Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Polska Agencja Prasowa 02-01-2022 12:30:00

Henryk Kowalczyk: Wzrost cen gazu główną przyczyną inflacji w Polsce

Henryk Kowalczyk

Są dwie główne przyczyny inflacji w Polsce, niezależne od polskiego rządu – to wzrost cen gazu oraz cen emisji CO2 – powiedział Henryk Kowalczyk.

Pierwsza przełożyła się na wzrost cen nawozów, druga – na zwyżkę cen energii – mówił w wywiadzie dla PAP wicepremier i minister rolnictwa. Wyjaśnił on również, w jaki sposób przekładają się one na wzrost cen żywności. Wicepremier odniósł się także do zagrożeń, jakie niesie za sobą Europejski Zielony Ład. Minister rolnictwa opowiedział także o ubezpieczeniach w rolnictwie na nowych zasadach oraz systemie szacowania szkód.

PAP: Panie ministrze, od kilku tygodni rosną ceny, także żywności. Co wywołało tak dużą inflację, według GUS w listopadzie była ona na poziomie 7,7 proc. r/r. Czy uchwalenie tarczy antyinflacyjnej spowoduje, że będzie ona mniej odczuwalna dla gospodarstw domowych?

Henryk Kowalczyk: Najpierw trzeba wspomnieć o przyczynach inflacji. Są dwie główne przyczyny niezależne od polskiego rządu – to wzrost cen gazu o kilkaset procent, co przekłada się na cenę nawozów azotowych, a one znacząco wzrosły. Kolejnym czynnikiem był istotny wzrost cen za emisje CO2. Ten składnik ma wpływ na ceny energii, stanowi aż 60 proc. jej kosztów. Trwają rozmowy na szczeblu europejskim, aby zweryfikować tę politykę klimatyczną, która przynosi ogromne wzrosty cen energii.

PAP: Jak przekłada się to na wyższe ceny żywności?

Henryk Kowalczyk: Droższe nawozy oznaczają wzrost kosztów produkcji w rolnictwie. Staramy się utrzymać te ceny na poziomie "kontrolowanym" , obecnie jest to ok. 2600 zł za tonę saletry amonowej u oficjalnego dystrybutora spółki "Azoty" w firmie Agrochem. To jest poziom cen, choć wysoki, ale jeszcze możliwy do zaakceptowania przez rolników. Gdyby nie te działania, cena saletry mogłaby skoczyć nawet do 4 tys. zł za tonę. Jeżeli chodzi o gaz, to ceny tego surowca wahają się. Mam nadzieję, że w końcu ustabilizują się na niższym poziomie, a to spowoduje obniżenie cen nawozów.

Niestety ceny nawozów już spowodowały zwyżkę cen zbóż, co oczywiście jest korzystne dla rolników, ale wywołało wzrost cen żywności, a to przekłada się na inflację. Szacuje się, że ceny żywności wzrosły ok. 6-8 proc. Dlatego rząd zaproponował tarczę ochronną, która zmniejszałaby podatek VAT na produkty żywnościowe z 5 proc. do 0 proc. To rekompensowałoby w jakiś sposób wzrost cen żywności. Różnice w cenach pokryje faktycznie budżet, nie pobierając VAT-u. Czekamy na oficjalną decyzję KE w tej sprawie.

Uważam, że w kolejnych miesiącach tempo inflacji zmaleje, a więc nie będzie ona taka duża, ale nie spodziewam się, że ceny wrócą do starego poziomu. Ważne, aby wzrost cen został zahamowany. To jest najważniejsze zadanie tarczy antyinflacyjnej. Ponadto rząd wprowadził dopłaty dla rodzin najuboższych, które mają rekompensować m.in. zwyżki cen energii i żywności.

PAP: Czy Komisja Europejska podejmuje jakieś działania, które mogłyby ustabilizować rynki rolne, bo drogi gaz i energia dotyka także innych krajów?

Henryk Kowalczyk: W całej Europie jest trudna sytuacja, jeżeli chodzi o rynki rolne. Problemy trzeba więc rozwiązywać na forum europejskim. KE podchodzi do tego dość opieszale. Podczas ostatniej Rady Ministrów rolnictwa UE, gdy wszyscy ministrowie zgłaszali problemy wzrostu cen gazu, nawozów i spadków cen żywca wieprzowego, KE jedynie zapewniła, że się przygląda sprawom, ale żadnej decyzji nie podjęła.

PAP: Trzeba też pamiętać, że za rok pojawią się nowe problemy spowodowane nową wspólną polityka rolną – Zielonym Ładem...

Henryk Kowalczyk: Europejski Zielony Ład, który będzieZielony lad 01 wdrażany od 1 stycznia 2023 r., nałoży ograniczenia m.in. zużycia nawozów i środków ochrony roślin. Jest to wielkie wyzwanie dla rolników, wymagać będzie wiedzy i stosowania nawożenia precyzyjnego.

Jest też obawa, że Zielony Ład zaburzy konkurencję na rynkach światowych. Europejskie rolnictwo przestrzegając wysokich standardów produkcji stanie się mniej konkurencyjne wobec państw, które nie będą miały takich ograniczeń jak w UE. Jeżeli chcemy uczciwe konkurować, trzeba wyrównać szansę dla rolników UE i spoza UE. Padają deklaracje ze strony UE, że produkty sprowadzane spoza Unii będą opodatkowane (tzw. podatkiem węglowym), po to, żeby produkty wytwarzane w UE z zachowaniem dobrostanu zwierząt i poszanowaniem środowiska, mniejszym nawożeniem i ochroną klimatu miały jednakowe szanse na rynku. Bez tych obostrzeń nie wyobrażam sobie funkcjonowania wspólnego rynku.

PAP: Czy polski Plan Strategiczny dotyczący nowej Wspólnej Polityki Rolnej trafił już do Brukseli i czy w ostatniej fazie konsultacji zostały wprowadzone jakieś zmiany?

Henryk Kowalczyk: Gdy objąłem stanowisko ministra, plan strategiczny był po podwójnych konsultacjach. Z istotnych zmian, jakie zostały wprowadzone przeze mnie w końcowej fazie prac nad dokumentem, było zwiększenie płatności do roślin wysokobiałkowych. Polska już wcześniej pracowała nad programami pozyskania rodzimego białka jako komponentu pasz dla zwierząt, brak odpowiedniego finansowania spowodował zmniejszenie zainteresowania takimi uprawami. Kolejna zmiana to przeniesienie części środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji w infrastrukturę na obszarach wiejskich na inwestycje w rolnictwie, ponieważ wodociągi, kanalizacja czy drogi są znacząco finansowane z innych źródeł w ramach Polskiego Ładu i to na lepszych warunkach.

Starałem się wprowadzić jak najwyższą stawkę dopłaty redystrybucyjnej, czyli tej, która jest przeznaczona dla gospodarstw poniżej 50 ha, po to, by zapewnić, tym gospodarstwom płatności na poziomie co najmniej średniej europejskiej i ten poziom będzie wynosił 102 proc. średniej unijnej.

PAP: Czy jest szansa by w nowym roku ubezpieczenia w rolnictwie, były zawierane już na nowych zasadach?

Henryk Kowalczyk: Nowe ubezpieczenia powinny zafunkcjonować już od początku sezonu wegetacyjnego. Od lutego rozpocznie się akcja promocyjna. Chcemy, żeby to był system powszechny, czyli będą bardzo mocne zachęty, żeby wejść w ten system ubezpieczeniowy. Składka ubezpieczeniowa będzie wynosiła nie więcej niż 9 proc. kwoty ubezpieczenia, ale będzie ona w 2/3 pokrywana przez budżet państwa, a pozostałą część zapłaci rolnik. Środki finansowe na ten cel są zabezpieczone na całą powierzchnię upraw. Ważne jest dla mnie, by te ubezpieczenia były kompleksowe, tj. obejmowały wszystkie szkody w tym suszę.

System ubezpieczeń jest budowany wokół Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Jest to rodzaj ubezpieczeń, który pozwala, aby niewykorzystane środki finansowe w jednym roku można było zaliczyć na poczet składek w następnym roku. Jest to ważne, bo jeżeli w danym roku klęski i odszkodowania będą niewielkie, to będzie można obniżyć składki w następnym.

Głównym ubezpieczycielem w rolnictwie będzie TUW, ale także inni ubezpieczyciele będą mogli działać na tym rynku. Będę zachęcał rolników do ubezpieczania upraw, tłumacząc, jakie korzyści odniosą, wykupując polisy. Dotychczas rolnicy nie ubezpieczali upraw m.in. z powodu zbyt wysokich składek, tak było w przypadku suszy, gdy niektóre firmy przedstawiały rolnikom "zaporowe" oferty. Gdy system będzie bardziej powszechny i kompleksowy polisy będą tańsze.

PAP: Kością niezgody było często szacowanie szkód...

Henryk Kowalczyk: Do szacowania szkód będzie wykorzystywana aplikacja suszowa i system teledetekcji, czyli monitoringu satelitarnego upraw. Ten system jest przydatny do wyliczania szkód spowodowanych suszą, ale szkody punktowe spowodowane np. przez gradobicie nadal będą oceniane w sposób tradycyjny tj. na miejscu.

Pomoc państwa dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych, będzie polegała głównie na partycypacji w składach ubezpieczeniowych. Dotychczasowa pomoc w przypadku wystąpienia takich szkód była ułomna, bo często nie rekompensowała ona poniesionych strat i trzeba będzie od niej odejść.

PAP: Co z Holdingiem Spożywczym, czy jego tworzenia zostanie wkrótce zakończone?

Henryk Kowalczyk: Prace nad jego utworzeniem zostały przyspieszone, trwają wyceny spółek, które wejdą w skład holdingu. Działalność powinna ruszyć na wiosnę. Ma ona na celu łamanie zmów cenowych, by rolnicy nie byli zmuszeni do sprzedaży swoich produktów po niskich cenach. Najbardziej dokuczliwie odczuwali to producenci owoców miękkich. Plantatorzy, nie mając bazy przechowalniczej, zmuszeni byli do szybkiej sprzedaży owoców po cenach dyktowanych przez odbiorców. Zdarzało się, że ceny skupu nie pokrywały nawet kosztów zbioru. Mając państwowy holding, możliwa będzie pomoc w formie np. udostępnienia przechowalni czy też skupu owoców, tak by dać impuls rynkowy do podniesienia cen skupu. Myślimy też o pomocy producentom trzody, którzy mają problemy ze zbytem świń ze stref z ograniczeniami z powodu ASF, a co wykorzystują przetwórcy.

PAP: Panie ministrze, kieruje pan krótko resortem, dlatego nie pytam o podsumowanie całego roku, ale o to, co Panu udało się tej pory zrobić dla rolnictwa?

Henryk Kowalczyk: Problemem numer jeden jest afrykański pomór świń. Choroba ta jest w Polsce od wielu lat, więc nie da się jej szybko zlikwidować, ale udało się ograniczyć jej rozprzestrzenienie. Przyspieszone zostało tworzenie planów bioasekuracji przez producentów świń znajdujących się w strefach z ograniczeniami. Obecnie już ponad 70 proc. gospodarstw takie plany posiada.

Jeżeli rolnik znajdzie się w strefie z ograniczeniami z powodu ASF i ma trudności ze sprzedażą świń, może zgłosić ten problem do powiatowego lekarza weterynarii, a ten ma kontakt z najbliższym zakładem przetwórczym, który skupi tę trzodę po cenie rynkowej. Informację o takich zakładach posiada weterynaria, są porozumienia z tymi zakładami, które są gotowe pomagać rolnikom.

Ponadto wprowadziliśmy programy pomocowe dla rolników, m.in. wsparcie w postaci dopłaty w wysokości 1000 zł na jedną lochę w przeliczeniu na 10 prosiąt.

Kolejna pomoc dla rolników – to większy zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym. Dodatkowo będzie miało miejsce zmniejszenie stawek VAT do paliwa, więc rolnicy w pełni otrzymują zwrot akcyzy przewidziany unijnymi przepisami.

Wejdą nowe ułatwienia w handlu detalicznym dla rolników. Ci, którzy będą chcieli sprzedawać swoje produkty, będą mieli udostępnione bezpłatnie miejsce do takiej sprzedaży.

No i wreszcie zrównany zostanie w ramach KRUS poziom odszkodowania za utratę 1 proc. zdrowia – z 809 do 1033 złotych do wysokości, jaka funkcjonuje w ramach ZUS. Jednocześnie zostanie zwiększony zasiłek chorobowy dla rolników z 10 do 20 zł.

Czytaj też: Henryk Kowalczyk: Rok 2022 to walka z ASF i likwidacja jego wirusa

PAP/fot.Twitter/PixabayAutor: Polska Agencja Prasowa 27-01-2022 11:00:00

Kowalczyk: Większość rolników ma już gotowe plany bioasekuracji wz. z ASF

Na koniec grudnia ub.r. 90 proc. rolników, którzy deklarują chęć przemieszczania świń, posiadało już plany bioasekuracji – poinformował Henryk Kowalczyk.

Wicepremier i minister rolnictwa dodał, że dokumenty te są obligatoryjne przy przemieszczaniu tych zwierząt w strefach objętych ograniczeniami z powodu ASF. Obowiązek posiadania takich planów nałożyła rozporządzeniem Komisja Europejska. Plany miały obowiązywać od 21 kwietnia ub.r., ale ze względu na wzmożoną walką z grypą ptaków, weterynaria przesunęła termin na koniec października. Jednak w wyznaczonym terminie taki dokument przygotowało zaledwie ok. 10 proc. rolników.

Kowalczyk: Plany bioasekuracji są kluczowe w walce z ASF

“Ostatecznie termin obowiązku posiadania planówBioasekuracja ASF 01 bioasekuracji został wyznaczony na koniec listopada ub.r. Przeprowadzona została szeroka akcja informacyjna, m.in. w formie telefonów do każdego hodowcy świń. Na koniec listopada 70 proc. gospodarstw posiadało takie plany, a na koniec grudnia – ponad 90 proc.” – poinformował Kowalczyk.

Zdaniem ministra, "wykonanie tych planów było nie bez znaczenia dla walki z ASF. Od 17 grudnie ub.r. nie odnotowano wystąpienia w Polsce żadnego ogniska ASF".

“Przyczyny tego mogą być oczywiście bardzo różne, ale rolnicy, którzy przygotowali plany bioasekuracji są bardziej świadomi, jak należy się zachować, by chronić swoje hodowle przed tym wirusem” – dodał wicepremier Kowalczyk.

W zeszłym roku wykryto 124 ogniska ASF w Polsce

W ubiegłym roku wykryto w Polsce 124 ogniska afrykańskiego pomoru świń. Ostatnie 17 grudnia ub.r. gminie Lubawa (powiat iławsk) w województwie warmińsko-mazurskim.

“Warto też wspomnieć o możliwości skupu świń ze strefy zagrożonej (czerwonej)” – zaznaczył minister.

“Gdyby rolnicy, którzy się w niej znajdą mieli kłopoty ze sprzedażą trzody, to wystarczy, że zgłoszą się do powiatowego lekarza weterynarii. Ma on listę zakładów, które skupią od rolników świnie po cenach rynkowych” – wyjaśnił.

Kowalczyk przypomniał o możliwości dopłaty do prosiąt. Chodzi o tzw. dopłatę 1000 zł do lochy. Wnioski będzie można składać w kwietniu. Szczegółowe informacje dotyczące terminu naboru ogłosi ARiMR.

Minister, zapytany o liczenie dzików, poinformował, że Wojskowy Instytut Lotnictwa zaproponował innowacyjną metodę policzenia dzików m.in. za pomocą specjalnych dronów i kamer termowizyjnych. Jednak z powodu zbyt małej ilości tych urządzeń całkowite i wiarygodne policzenie tych zwierząt będzie możliwe dopiero w przyszłym sezonie. Dodał, że według Polskiego Związku Łowieckiego, w Polsce jest ok. 200-300 tys. dzików.

Czytaj też: Henryk Kowalczyk o priorytetach dla rolnictwa w 2022 roku

PAP/fot.Twitter/Pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 26-01-2022 19:28:55

Egzekucja majątku rolnika z ograniczeniami. Ustawa w sejmowej komisji

Egzekucja majątku rolnika z ograniczeniami. Sejm skierował w środę do dalszych prac w komisji nowelizację kodeksu postępowania cywilnego.

Sejm skierował w środę do dalszych prac w komisji nowelizację, zgodnie z którą należące do rolnika zwierzęta nie będą wyłączone z egzekucji komornika w przypadku skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości gospodarstwa rolnego. Chodzi o umożliwienie rolnikom dalszego zaciągania kredytów na działalność.

Senacki projekt nowelizacji

Rozpatrywany senacki projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne uzupełnia ustawę z grudnia ub.r., która wyłączyła spod egzekucji zwierzęta i rzeczy ruchome potrzebne do prowadzenia gospodarstwa rolnego przez zadłużonego rolnika. Egzekucja majątku rolnika ma zostać ograniczona.

Proponowane przepisy ograniczają częściowo te wyłączenia. Zgodnie z projektem, wyłączenia spod egzekucji nie znajdą zastosowania w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika.

Jak uzasadnili autorzy nowelizacji, proponowana regulacja rozwiąże problem związany z pozyskiwaniem przez rolników zabezpieczeń wymaganych przy udzielaniu finansowania działalności rolniczej przez banki.Egzekucja majątku rolnika 02

"Warunkiem udzielenia kredytu przez instytucje finansowe jest bowiem ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia na wypadek, gdyby dłużnik nie wywiązał się z zaciągniętego zobowiązania. Z kolei brak możliwości zaspokojenia roszczenia ze składników majątkowych należących do rolnika, a w konsekwencji także brak możliwości ustanowienia wymaganego zabezpieczenia, bo de facto taki skutek mogą mieć regulacje Kodeksu postępowania cywilnego w aktualnym kształcie, może prowadzić do tego, że rolnicy nie będą w stanie pozyskać finansowania prowadzonej działalności rolniczej" - wskazano w uzasadnieniu zmian.

Egzekucja majątku rolnika z ograniczeniami

Senator PSL Ryszard Bober prezentując w środę projekt noweli w Sejmie podczas pierwszego czytania w Sejmie powiedział, że banki i związki rolnicze wskazały na wątpliwości co do możliwości kredytowania sektora rolniczego w związku z grudniowymi zmianami w prawie. Jak dodał, Senat podzielił wszystkie wątpliwości wyrażane przez instytucje finansowe i ARMiR.

Senator zwrócił się do Sejmu o procedowanie w trybie pilnym z uwagi na zbliżające się wiosenne prace w gospodarstwach rolnych.

Podczas pierwszego czytania w Sejmie poseł PiS Krzysztof Lipiec zapowiedział, że jego klub poprze proponowaną ustawę. Podkreślił, że nowela ta jest dokończeniem grudniowej ustawy i wychodzi na przeciw środowiska bankowego i rolników. "Ta ustawa spowoduje, że finansowanie działalności rolniczej będzie płynne przede wszystkim dla rolników indywidulanych" – zaznaczył.

Przedstawiciel PO poseł Piotr Borys także w pełni poparł procedowane zmiany. "Będziemy popierać wszystkie trzy przedstawione propozycje(...) Trzy artykuły w sposób kompleksowy usuwają blokady, które się pojawiły" - zapowiedział Borys. Poparcie proponowanych zmian zapowiedzieli także przedstawiciele: Lewicy, Koalicji Polskiej, Polski 2050. Przeciwko zmianom byli posłowie koła Kukiz'15.

Po zakończeniu pierwszego czytania wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski poinformował, że proponowana ustawa trafi teraz do dalszych prac w komisji sejmowej. Egzekucja majątku rolnika ma szansę na ograniczenie.

Czytaj również: Egzekucja ze zwierząt gospodarskich. Co komornik może zabrać rolnikowi?

PAP/fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 26-01-2022 18:30:44

Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy obniżającej VAT na żywność, nawozy i gaz

Sejm odrzucił w środę poprawki Senatu do ustawy czasowo obniżającej VAT na żywność, nawozy i gaz. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.

W ubiegłym tygodniu Senat zaproponował siedem poprawek do ustawy, rozszerzających katalog towarów z obniżonym do 8 proc. VAT o węgiel i koks, oleje napędowe używane do celów opałowych, oleje opałowe, pozostałe paliwa opałowe oraz gaz LPG wykorzystywany do celów opałowych. Podczas głosowania posłowie odrzucili wszystkie poprawki bezwzględną większością głosów. Ustawa, która jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 i ma wejść w życie 1 lutego br.

Ustawa obniżająca m.in VAT na żywność, nawozy i gaz – poprawki odrzucone

W środę Sejm głosował nad siedmioma poprawkami Senatu do ustawy czasowo obniżającej VAT na żywność, nawozy i gazdo zera; do 5 proc. na ciepło oraz do 8 proc. na paliwa. Obniżone stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r., która jest częścią tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0

Podczas głosowania posłowie odrzucili wszystkie poprawki bezwzględną większością głosów. Ustawa, która jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 i ma wejść w życie 1 lutego br., trafi teraz do podpisu prezydenta.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, którą Sejm uchwalił 13 stycznia tego roku.

W ubiegłym tygodniu Senat zaproponował siedem poprawek do ustawy, rozszerzających katalog towarów z obniżonym do 8 proc. VAT o węgiel i koks, oleje napędowe używane do celów opałowych, oleje opałowe, pozostałe paliwa opałowe oraz gaz LPG wykorzystywany do celów opałowych. Senat chciał też skreślenie obowiązku zamieszczania przez sprzedawców towarów z obniżonym ustawą VAT-em czytelnej informacji przy kasie, że obniżona stawka VAT obowiązuje od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.

Według opozycji przepisy dyskryminują niektóre osoby

Na wtorkowym posiedzeniu sejmowejvat na zywnosc 002 Komisji Finansów Publicznych posłowie opozycji wskazywali m.in. na to, że przepisy w wersji przyjętej przez Sejm dyskryminują osoby, które nie mają przyłączy do sieci gazowej. Kamil Rybikowski z Biura Rzecznika MŚP zaapelował o poparcie poprawki wykreślającej nakaz informacyjny nałożony na przedsiębiorców, argumentując, że narusza on zasadę proporcjonalności i adekwatności zawartą w przepisach Prawa przedsiębiorców. Ostatecznie komisja oceniła negatywnie wszystkie poprawki Senatu.

Zgodnie z ustawą do zera ma spaść VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 proc. Z 23 proc. do 8 proc. ma spaść stawka tego podatku na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG. Dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą VAT ma spaść z 8 proc. do zera. VAT na gaz ma spaść z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 proc. do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymana zostanie obniżona stawka podatku w wysokości 5 proc.

Łączny spadek dochodów budżetu państwa oszacowano na ok. 11,6 mld zł, z czego obniżenie VAT na żywność i napoje ma się przełożyć na spadek o ok. 2,92 mld zł, w przypadku paliw ma on wynieść ok. 3,11 mld zł, spadek VAT na nawozy to negatywny skutek dla budżetu na poziomie 0,52 mld zł, na gaz – ok. 2,09 mld zł, na energię elektryczną to ok. 2,30 mld zł, a na energię cieplną – ok. 0,67 mld zł.

Czytaj też: Sejm uchwalił ustawę obniżającą VAT na żywność, paliwa i energię

PAP/fot.pixabay/fot. fb Prawo i Sprawiedliwość 

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.