PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Zużycie nawozów mineralnych w Polsce na przełomie ostatnich lat

Zużycie nawozów mineralnych w Polsce na przełomie ostatnich lat

Autor: Monika Faber 2021-12-18 21:01:34
Zużycie nawozów mineralnych

W roku gospodarczym 2019/2020 zużycie nawozów mineralnych zawierających azot, fosfor i potas w postaci przyswajalnej dla roślin, wzrosło do 2 miliony ton.

W stosunku do roku poprzedniego, to wzrost o 0,05 miliona ton. Z kolei w przypadku zużycia nawozów azotowych i fosforowych wzrosło odpowiednio o 4,0% i 4,5%, natomiast nawozów potasowych zmniejszyło się o 1,6%. Jak wskazują dane GUS, we wspomnianym okresie na 1 ha użytków rolnych zużyto 133 kg nawozów mineralnych, podczas gdy w 1999/2000 roku było to tylko 86 kg na hektar. Najpopularniejszym nawozem jest wapno – 91 kg na hektar użytków rolnych, natomiast ilość zużytego nawozu fosforowego to 2 kg na hektar.

Zużycie nawozów mineralnych w Polsce

Celem stosowania nawozów jest utrzymanie lub Zuzycie nawozow mineralnych 02zwiększenie zawartości składników odżywczych w glebie, których oczywiście potrzebują rośliny. Prawidłowe stosowanie nawozów musi uwzględniać właściwości gleby, klimat regionu oraz termin aplikacji. Dotyczy to głównie nawozów azotowych i fosforowych, które zwiększają zawartość azotu i fosforu w glebie i wodzie. Główną przyczyną eutrofizacji są związki azotu i fosforu płynące rzekami do Bałtyku. Spośród krajów basenu Morza Bałtyckiego najwyższe zużycie nawozów mineralnych azotowych i fosforowych w 2019 roku odnotowano w Niemczech (ok. 1 430 tys. ton) i w Polsce (ok. 1 150 tys. ton), natomiast najmniejszy w Estonii (ok. 45 tys. ton) i na Łotwie (około 93 tys. ton).

Oceniając poziom nawożenia gleby, należy również wziąć pod uwagę nawożenie naturalne, które oprócz nawozów mineralnych, jest źródłem składników odżywczych potrzebnych glebie. Proces mineralizacji związków organicznych w nawozach naturalnych ma korzystny wpływ na rośliny o długim okresie wegetacji, zwiększając ich zdolność do zatrzymywania i powolnego rozkładu fosforu i potasu w glebie, oraz są źródłem próchnicy i poprawiają właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby oraz wzbogacenie mikroflory glebowej.

Obornik zwierzęcy jest podstawowym nawozem naturalnym. Największe jego wykorzystanie odnotowano w roku gospodarczym 2009/2010 (61 kg na 1 hektar). W kolejnych latach zużycie obornika utrzymywało się na poziomie około 40 kg na hektar użytków rolnych.

 Czytaj też: MRiRW: Ceny nawozów w Polsce odzwierciedlają ceny światowe

stat.gov.pl/fot.pixabay

 

 

 


Autor: Świat Rolnika

Uprawa konopi w Niemczech zostanie poszerzona?


Autor: Sebastian Wroniewski

Zbliża się termin, by wykonać ostatnie zabiegi w rzepaku


Autor: Emilia Gromczak

Zakwaszanie gnojowicy jest prośrodowiskowe i ma wiele korzyści


BULT SMOGOWICZE