PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Zbiory kukurydzy w 2020 roku zadowalające – podaje KOWR

Zbiory kukurydzy w 2020 roku zadowalające – podaje KOWR

Autor: Polska Agencja Prasowa 2020-12-15 18:00:11
Zbiory kukurydzy

Tegoroczne zbiory kukurydzy GUS wstępnie szacuje na 4,3 mln ton wobec 3,7 mln ton w 2019 r., co oznacza 14-proc. wzrost – poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Kukurydziane żniwa powinny się zakończyć do 20 grudnia; do zbioru pozostało jeszcze ok. 10 proc.

Zbiory kukurydzy lepsze niż w poprzednich latach

Zbiory kukurydzy, lepsze niż w poprzednich trzech latach, są na poziomie 2016 r., gdy uzyskano także 4,3 mln ton tego ziarna.
Polska jest znaczącym producentem kukurydzy na rynku unijnym. Pod względem wolumenu uzyskiwanych zbiorów, zajmujemy piąte miejsce w Unii Europejskiej, po Francji, Węgrzech, Rumunii i Włoszech. Udział Polski w unijnych zbiorach kukurydzy wynosi blisko 7 proc.

„Wysokość plonów kukurydzy w dużym stopniu zależy od warunków pogodowych, co przyczynia się do wahań w wolumenu plonów. Jednak wprowadzanie do uprawy wydajniejszych odmian, dostosowanych do warunków klimatycznych panujących w poszczególnych regionach naszego kraju spowodowało, że uzyskiwane obecnie średnie plony są większe niż dekadę wcześniej, co zwiększa potencjał krajowej produkcji” – podkreślił dyrektor KOWR Marcin Wroński.

Zbiory kukurydzy w UE spadajązbiory kukurydzy 2020 rok

Wzrost zbiorów kukurydzy w Polsce oraz w niektórych krajach unijnych nie zrównoważył dużego spadku w całej UE. Według szacunków Komisji Europejskie w 2020 r. w UE zbiory kukurydzy mogą być o 14 proc. mniejsze niż w roku 2019 i wynieść około 60 mln ton.

W pierwszym kwartale sezonu 2020/2021 eksport kukurydzy z kraju był znacząco mniejszy niż w ostatnich dwóch latach. W okresie lipiec–wrzesień 2020 r. wyeksportowano 69 tys. ton ziarna kukurydzy, o 53 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Kukurydzę sprzedawano przede wszystkim do krajów UE (97 proc. eksportu tego ziarna), w tym głównie do Niemiec (59 tys. ton, 88 proc. unijnego eksportu). Odbiorcami polskiej kukurydzy były również: Szwecja i Dania (po 3 tys. ton, 5 proc. eksportu tego ziarna) oraz Norwegia (2 tys. ton, 3 proc.).

Zbiory kukurydzy, a możliwość zwiększenia eksportu

Zdaniem Wrońskiego, bardzo dobre zbiory kukurydzy w Polsce dają możliwości zwiększenia eksportu po zakończeniu żniw. Sytuacja ta będzie w znacznym stopniu determinowana zwiększonym popytem na polską kukurydzę ze strony importerów.

W listopadzie 2020 r. opóźnienie zbiorów, przy dużym popycie na ziarno, skutkowało przewagą wzrostowych tendencji cen na rynku kukurydzy. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW na przełomie listopada i grudnia br. kukurydzę („suchą" - do 14 proc. wilgotności) przeciętnie kupowano po 753 zł/t, nieznacznie (o 0,4 proc.) drożej niż miesiąc wcześniej, a kukurydzę „mokrą” – po 475 zł/t, o 11 proc. drożej.

Czytaj także: Trzoda chlewna – prognozy rynkowe nie napawają optymizmem

Zbiory kukurydzy – czynniki wpływające na cenę kukurydzy

„W dalszej części sezonu 2020/2021 na wzrost cen kukurydzy w Polsce może mieć wpływ szereg czynników rynkowych, takich jak: przewidywany globalny deficyt kukurydzy, spadek zbiorów w Unii Europejskiej, w Rosji i na Ukrainie oraz popyt na ziarno na rynku krajowym” – wyjaśnił Wroński.

Dodał, że kukurydza jest ważnym surowcem do produkcji pasz i alkoholu wykorzystywanego w środkach biobójczych, na które jest wysoki popyt na całym świecie.
Z szacunków Izby Zbożowo-Paszowej wynika, że w skali kraju do zbioru pozostało jeszcze ok. 10 proc. kukurydzy. Kukurydziane żniwa powinny się zakończyć do 20 grudnia. Zdaniem Izby: „tegoroczne zbiory kukurydzy należy uznać za udane, zarówno w odniesieniu do jakości, jak i wydajności”.

PAP/mag/fot.pixabay


Autor: Monika Faber

Jak jest termin siewu gryki? Poznaj najważniejsze zasady


Autor: Świat Rolnika

Uprawa konopi w Niemczech zostanie poszerzona?


Autor: Sebastian Wroniewski

Zbliża się termin, by wykonać ostatnie zabiegi w rzepaku


BULT SMOGOWICZE