PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Warzywa / Zbiór i przechowywanie ziemniaków – co warto wiedzieć?

Zbiór i przechowywanie ziemniaków – co warto wiedzieć?

Autor: Monika Faber 2022-04-24 20:00:00
Zbiór i przechowywanie ziemniaków

Zbiór i przechowywanie ziemniaków to ważny moment podczas hodowli tej rośliny. Trzy tygodnie przed zbiorem należy zniszczyć chwasty i porosty.

Ta procedura jest często pomijana i niedoceniana przez rolników. Jego celem jest ułatwienie zbioru, ale dodatkowo zmniejsza siłę wiązania bulw z rozłogami, przyspiesza dojrzewanie skórek, ułatwia pracę i zmniejsza pracochłonność konsumpcyjną. W trakcie produkcji sadzeniaków wczesne niszczenie kęp i zakłócenie wegetacji umożliwiają uzyskanie większej liczby mniejszych bulw o parametrach sadzeniaka.

Czas zbioru ziemniaków

Zbiór i przechowywanie ziemniaków to również odpowiednie działanie z późniejszymi odmianami. W uprawie ziemniaków w zintegrowanym systemie ochrony nie bez znaczenia jest w tym działaniu ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób roślin.

Czas zbiorów jest bardzo ważny. Należy go zaplanować tak, aby wpadł w suchą, stosunkowo ciepłą pogodę. Zwykle takie warunki występują w I i II dekadzie września, jeśli skóra jest dobrze wysuszona, a temperatura gleby nie spada poniżej 8-10°C. Podczas zbioru można zminimalizować mechaniczne uszkodzenia bulw. Niższe temperatury w końcowej fazie mogą uszkodzić skórkę i miąższ ziemniaków, skórki są słabo uszkadzane, a parametry jakościowe są słabe (zwiększona zawartość cukru), przez co będą mniej przechowywane i podatne na infekcje bakteryjne. infekcja.

Zbiór i przechowywanie ziemniaków

Zbiór i przechowywanie ziemniaków – co warto wiedzieć?

Zbiór i przechowywanie ziemniaków to również wszystkie etapy przetwarzania przeprowadzane zgodnie z technologią produkcji w celu uzyskania dobrej jakości zbiorów. To podstawa do długiego przechowywania bulw w odpowiednich warunkach. Dlatego ziemniaki należy starannie sortować i usuwać chore, uszkodzone mechanicznie i wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Zachowaj ziemniaki, susząc je jak najszybciej. W ciągu pierwszych 23 dni należy je napowietrzać, aby usunąć wilgoć z bulw oraz ciepło i dwutlenek węgla uwalniane podczas oddychania.

Następnie w temperaturze około 150°C przez mniej więcej 14 dni bulwy powinny dojrzewać. W tej fazie tworzy się skorkowaciała skórka oraz następuje gojenie zranień. Po tym etapie bulwy powinny być powoli schładzane (od 0,3 do 10°C w ciągu doby) do temperatury właściwego przechowywania, przy wilgotności powietrza 95%. Sadzeniaki powinny być przechowywane w temperaturze 2 – 60°C, ziemniaki jadalne w temperaturze 4 – 60°C, ziemniaki do przerobu na produkty spożywcze, paszę, do przemysłu skrobiowego i gorzelniczego w temperaturze 6 – 80°C. Wilgotność powietrza niezależnie od kierunku użytkowania powinna wynosić 95%.

Czytaj również: Przeniesienie upraw zmniejszy emisję dwutlenku węgla?

Cdr.gov.pl /fot.pixabay


Jak sadzić rośliny okopowe, aby zbiory przyniosły satysfakcję

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-07-02 15:00:00

Choroby buraków cukrowych to nie tylko chwościk. Jak je zwalczać?

Autor: Tomasz Racki 2022-06-29 08:00:00

Bellarosa idealnie komponuje się do różnego rodzaju mięs i ryb

Autor: Emilia Gromczak 2022-06-26 21:00:00

BULT SMOGOWICZE