Logo Świat Rolnika

Żniwa w Polsce w zasadzie są już zakończone albo zbliżają się ku końcowi. W zależności od regionu plony są zróżnicowane.

Coraz bardziej dramatyczna walka ze skutkami suszy w państwach członkowskich Unii Europejskiej prowadzona jest zarówno przez poszczególne rządy, jak i same instytucje Wspólnoty.

Ceny hurtowe owoców i warzyw krajowych w dużej mierze spadają. Podniosły się za to ceny owoców i warzyw z importu.

Tegoroczne zbiory jabłek w Unii Europejskiej mogą być rekordowe. Eksperci szacują, że może to być nawet 12,611 miliona ton!

Po zapaści w latach dziewięćdziesiątych i mozolnej pierwszej dekadzie XX wieku, od sześciu lat obserwujemy dynamiczny wzrost upraw konopi włóknistych we wszystkich państwach europejskich.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.