PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Wapnowanie – długotrwałe zwyżki plonów gwarantowane

Wapnowanie – długotrwałe zwyżki plonów gwarantowane

Autor: Świat Rolnika 2020-03-03 05:09:08
wapnowanie

Wapnowanie jest jednym z podstawowych zabiegów wykonywanych podczas prac polowych. Jego zadaniem jest poprawa właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych gleby oraz jej odkwaszenie.

Wapnowanie – długotrwała korzyść

Przeprowadzanie zabiegów wapnowania wpływa zbawiennie na poprawę cech fizycznych, biologicznych i chemicznych gleby oraz przyczynia się do uzyskania bardziej korzystnego pH. Ta aktywność niesie ze sobą wymierne korzyści ekonomiczne, które rolnicy odczuwają nie tylko w trakcie jednego sezonu, ale także w kolejnych latach. Ważne jest jednak, aby regulowanie odczynu gleby wykonywane było w oparciu o wnioski płynące z naukowej analizy, ponieważ niewłaściwie wykonywane zabiegi wapnowania mogą wpłynąć na glebę degradująco. Właściwie przeprowadzony zabieg nie powoduje choćby popularnych strat spowodowanych uwalnianiem amoniaku i daje poczucie znacznej trwałości i stabilności gospodarowania ziemią rolną.

Reakcje upraw na wapnowanie

Rośliny uprawne bardzo różnie reagują na zabieg wapnowania. Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w grupie roślin, na które wapnowanie reakcje na wapnowaniema największy wpływ wymienia między innymi buraki, groch siewny, lucernę, kukurydzę czy koniczynę – zdaniem naukowców odpowiednio przeprowadzony zabieg może przynieść w tych przypadkach nawet 25-procentowy wzrost plonu. W grupie roślin silnie reagujących, gdzie zwyżka plonu wynieść może około 15 proc. wymieniane są pszenica, jęczmień, rzepak, bobik, łubin biały i łubin wąskolistny. 7-procentowe zwiększenie plonu może przynieść zabieg wapnowania wykonany na życie, owsie, ziemniakach, lnie, łubinie żółtym czy seradeli. Do głównych efektów wapnowania zalicza się wzrost plonowania, szczególnie roślin wrażliwych na odczyn gleby. Wapnowanie, właściwie wykonywane w odpowiednich czasookresach, przez co najmniej 3-4 lata, powoduje wzrost plonów w dłuższym okresie i kumulowanie nadwyżek. Przekłada się to na stabilny i długotrwały efekt ekonomiczny.

Co jeszcze daje nam wapnowanie?

Dzięki zabiegom wapnowania rolnicy niwelują niszczący efekt działania glinu ruchomego, co daje możliwość uprawy cenniejszych roślin. Właściwie przeprowadzony zabieg ogranicza także destrukcyjny wpływ suszy czy deszczów nawalnych, które rokrocznie pustoszą polskie gospodarstwa oraz pozytywnie wpływa na rozwój życia biologicznego w glebie, które z kolei przekłada się na zwiększenie poziomu substancji organicznych mających zbawienny wpływ na rozwój roślin. Wapnowanie przyczynia się także do ograniczenia konieczności nawożenia, gdyż zwiększa pobór pokarmu z gleby przez rośliny oraz redukuje wskaźniki rozproszenia azotu do atmosfery i wód.

Czytaj także: Wapnowanie gleby wobec uwalniania azotu

Program wapnowania gleb resortu rolnictwa

Na realizację Programu, w latach 2019-2023, zostały przeznaczone środki w wysokości 300 mln zł. Rolnicy mogą liczyć na następującą pomoc finansową:
• do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
• do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
• do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

 

cdr/mrirw/jac/fot. wewn. cdr/fot. pixabay

 


Susza we Włoszech rekordowa. Gubernator Lombardii: „Tak źle nie było nigdy”

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-27 12:13:00

Miskant – trudna, choć najbardziej wydajna trawa energetyczna

Autor: Świat Rolnika 2022-06-26 20:00:00

Jak się zbiera żurawinę? Poznaj najpopularniejszą metodę

Autor: Emilia Gromczak 2022-06-26 13:00:00

BULT SMOGOWICZE