Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Robert Maj 15-07-2016 12:00:49

Ministerstwo Rolnictwa w sprawie obniżenia premii zalesieniowej

Ministerstwo Rolnictwa w sprawie obniżenia premii zalesieniowej

W odpowiedzi na wniosek KRIR dotyczący zmiany stawki premii zalesieniowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało poniższe informacje.

W odpowiedzi na wniosek KRIR dotyczący zmiany stawki premii zalesieniowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało poniższe informacje.

Premia zalesieniowa jest to zryczałtowana płatność, wypłacana przez 15 lat od wykonanego zalesienia, która stanowi rekompensatę utraconych dochodów, wynikających z przeznaczenia gruntów rolnych na grunty leśne.  W ramach PROW 2007-2013, wysokość tej premii (1 580 zł/ha/rok) została wyliczona z uwzględnieniem (rekompensatą) utraconej średniej płatności bezpośredniej (390 zł/ha/rok), gdyż zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami do zalesionych gruntów nie przysługiwała jednolita płatność obszarowa.  Biorąc pod uwagę, iż w roku 2013 zostały zmienione przepisy wspólnotowe w tym zakresie zaszła konieczność zmiany ww. stawki płatności do gruntów, do których, od roku 2015, mogą zostać przyznane płatności bezpośrednie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1307/20131 *1  

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1307/2013, „kwalifikujący się hektar" oznacza każdy obszar, który zapewnił rolnikowi prawo do płatności w 2008 r. w ramach systemu płatności jednolitych lub systemu jednolitej płatności obszarowej określonych, odpowiednio, w tytule III oraz IVa rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i który w okresie, w którym mają zastosowanie odnośne zobowiązania danego rolnika, jest zalesiony zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 lub art. 43.  W związku z powyższym od 2015 r. do kwalifikującego się hektara można zaliczyć m.in. grunty zalesione zgodnie z art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, czyli zalesienia gruntów rolnych w ramach PROW 2007-2013, o ile obszary te zapewniły rolnikowi prawo do płatności w 2008 r. w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej.  

 

Jednocześnie, w związku z koniecznością zapewnienia braku nadkompensacji przyznawanych płatności obszarowych, niezbędna była zmiana PROW 2007-2013. Zmiana ta polegała na zmniejszeniu premii zalesieniowej z 1 580 zł/ha/rok na 1 190 zł/ha/rok. Nowa stawka jest rekompensatą za utracone dochody z działalności rolniczej i nie uwzględnia komponentu, jakim są płatności bezpośrednie (PB), gdyż w tym przypadku nie można mówić o utraconych korzyściach z tego tytułu. Zmiana ta została zatwierdzona przez Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, uchwałą nr 100 z dnia 9 września 2014 r.  

 

Warto podkreślić, iż powyższa zmiana, w ostatecznym rozrachunku jest korzystna, gdyż w kalkulacji pierwotnej stawki premii zalesieniowej (1 580 zł/ha/rok) uwzględniono utratę średniej stawki płatności bezpośrednich na poziomie 390 zł/ha/rok, czyli niższej niż wysokość płatności bezpośrednich, które od 2015 r. mogą zostać przyznane do tych gruntów (ok. 800 zł/ha/rok). W związku z tym łączna wysokość wsparcia powierzchniowego (PROW+PB) uległa zwiększeniu dla tej grupy beneficjentów o 26 %.

 

Jednocześnie należy podkreślić, że do gruntów, które w 2008 r. nie kwalifikowały się do płatności bezpośrednich, a zostały zalesione w ramach PROW 2007-2013, stawka premii zalesieniowej nie zostanie pomniejszona.  Odnosząc się do kwestii stawki premii zalesieniowej w obecnym okresie programowania tj. PROW 2014-2020 uprzejmie informuję, że stawka ta wynosi 1 215 zł/ha/rok i jest wypłacana przez 12 lat zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/20132. *2 Podobnie jak w opisanym wyżej przypadku została ona wyliczona przy uwzględnieniu, że do zalesionych gruntów dodatkowo przysługują płatności bezpośrednie. 

  

KRIR/Fot.Wikipedia


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.