PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Zakwaszenie gleb w Polsce to poważny problem

Zakwaszenie gleb w Polsce to poważny problem

Autor: Monika Faber 2022-04-22 15:00:00
zakwaszenie gleb

Region regionowi nierówny, dlatego zakwaszenie gleb w Polsce wciąż stanowi jedno z poważniejszych wyzwań stojących przed polskim rolnictwem.

Spotkanie odnośnie stanu polskich gleb zaaranżował sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Antoni Kołakowski. Do rozmowy zaprosił przedstawicieli ze Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Żywa dyskusja w temacie polskich gleb

Podczas spotkania omawiano problemy zakwaszenia gleb polskich. Poruszano na nim kwestie dotyczące wapnowania gleb w Polsce na tle programu priorytetowego pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Jak wspomniano, program uruchomiony został w 2019 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podczas spotkania głos zabrali także członkowie Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego. Przedstawili oni propozycje rozwiązań dotyczących wapnowania gleb. Rozwiązania te zostały ujęte w  przygotowanym przez nich raporcie pn.: „Krajowy raport o stanie gruntów rolnych w  Polsce: zakwaszenie gleb oraz ich regeneracja poprzez wapnowanie - stan obecny i  propozycje systemowych rozwiązań”.

zakwaszenie gleb

Zakwaszenie gleb – powszechny problem w Polsce

Większość gleb na obszarze Polski ulega zakwaszeniu bezpośrednio dzięki stosowaniu nawozów mineralnych, w szczególności azotowych oraz w mniejszym stopniu potasowych. Azot w amonowej formie oraz amidowej ulega hydrolizie do formy amonowej. I właśnie dzięki temu dochodzi do zakwaszenia gleby.

Równocześnie,  jeśli mamy do czynienia z glebami kwaśnymi, dochodzi do osłabienia aktywności mikrobiologicznej. Zanik aktywności biologicznej bakterii oraz promieniowców prowadzi do zahamowania wielu dobrych przemian związków azotowych, w tym np.: procesu nitryfikacji, amonifikacji lub wiązania azotu atmosferycznego.

Czytaj także: Zakwaszenie gleb w Polsce – jak kształtuje się sytuacja poszczególnych województw?

źródła:gov.pl,wrp.pl/fot.gov.pl


Autor: Świat Rolnika

Słonecznik zwyczajny – popularna roślina przywieziona z Ameryki


Autor: Sebastian Wroniewski

Mady – gleby, które tworzą się wzdłuż dolin rzecznych


Autor: Sebastian Wroniewski

Czosnek niedźwiedzi oraz jego wyjątkowe właściwości prozdrowotne


BULT SMOGOWICZE