PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Owoce / Rekordowy eksport owoców i przetworów w 2021 r. 

Rekordowy eksport owoców i przetworów w 2021 r. 

Autor: Kamila Ciężka 2022-04-24 14:00:00
eksport owoców

W 2021 r. kontynuowana była wzrostowa tendencja w eksporcie towarów, szczególnie wzrósł eksport owoców i przetworów. Wartość sprzedaży wyniosła 1,7 mld EUR.

Wzrost eksportu to wynik  utrzymującego się popytu na polskie produkty, które pomimo rosnących cen w drugiej połowie 2021 r., były konkurencyjne na rynku międzynarodowym. Sprzedaż zagraniczną polskich produktów rolno-spożywczych wspierał korzystny dla krajowych przedsiębiorców kurs złotego względem euro oraz postępująca dywersyfikacja kierunków eksportu. 

Polski eksport owoców i przetworów owocowych wzrósł o 15 proc. 

W 2021 r. eksport owoców i przetworów owocowych ukształtował się na poziomie 1,7 mld EUR, i był o 15% wyższy niż przed rokiem. Stanowił tym samym 5% wpływów ze sprzedaży zagranicznej produktów rolno-spożywczych z Polski. Owoce i przetwory owocowe eksporterzy z Polski kierowali głównie do krajów UE-27 (69% wartości eksportu).

eksport owoców

Do krajów Unii Europejskiej sprzedano owoce i przetwory owocowe o łącznej wartości 1,2 mld EUR, było to 16% więcej niż rok wcześniej. Największy udział w eksporcie miały Niemcy (22%), wywieziono tam produkty za kwotę 363 mln EUR. Owoce i przetwory owocowe eksportowano, także do: Niderlandów (138 mln EUR – 8%), Francji (78 mln EUR – 5%) i Belgii (72 mln EUR – 4%). 

Spośród krajów pozaunijnych głównymi partnerami handlowymi Polski były: Białoruś (103 mln EUR – 6%), Wielka Brytania (91 mln EUR – 5%), Ukraina (77 mln EUR – 5%), Egipt (68 mln EUR – 4%) oraz Federacja Rosyjska (34 mln EUR – 2%). Owocami świeżymi, które najczęściej eksportowano były jabłka. Z kolei największym uznaniem spośród przetworów cieszyły się mrożonki owocowe (głównie mrożone maliny i truskawki) oraz dżemy.

 

Wyszczególnienie

2020

2021

 

zmiana

 

udział

 

udział

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2020

 

w 2020

 

w 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tys. EUR

tys. EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

1 466 316

1 690 284

 

15%

 

100%

 

100%

 

UE-27

998 297

1 159 118

 

16%

 

68%

 

69%

 

Kraje pozaunijne, w tym:

468 018

531 166

 

13%

 

32%

 

31%

 

Kraje pozaunijne (bez WNP)

233 386

290 831

 

25%

 

16%

 

17%

 

Kraje WNP

234 633

240 335

 

2%

 

16%

 

14%

 

Niemcy

335 290

363 493

8%

23%

22%

 

Niderlandy

98 385

138 076

40%

7%

8%

 

Białoruś

109 318

103 413

-5%

7%

6%

 

Wielka Brytania

80 289

91 459

14%

5%

5%

 

Francja

55 003

78 112

42%

4%

5%

 

Ukraina

67 110

76 615

14%

5%

5%

 

Belgia

42 971

72 022

68%

3%

4%

 

Egipt

35 353

68 096

93%

2%

4%

 

Rumunia

66 632

66 903

0,4%

5%

4%

 

Szwecja

63 475

65 413

3%

4%

4%

 

Czechy

65 389

62 733

-4%

4%

4%

Czytaj też: Sadownicy otrzymają pomoc? Chodzi o jabłka deserowe

kowr.gov.pl/fot. pixabay


Autor: Świat Rolnika

Mniejsze plony i złe warunki pogodowe. Produkcja jabłek w Chinach bije na alarm


Autor: Świat Rolnika

Polacy coraz chętniej sięgają po mało znane owoce. Dereń jest jednym z nich


Autor: Michał Rybka

Problemy egipskiej gospodarki. Polskie jabłka tracą główny rynek zbytu


BULT SMOGOWICZE