PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Zboża / Eksport ziarna zbóż w 2021 roku zanotował wzrost o 10 proc.

Eksport ziarna zbóż w 2021 roku zanotował wzrost o 10 proc.

Autor: Świat Rolnika 2022-04-23 11:00:00
Eksport ziarna zbóż

Eksport ziarna zbóż w 2021 roku był pod względem wartości na drugim miejscu, z 13 proc. udziałem w całym eksporcie produktów rolno–spożywczych.

Wartość tego sektora wzrosła w porównaniu z 2020 roku o 10 proc. do poziomu 4,7 mld EUR. Tak duży wzrost jest spowodowany dużym popytem importowym na zboża w Afryce oraz Azji, pomimo znacznej konkurencji na rynkach zagranicznych. Relatywnie duży eksport ziarna, głównie pszenicy, odnotowano również z UE.

Kto importuje zboże z Polski?

Kraje importerskie, zwłaszcza Chiny, podjęły działania zmierzające do zwiększenia krajowych rezerw zbóż. Związane to było z prognozowanym wzrostem popytu na zboże na cele paszowe, z uwagi na przewidywany w tym kraju rozwój produkcji mięsa w 2021 r.

Eksport ziarna zbóż to głównie rynki krajów członkowskich UE. W 2021 r. 68% wpływów (3,2 mld EUR) uzyskanych ze sprzedaży zagranicznej ziarna zbóż i przetworów zbożowych wygenerował eksport do krajów UE-27. Na rynku unijnym głównymi odbiorcami zbóż i przetworów zbożowych z Polski były tradycyjnie Niemcy (1,4 mld EUR, 29% udziału w przychodach z eksportu) oraz w mniejszym stopniu Niderlandy (305 mln EUR – 6%), Hiszpania (238 mln EUR – 5%) oraz Francja i Czechy (po 163 mln EUR – po 3%).

Eksport ziarna zbóż

Eksport ziarna zbóż w UE

Znaczące wpływy (1,5 mld EUR) uzyskano również z eksportu tej grupy towarowej na rynki pozaunijne. Największymi odbiorcami polskiego ziarna zbóż poza UE była Wielka Brytania (322 mln EUR – 7%), Algieria (239 mln EUR – 5%) i Arabia Saudyjska (196 mln EUR – 4%), a także Federacja Rosyjska (124 mln EUR – 3%).

Eksport ziarna zbóż to w dużej mierze pszenica. Wolumen eksportu pszenicy w 2021 r. wyniósł 3,6 mln ton i był o 23% mniejszy niż przed rokiem. Wartość wywozu pszenicy ukształtowała się na poziomie 837 mln EUR, o 9% niższym.

Krajowi eksporterzy lokowali pszenicę głównie na rynku pozaunijnym (71% wolumenu wywiezionego ziarna – 2,6 mln ton), przede wszystkim w Algierii (998 tys. ton – 28% eksportu tego ziarna), Arabii Saudyjskiej (705 tys. ton – 20%) oraz Maroku (452 tys. ton – 13%). Liczącymi się odbiorcami pszenicy były również: RPA (204 tys. ton – 6% wolumenu), a także Mozambik (101 tys. ton – 3%). Głównym kierunkiem eksportu pszenicy na rynek unijny były Niemcy (702 tys. ton – 20%).

Czytaj również:Krajowe ceny zbóż notowały wzrosty z początkiem kwietnia

Kowr.gov.pl /fot.pixabay


Autor: Tomasz Racki

Zboża w Polsce nie zabraknie, ale będzie szalenie drogie


Autor: Tomasz Racki

Rosjanie ukradli 300 ton zboża. To 10 pełnych ciężarówek


Autor: Świat Rolnika

Rynek zbóż w kryzysie! Zapasy topnieją w szybkim tempie


BULT SMOGOWICZE