Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 15-12-2016 15:56:21

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obrady z 13 grudnia

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obrady z 13 grudnia

13 grudnia odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obradowano na temat wspierania rozwoju obszarów wiejskich, o ubezpieczeniach upraw i zwierząt, promocji produktów rolno-spożywczych, prawie łowieckim, świadczeniach opieki zdrowotnej.

13 grudnia Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1109). Sprawozdawcą był poseł Leszek Galemba (PiS). W posiedzeniu uczestniczyli: wiceminister rolnictwa  Ryszard Zarudzki i wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Mirosław Borowski. 

 

Senat zaproponował 3 poprawki. Poprawki polegały m.in. na ustanowieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podmiotem wdrażającym działanie "Współpraca" objętym PROW na lata 2014-2020 (zamiast Agencji Rynku Rolnego) oraz na określeniu czasu potrzebnego na wydanie nowego rozporządzenia na 6 miesięcy. Komisja wnosi o ich przyjęcie.

 

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 1108). Sprawozdawcą był poseł Kazimierz Gołojuch (PiS). W posiedzeniu uczestniczyli: wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki, wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Mirosław Borowski oraz wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Andrzej Maciążek.

 

Senat zaproponował 1 poprawkę. Komisja wnosi o jej przyjęcie. Poprawka ma charakter doprecyzowujący (dotyczy składek ubezpieczenia upraw rolnych od jednego lub kilku rodzajów ryzyka).

 

Komisja rozpatrzyła również uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 1107).
Sprawozdawcą był poseł Piotr Polak (PiS). W posiedzeniu uczestniczyli: wiceminister Jacek Bogucki oraz wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Mirosław Borowski.

 

Senat zaproponował 2 poprawki. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Poprawki miały charakter ujednolicający.

 

Na wspólnym posiedzeniu Komisje Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zajęły się rozpatrzeniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042). Projekt dotyczy wprowadzenia mechanizmów wzmacniających nadzór ministra właściwego do spraw środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz dyscyplinujących dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie wykonywania rocznych planów łowieckich oraz wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego (P 19/13) i dostosowania niektórych delegacji do wymagań Konstytucji.

 

Komisje odrzuciły wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego. Przeprowadziły dyskusję, podczas której poruszano głównie problem scedowania obowiązku szacowania szkód rolniczych na leśników, źródeł finansowania odszkodowań oraz wyłączenia sprzedaży surowca drzewnego z Lasów Państwowych. Ponadto powołały podkomisję nadzwyczajną, do której skierowały projekt z druku nr 1042. Przewodniczącą podkomisji została poseł Anna Paluch (PiS). W posiedzeniu uczestniczył wiceminister środowiska Andrzej Konieczny.

 

13 grudnia 2016 r. pracowała również Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zajmowała się rozpatrzeniem wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dokończyła przerwane posiedzenie w sprawie rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin (cd.) (druk senacki nr 363, druki sejmowe nr 1043, 1072 i 1072-A).

 

Komisja dyskutowała nt. możliwości wprowadzenia zakazu obrotu materiałem siewnym zmodyfikowanym genetycznie oraz przyjęła poprawki zgłoszone przez Biuro Legislacyjne Senatu.

 

krir.pl/sejm.gov.pl/AZK/Fot. sejm.gov.pl


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.