Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Polska Agencja Prasowa 17-12-2021 09:01:03

Lubelszczyzna otrzymała ponad 100 mln euro na rozwój obszarów wiejskich

Lubelszczyzna

Jak poinformował członek zarządu województwa lubelskiego Zdzisław Szwed, Lubelszczyzna otrzymała ponad 100 mln euro na realizację PROW w okresie przejściowym.

„To potężne środki, które wzbogacą naszą wieś, dzięki którym będziemy w dalszym ciągu lubelską wieś przeistaczać” – powiedział Szwed. Środki przyznawane będą także na budowę lub przebudowę urządzeń wodnych i hydrotechnicznych. Według danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, do tej pory Samorząd Województwa Lubelskiego zaangażował w regionie ok. 200 mln euro. Ponad 50 mln euro przeznaczono na scalenie ponad 35 tys. ha gruntów rolnych i leśnych. Procesem objęto ponad 9200 gospodarstw rolnych. Ponad 30 mln euro kosztowała budowa lub przebudowa 162 dróg gminnych i powiatowych o łącznej długości ponad 400 km.

Lubelszczyzna otrzymała środki na realizację PROW

W ciągu dwóch lat Samorząd Województwa Lubelskiego planuje wydać z dodatkowej puli środków, dzięki którym Lubelszczyzna będzie się rozwijać. Pieniądze zostaną przekazane na: scalanie gruntów – 23 mln euro, gospodarkę wodno-ściekową - 32 mln euro, budowę i przebudowę dróg lokalnych – 18 mln euro, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – 12 mln euro, zarządzanie zasobami wodnymi – ok. 15 mln euro. Środki przyznawane będą także na budowę lub przebudowę urządzeń wodnych i hydrotechnicznych.

Jak poinformowała dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Ewa Szałachwiej, decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejski okres wdrażania PROW został wydłużony o dwa lata.

„Nabory wniosków będą prowadzone do końca 2022 r.” – powiedziała dyrektor Szałachwiej. Dodała, że realizacja zadań w ramach PROW spoczywa na samorządach, a rozliczenie Programu nastąpi do 30 czerwca 2025 r.

„Wykorzystanie limitów w obecnym okresie programowania nie pozbawia gmin szans w pozyskiwaniu dodatkowych środków na inwestycje infrastrukturalne, takie jak budowa i modernizacja dróg lokalnych, jak również gospodarka wodno-ściekowa” – zaznaczyła dyrektor. Przyznała, że trwają prace programowe nad zwiększeniem limitu środków na te operacje.

„Dotychczasowo na inwestycje drogowe pomoc była przyznawana w wysokości do 3 mln zł na beneficjenta. Według nowego projektu rozporządzenia planowane jest zwiększenie tego limitu o 2 mln zł na beneficjenta” – powiedziała Szałachwiej.

Podczas konferencji dyrektor wyraziła nadzieję, że pierwsze umowy w ramach dodatkowej puli środków będzie można podpisać z wnioskodawcami w pierwszej połowie 2022 r. (scalanie gruntów, zarządzanie zasobami wodnymi i budowa i modernizacja dróg lokalnych). W drugim półroczu 2022 r. planuje nabór wniosków na projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej.

Inwestycje w województwie lubelskim

Według danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, lubelszczyznado tej pory Samorząd Województwa Lubelskiego zaangażował w regionie ok. 200 mln euro. Ponad 50 mln euro przeznaczono na scalenie ponad 35 tys. ha gruntów rolnych i leśnych. Procesem objęto ponad 9200 gospodarstw rolnych. Ponad 30 mln euro kosztowała budowa lub przebudowa 162 dróg gminnych i powiatowych o łącznej długości ponad 400 km.

Wybudowano lub przebudowano niespełna 300 km wodociągów, ponad 225 km kanalizacji, wybudowano lub przebudowano 3051 przydomowych oczyszczalni ścieków i 59 zbiorowych oczyszczalni ścieków, dziesięć stacji ujęcia wody, dwie stacje uzdatniania wody i trzy instalacje wodno-ściekowe za 41 mln euro. Wybudowano lub przebudowano 42 świetlice wiejskie, odnowiono pięć centrów miejscowości, wybudowano sześć boisk wielofunkcyjnych oraz zagospodarowano cztery miejsca przestrzeni publicznej za ponad 5 mln euro. Za niespełna 4 mln euro wybudowano lub przebudowano 18 targowisk i jeden obiekt przeznaczony na cele promocji lokalnych produktów.

Dodatkowo w ramach inicjatywy LEADER zakontraktowano ok. 70 mln euro. W ramach tej kwoty utworzono 607 działalności gospodarczych, kolejnych 238 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie na rozwój. Łącznie utworzono ponad 2000 nowych miejsc pracy. Ponadto wybudowano, przebudowano lub wyposażono 20 boisk sportowych, 89 placów zabaw, 51 siłowni, 121 świetlic, dofinansowano 124 szkolenia dla mieszkańców obszarów wiejskich. Łącznie dofinansowano blisko 600 inwestycji o charakterze niekomercyjnym i ogólnodostępnym dla mieszkańców wsi.

Jak podała Szałachwiej, obszary wiejskie w woj. lubelskim nadal wymagają inwestycji. Wskaźnik skanalizowania regionu wynosi 53 proc., a zwodociągowania – 87 proc., co oznacza, że Lubelszczyzna znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w kraju.

Przypomnijmy, że ostatnio Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przekazał gminom województwa lubelskiego ponad 1,2 mln zł na zadania dotyczące usuwania szkodliwego azbestu. Wsparcie trafiło do 43 gmin w województwie lubelskim.

Czytaj też: Sadownicy z woj. lubelskiego przekazali 1,5 tony jabłek dla żołnierzy na granicy

PAP/fot.pixabayAutor: Mateusz Chrząszcz 28-01-2022 16:25:07

Podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra spotkał się z serbską delegacją

26 stycznia 2022 r. podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra spotkał się z delegacją Republiki Serbii, a konkretnie z Parlamentarnej Grupy Przyjaźni z Polską.

Grupie przewodniczył Veroljub Arsić. W spotkaniu uczestniczyli eksperci MRiRW, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy serbskiej. Jego tematem były możliwości dalszego rozwoju dwustronnej współpracy w dziedzinie rolnictwa.

Różne obszary współpracy

Rozmowy dotyczyły sprzedaży polskich produktów rolno-spożywczych na rynku serbskim oraz wsparcia ze strony Polski w zakresie prowadzonych przez Republikę Serbii negocjacji akcesyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii rolnych. Strona polska przedstawiła również informacje na temat Krajowego Planu Strategicznego.

Strony z zadowoleniem odnotowały znaczący wzrost polsko-serbskiej wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi. Wiceminister Krzysztof Ciecióra poinformował o działaniach Polski względem poszerzenia wymiany handlowej z Republiką Serbii o polskie produkty mięsa wieprzowego poddane obróbce termicznej.

Przewodniczący Arsić podkreślił, że Polska jest jednym z największych partnerów Serbii pod względem wolumenu oraz wartości importu produktów rolno-spożywczych. Zobowiązał się wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Republiki Serbii o rozwiązanie kwestii braku zgody na import przetworzonych produktów wieprzowych z Polski.krzysztof cieciora 002

Polska zadeklarowała gotowość do dzielenia się z Serbią swoimi doświadczeniami w zakresie negocjacji akcesyjnych, korzystania z funduszy przedakcesyjnych, a w dalszej kolejności również ze środków unijnych oraz wiedzy eksperckiej w kontekście realizacji projektów twinningowych na rzecz sektora rolniczego Republiki Serbii.

Obie strony podkreśliły wolę zintensyfikowania współpracy, a także dalszej wymiany informacji, wiedzy i dobrych praktyk w obszarze rolnictwa.

Krzysztof Ciecióra o rybołówstwie

Będziemy dążyć do tego, by udzielić wsparcia armatorom rybołówstwa rekreacyjnego, którzy nie zostali nim objęci w 2020 r. – zapewnił Krzysztof Ciecióra.

,,Mam nadzieję, że nie oczekujecie państwo dziś ode mnie wskazania jednoznacznej formuły prawnej ulokowania armatorów rekreacyjnych w ministerstwie – czy to rolnictwa, czy infrastruktury, bo takiej możliwości dzisiaj nie ma" – powiedział w czwartek podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Przewodniczący komisji Marek Sawicki (KP) wskazał, że według jego wiedzy "po stronie wicepremiera (Henryka Kowalczyka) jest dobra wola" do rozwiązania tego problemu.

Komisja zebrała się, aby wysłuchać odpowiedzi MRiRW na ponowiony dezyderat w sprawie sytuacji armatorów rybołówstwa rekreacyjnego. Związany jest on z ciężkim położeniem armatorów rybołówstwa po decyzji władz UE, które wprowadziły od stycznia 2020 r. zakaz połowu dorsza we wschodniej części Bałtyku, także rekreacyjnego. Jak mówił Ciecióra obecnie "roboczo" konieczne jest wypracowanie tego, "w jaki sposób tych armatorów ująć".

Czytaj również: Krzysztof Ciecióra: Pierwszy raz w historii mamy tak dużą obniżkę podatków

Gov.pl /fot.twitter


Autor: Emilia Gromczak 28-01-2022 13:01:16

Marian Sikora: Rozwijamy ekologię, ale kładźmy nacisk na rolnictwo zrównoważone

Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Marian Sikora w rozmowie z portalem ŚwiatRolnika mówił o m.in. o konsekwencjach Zielonego Ładu.

Przewodniczący FBZPR powiedział, że Copa Cogeca jest zaniepokojona Zielonym Ładem. Unijna strategia doprowadzi do obniżenia europejskiego rolnictwa i zwiększenia importu z tzw. krajów Trzeciego Świata. Sikorski zwrócił również uwagę, że rolnicy, aby sprostać wyzwaniom związanym z zapewnieniem dobrostanu zwierzęt, muszą mieć zapewnione odpowiednie dofinansowania. 

ŚwiatRolnika.info: Co oznacza wprowadzenie Zielonego Ładu dla rolnictwa europejskiego?

Marian Sikora: Copa Cogeca jest zaniepokojona wprowadzaniem Zielonego Ładu, strategii od pola do stołu i bioróżnorodności, ponieważ KE wprowadzając Zielony Ład, nie przedstawiła żadnych wyliczeń ani danych ekonomicznych, które idą za tym wprowadzeniem. W 2020 r. Copa Cogeca zwróciła się o spotkanie z przedstawicielem departamentu stanu USA rolnictwa. Już wtedy oni nam przekazali, że to jest niebezpieczne dla europejskich rolników, że poskutkuje to obniżeniem produkcji rolnej i hodowlanej oraz że pozwoli wejść na rynek europejskim krajom trzecim. Marian Sikorski rolnictwo europejskie

Marian Sikora: Copa dąży do wiarygodnych źródeł. Z tego względu zostały zorganizowane spotkania z uniwersytetami niemieckimi, holenderskimi. Podczas spotkania, które odbyło się 19 stycznia, dr Roel Jongeneel, przedstawiciele holenderskiego uniwersytetu przedstawił negatywny scenariusz dla europejskiego rolnictwa w związku z wprowadzeniem Europejskiego Zielonego Ładu. Rolników czeka obniżenie plonów i obniżenie jakości tych plonów. Wszystko przez ograniczenie nawożenia, środków chemicznych i innych dodatków. W Polsce według tego scenariusza produkcja np. jabłek, buraków cukrowych może drastycznie spaść. Towarzyszyć temu będzie wzrost cen tych produktów rolnych. 

ŚwiatRolnika.info: Z czego wynika to, że ludzie nie traktują rolnika, jako kogoś, kto produkuje żywność, tylko zaczynają go traktować, jako zagrożenie dla planety? 

Marian Sikora: Myślę, że działa tu zła informacja. Jest trochę problemów z hodowlą bydła. Tutaj rzuca się szczególną odpowiedzialność bydła za to. Rolnictwo to tylko 8% w skali europejskiej, jeśli chodzi o produkcję energii ocieplającej nasz klimat. Zmierzamy w rolnictwie w kierunku dobrostanu zwierząt, staramy się to zrobić, ale np. do hodowli bydła wchodzi nam wilk, który nie pozwala spokojnie hodować bydła. Nakazanie rolnikom utrzymania dobrostanu wymaga dofinansować, ale o tym się nie mówi. Jeśli postawimy np. na wolne wybiegi, to potrzebne są zmiany kurników, inwestycje. To samo jest w trzodzie chlewnej. Dobrostan zwierząt jest świetną rzeczą, ale on potrzebuje trochę czasu i nakładów finansowych. 

Marian Sikora: Mówi się, że konsument kupiłby wszystko, co ekologiczne, ale idąc do sklepu, omija on często półkę z produktami ekologicznymi. One muszą być droższe, bo mają mniejszy plon i wymagają więcej pracy. Rozwijamy ekologię, ale szczególnie kładźmy nacisk na rolnictwo zrównoważone, które jest przyjazne dla konsumenta i zawiera wszystkie najlepsze rzeczy.

Sprawdź również: Marian Sikora: Unia Europejska nie gra fair wobec rolników

fot.pixabay.com


Autor: Monika Faber 27-01-2022 22:00:37

ARiMR wygrał unijny konkurs twinningowy dla Serbii

ARiMR jako lider projektu w konsorcjum z rolniczymi instytucjami z Litwy i Francji, wygrała rywalizację w unijnym konkursie twinningowym dla Serbii.

Współpraca bliźniacza (ang. twinning) to program finansowany przez Komisję Europejską, dzięki któremu państwa kandydujące do Unii Europejskiej mogą otrzymać merytoryczną pomoc od krajów będących już członkami UE. Projekty twinningowe są w głównej mierze realizowane poprzez przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń oraz wizyty studyjne.

Wygrany konkurs unijny

13 stycznia br. odbyły się przesłuchania przed przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Serbii dwóch rywalizujących konsorcjów. Po analizie podjęta została decyzja, że Serbowie będą uczyć się od Polaków, Litwinów i Francuzów. A dokładnie od ekspertów z ARiMR, rolniczych agencji płatniczych Litwy i Francji oraz ministerstw rolnictwa tych dwóch krajów.

W ramach projektu trwającego dwa lata Serbowie mają otrzymać kompleksową wiedzę o funkcjonowaniu rynków rolnych w Unii Europejskiej, potrzebnych do ich organizacji w Serbii, regulacji prawnych czy rozwiązań administracyjnych. Komisja Europejska przeznaczyła na to 1,8 mln euro. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na kwiecień 2022 r.

Nie po raz pierwszy ARiMR dzieli się swoiarimr strazmi doświadczeniami oraz wiedzą zdobytymi w trakcie osiemnastu lat członkostwa w UE. Agencja brała do tej pory udział w pięciu twinningach: po dwa razy na rzecz Mołdawii i Azerbejdżanu i raz na rzecz Chorwacji. Eksperci ARiMR brali udział również w projekcie na rzecz Rumunii.

ARiMR wznawia udzielanie pożyczek dla producentów świń

ARiMR informuje o wznowieniu udzielania nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, na obszarach objętych ASF.

Pożyczki udzielane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym Agencji na 2022 r., a ich wypłata następuje w terminie do 30 dni od dnia udzielenia pożyczki. W pierwszej kolejności udzielane będą pożyczki dla pozytywnie zweryfikowanych wniosków złożonych w IV kwartale 2021 r.

ASF nie daje o sobie zapomnieć, dlatego pomoc w formie nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych została uruchomiona przez ARiMR w 2017 r. Dotychczas udzielono 753 pożyczek na blisko 142,08 mln zł. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 10 lat, a jej wysokość uzależniona jest od kwoty zobowiązań cywilnoprawnych, liczby stad oraz średniorocznej liczby świń utrzymywanej w 2018 r. w danym stadzie, a także wysokości dostępnego limitu pomocy de minimis.

Agencja informuje, że nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, a należyte dokumenty powinno składać się w oddziałach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Pożyczka ma charakter nieoprocentowany. Tym samym Agencja nie może pobierać od niej prowizji. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Spłata pożyczki następuje zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik do zawartej między pożyczkobiorcą i Agencją. Szczegółowe informacje mogą Państwo znaleźć na stronie Agencji.

Czytaj również: ARiMR: Ostatnie dni na ubieganie się o wsparcie na małe przetwórstwo i RHD

ARIMR/fot.pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.