PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy /Systemy nawadniania pól – najważniejsze informacje

Systemy nawadniania pól – najważniejsze informacje

Autor: Świat Rolnika 2022-05-01 13:00:00
Systemy nawadniania pól

Roczna suma opadów atmosferycznych w Polsce jest jedną z najniższych w Europie. Z tego względu ważne jest, aby zaopatrzyć się w systemy nawadniania pól.

Polska położona jest w klimacie umiarkowanym, pomiędzy klimatem kontynentalnym a morskim. Obecnie w okresie wegetacyjnym występują niskie sumy opadów atmosferycznych, co wpływa niekorzystnie na rolnictwo. Brak opadów i zwiększone parowanie może powodować znaczne straty w plonach. 

Systemy nawadniania pól 

Zbyt mała ilość wody w uprawach rolniczych jest szczególnie zauważalna w okresach od wiosny do jesieni. Z tego powodu też rolnicy coraz częściej decydują się na systemy nawadniania pól. Niektórzy rolnicy ze względu na duże straty plonów spowodowanych suszą decydują się na zmianę profilu produkcji z produkcji opartej na opadach atmosferycznych i naturalnej retencji glebowej na profil upraw nawadnianych. Wiąże się to również z odpowiednim doborem gatunków i odmian roślin.

Przed podjęciem decyzji o doborze roślin i ich odmian oraz ewentualnym stosowaniu nawadniana ważne jest, aby uwzględnić lokalne warunki glebowe, klimatyczne oraz stosunki wodne panujące na tym terenie. Coraz więcej rolników decyduje się na zakup systemów nawadniana, które są bardziej dokładne i wyposażone w system precyzyjnego nawadniania. Pozwala to na obniżenie kosztów nawadniania oraz dokładniejsze nawodnienie roślin uprawnych. 

Systemy nawadniania pól

Ryzyko związane z niekontrolowanym nawadnianiem pól

Systemy nawadniania pól wyposażone są w narzędzia do precyzyjnego nawadniania. Niestety, nie wszystkie instalacje są wyposażone w narzędzia do wspomagania decyzji służące do optymalizacji zużycia wody. Niekontrolowane nawadnianie może z kolei doprowadzić do wymywania azotu do wód gruntowych. Formy azotu, które są łatwo rozpuszczalne, będą niedostępne dla roślin w strefie korzeniowej, a nawet mogą przyczynić się do zanieczyszczenia wód gruntowych. Ponadto niekontrolowane i intensywne zużycie wody może prowadzić do zaburzenia cyklu odnowienia zasobów wodnych. Powierzchni upraw nawadnianych z roku na rok przybywa, i w tym celu powinny powstać regulacje prawne oraz zasady korzystania z wód, aby tego cyklu nie zakłócić. 

Przed podjęciem decyzji o zakupie systemu nawadniania należy 

– dokonać kompleksowej analizy dostępności i kosztów pozyskania wody, 

– ukształtowania terenu, 

– sposobu użytkowania terenu i rodzaju uprawianych roślin, 

– głębokości zalegania wody gruntowej oraz efektywności produkcyjnej i ekonomicznej nawadniania. 

Wyróżniamy dwa rodzaje nawodnień, w zależności od rodzaju upraw oraz warunków agrotechnicznych: 

• nawodnienie powierzchniowe: deszczowniane, umiejscowione (podkoronowe i kroplowe), stokowe i bruzdowe, 

• nawodnienie podpowierzchniowe: podsiąkowe, ciśnieniowe. 

Ze względu na sposób doprowadzenia wody do nawadnianych roślin wyróżnia się nawodnienie grawitacyjne, ciśnieniowe – deszczowniane i umiejscowione.

Czytaj też: Nawadnianie jabłoni – efektywne systemy nawadniania sadów

cdr.gov.pl/fot.pixabay
 


BULT SMOGOWICZE