PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Wybór stanowiska pod sad – jakie miejsce jest właściwe?

Wybór stanowiska pod sad – jakie miejsce jest właściwe?

Autor: Monika Faber 2021-11-14 00:01:01
wybór stanowiska pod sad

Sad prowadzony właściwie wymaga dużej wiedzy, doświadczenia, znajomości uwarunkowań lokalnych i śledzenia dynamiki zjawisk meteorologicznych, umiejętności oceny sytuacji i potencjalnych zagrożeń, ważny jest również wybór stanowiska pod sad.

Ponadto dobór odpowiednich rozwiązań oraz preparatów, dopasowanych do potrzeb konkretnej plantacji ma duże znaczenie.

Wybór stanowiska pod sad

Drzewa owocowe rosną i owocują najlepiej na stanowiskach nie użytkowanych uprzednio sadowniczo. Dobrze jest, aby wybór stanowiska pod sad padł na teren lekko wzniesiony w stosunku do otoczenia. Wówczas rzadziej przemarzają drzewa podczas surowych zim, oraz kwiaty i zawiązki – w czasie wiosennych przymrozków. Łagodne stoki nie są trudne do uprawy, a jednocześnie występujący tam dość intensywny ruch powietrza powoduje w czasie mrozów i przymrozków odpływ zimniejszych mas na miejsca położone niżej.

Ponadto, na stanowiskach lekko wzniesionych wiatr szybko osusza liście i owoce po deszczu, a przez to maleje ryzyko występowania silnych objawów chorób grzybowych, np. parcha jabłoni, brunatnej zgnilizny, Phytophtora i innych. Sadu ekologicznego nie należy, z tego samego powodu, szczelnie osłaniać ze wszystkich stron gęstym szpalerem drzew, krzewów lub innymi osłonami. W rejonach, w których występują bardzo silne wiatry osłonę można dać z jednej lub najwyżej z dwóch stron, z których wiatr wieje najczęściej.

Sad miejscem bezpiecznym dla ptaków

Dobrze, aby wybór stanowiska Wybór stanowiska pod sad pod sad brał pod uwagę miejsce gdzie zachowane są naturalne zadrzewienia po to, by mogły w nich znaleźć schronienie ptaki i owady pożyteczne, które są dla ekologicznego sadownika sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami. Podobne zadanie pełnią zgromadzone wokół plantacji kamienie i głazy, które są miejscem bytowania organizmów pożytecznych. Na obrzeżach sadu lub poza ogrodzeniem powinny znaleźć się takie rośliny jak wrotycz, krwawnik, kalina, trzmielina, bez czarny.

W sadzie lub w jego otoczeniu warto stworzyć warunki korzystne dla rozwoju i bytowania drapieżnych ssaków oraz ptaków, które są sprzymierzeńcami sadownika w walce ze szkodnikami roślin sadowniczych. W tym celu pozostawia się w pobliżu sadu pryzmy kamieni, gdzie bytują np. łasice, a w sadzie rozmieszcza się wysokie tyczki z poprzeczkami dla ptaków drapieżnych. Na drzewach należy umieszczać budki lęgowe dla ptaków.

Przypomnijmy, że ptaki do krajobrazu rolniczego przyciągają małe elementy, w których mogą się skryć. Słupy ogrodzeń, sterty kamieni i śródpolne kapliczki łączy fakt, że są to małe elementy wpływające na krajobraz rolniczy, z których chętnie korzystają ptaki. Według badaczy takie obiekty wpływają na obecność ptaków w krajobrazie rolniczym, dlatego warto je uwzględniać w modelowaniu i ochronie bioróżnorodności.

Czytaj też: Ekologiczny sad – jak możemy ochronić go przed szkodnikami?

cdr.gov.pl/fot.pixabay