Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Piotr Olewniczak - radca prawny 2021-03-30 17:04:58

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne również dla rolnika

Uproszczone postępowanie

Z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wprowadzonego tzw. tarczą antykryzysową 4.0 mogą skorzystać wszystkie podmioty posiadające zdolność restrukturyzacyjną, w tym również rolnicy. Procedura ta jest zmodyfikowaną wersją postępowania o zatwierdzenie układu, która wprowadza dłużnikom znaczne udogodnienia.

Problemy finansowe gospodarstw rolnych

Aktualne otoczenie gospodarcze, zdominowane przez utrudnienia związane z epidemią COVID-19, stawia przed rolnikami wiele wyzwań, w tym przede wszystkim to, jak odzyskać dotychczasową płynność. Nie ulega wątpliwości, że pandemia koronawirusa miała niebagatelny wpływ na funkcjonowanie wielu rolników. Bodajże każdy producent mleka odczuł, że na skutek realnego lockdownu doszło do spadku cen mleka. Podobnie sprawa tyczy się rolników zajmujących się hodowlą bydła mięsnego oraz żywca. Spadek cen doprowadził do problemów finansowych wielu rolników lub do pogorszenia się ich sytuacji. Problemy finansowe nieodłącznie wiążą się z zagadnieniem działań restrukturyzacyjnych, które mają na celu zmniejszenie negatywnych skutków epidemii oraz przywrócenie stabilności finansowej. Remedium na te problemy ma być wprowadzone tarczą 4.0 „uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne”.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Procedura ta jest zmodyfikowaną wersją znanego prawu restrukturyzacyjnemu postępowania o zatwierdzenie układu, wprowadzającą jednak istotne udogodnienia dla dłużników. Z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego skorzystać mogą wszystkie podmioty posiadające zdolność restrukturyzacyjną, w tym również rolnicy. Pomimo, że procedura ta została wprowadzona w czasie pandemii, nie ma znaczenia czy stan zagrożenia niewypłacalnością albo niewypłacalność przedsiębiorcy powstały w czasie lub w związku z epidemią COVID-19.

Korzyści płynące dla dłużnika

Dzięki tej procedurze dłużnicy nie muszą występować do sądu, by wszcząć restrukturyzację. Pozwala to na „zaoszczędzenie” czasu, który można przeznaczyć na prowadzenie rozmów z wierzycielami. Uproszczone postępowanie jest dla dłużnika korzystne ze względu na ochronę, którą otrzymuje, przed działaniami wierzycieli – od dnia dokonania obwieszczenia o otwarciu postępowania do dnia jego zakończenia lub umorzenia dotychczasowe postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikowi zostają zawieszone, a nowe nie mogą być wszczęte. Co prawda ochrona ta trwa maksymalnie 4 miesiące, ale w większości sytuacji jest to termin wystarczający do wynegocjowania układu z wierzycielami.restrukturyzacja postepowanie 34567

Po wszczęciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, dłużnika chroni również zakaz spełniania świadczeń wynikających z wierzytelności objętych układem. Oznacza to, że nie może spełniać świadczeń, np. regulować zobowiązań wynikających z zawartych umów, które zostały objęte układem. Szerzej o tym pisaliśmy TUTAJ. Ma to pomóc i dać dłużnikowi czas, aby ustabilizować swoją sytuację i pozwolić na dalsze funkcjonowanie na rynku.

Kolejną korzyścią, wynikającą z prowadzenia postępowania, jest zakaz wypowiadania kluczowych umów zawartych z dłużnikiem, w tym umowy dzierżawy, leasingu czy kredytu, bez zezwolenia nadzorcy układu. Dzięki temu przykładowo rolnicy mogą być pewni, że przez leasingodawców nie zostaną pozbawienie narzędzi potrzebnych im do pracy. Co istotne, dzięki temu postępowaniu układem będą mogły zostać objęte również wierzytelności zabezpieczone rzeczowo i to bez zgody wierzyciela (np. kredyty lub pożyczki, których spłata jest zabezpieczona hipoteką, zastawem, przewłaszczeniem na zabezpieczenie). W takiej sytuacji jednak propozycje układowe muszą przewidywać pełne zaspokojenie wierzyciela wraz z odsetkami wynikającymi z umowy.

Jak wszcząć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne i jak wygląda jego przebieg?

Żeby wystąpiły ww. skutki, dłużnik zobowiązany jest do zamieszczenia ogłoszenia o otwarciu postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie może być dokonane jednak dopiero po przygotowaniu przez dłużnika propozycji układowych oraz spisu wierzytelności (w tym wierzytelności spornych). Kolejnym istotnym elementem jest podpisanie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który pomoże dłużnikowi zawrzeć układ z wierzycielami oraz zostanie jego nadzorcą.
Gdy wszystkie ww. warunki zostaną spełnione, może dojść do głosowania nad układem. Można to uczynić na dwa sposoby, wykorzystując głosowanie w trybie samodzielnego zbierania głosów albo głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli. Oba tryby głosowania mogą przebiegać niezależnie od siebie. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli odbywa się w trybie pisemnym (istnieje możliwość jego zdalnego przeprowadzenia). Także samodzielne zbieranie głosów odbywa się na piśmie. Do przyjęcia układu dochodzi, jeśli za tym rozwiązaniem opowie się większość wierzycieli posiadających łącznie 2/3 sumy wierzytelności wszystkich uprawnionych do głosowania. Jednostką uprawnioną do stwierdzenia przyjęcia układu jest jego nadzorca. Następnym krokiem jest złożenie wniosku o zatwierdzenie układu do sądu.

Podsumowanie

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jako najbardziej odformalizowane postępowanie restrukturyzacyjne, jest jednocześnie najtańszą dostępną procedurą przewidzianą dla rolników. Choć postępowanie to można przeprowadzić tylko raz, do 30 czerwca 2021 roku, to postępowanie to niesie wymierne korzyści dla dłużników. Wskazać również należy, że zgodnie z niedawno opublikowanym projektem ustawy, uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne miałoby zostać na stałe wprowadzone do polskiego systemu prawa.

 

Opublikował:
Piotr Olewniczak - radca prawny
Author: Piotr Olewniczak - radca prawny
O Autorze
radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Świadczy pomoc prawną w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Poza wykształceniem prawniczym posiada wykształcenie rolnicze i prowadzi własne gospodarstwo rolne. Reprezentuje kancelarię Czarnocki Olewniczak Restrukturyzacja i Upadłość.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

Polecane z kategorii Prawo

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.