHD

ARIMR/fot.pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.