PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Uprawa kukurydzy – odmiany hybrydowe mają wiele zalet

Uprawa kukurydzy – odmiany hybrydowe mają wiele zalet

Autor: Mateusz Chrząszcz 2021-12-11 06:00:50
Uprawa kukurydzy

Uprawa kukurydzy w Polsce jest niezwykle popularna. Powierzchnia upraw w Polsce już dawno przekroczyła milion hektarów.

Kukurydza to jedna z popularnych upraw w naszym kraju. Wynika to z jej wszechstronnego zastosowania i wysokiej plenności, a także szerokiego zastosowania w różnych gałęziach przemysłu. Rolnicy mogą wybierać spośród setek odmian. Pomyślna uprawa tej rośliny to efekt wytężonej pracy hodowców.

Hybrydowe odmiany kukurydzy

W porównaniu z innymi rodzajami upraw proces ulepszania odmian kukurydzy jest niezwykle efektywny. Miernikiem tego jest średni wzrost produkcji osiągany z roku na rok przez nowe odmiany. Przełomem w hodowli było pozyskanie pierwszych krzyżówek, dzięki którym w praktyce wykorzystano zjawisko heterozji, czyli bujności owych krzyżówek. Przez wiele lat wysiłki firm nasiennych koncentrowały się głównie na zwiększeniu potencjału plonowania nowych odmian. Obecnie uprawa kukurydzy skierowana jest również na inne cele.

Priorytetem jest uniezależnienie wydajności od zmieniających się warunków pogodowych. Coraz częściej zmagamy się z nieprzewidywalną aurą, która przyczynia się do zwiększonego poziomu stresu środowiskowego dla roślin. Niekorzystne warunki pogodowe mogą znacznie zmniejszyć ilość i jakość plonów. Celem nowoczesnych programów hodowlanych jest wytwarzanie odmian, które są nie tylko hodowane, ale co najważniejsze, stabilne, które produkują w różnych warunkach wzrostu. Na podstawie obserwacji terenowych w różnych środowiskach naukowcy zidentyfikowali komponenty rodzicielskie (hybrydy lub pojedyncze hybrydy), które mogą wytrzymać ekstremalne warunki pogodowe i warunki wzrostu. Po rozdzieleniu krzyżują się ze sobą w celu uzyskania hybryd o pożądanych cechach, takich jak bardzo dobry początkowy wigor i bardzo dobra tolerancja na wiosenne zimno. W trakcie uprawy kukurydzy lub krótko po niej uprawia się kukurydzę przy niskich temperaturach powietrza i lokalnych przymrozkach. Rośliny, które lepiej reagują na te niekorzystne warunki, będą rosły szybciej, zwiększą gęstość i będą sadzić bardziej równomiernie.

Uzyskanie odmian tolerancyjnych na wyleganie łodygowe i korzeniowe to także priorytet firm nasiennych. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji przedłużających się zbiorów i częstych jesiennych opadów. Odmiany cechujące się dobrze rozbudowanym systemem korzeniowym, mocnymi łodygami są mniej narażone na wyłamania i wyleganie. Uprawa takich roślin jest bezpieczniejsza dla rolników, a sam zbiór łatwiejszy.

Duże znaczenie ma także hodowla odpornościowa. Jej celem jest uzyskanie odmian tolerancyjnych na konkretny patogen. Umożliwia to redukcję dawek pestycydów lub nawet eliminację zabiegów zwalczających. Dodatkową korzyścią jest troska o środowisko naturalne. Wybór odmian odpornych lub tolerancyjnych na konkretną jednostkę chorobową jest najefektywniejszym i jednocześnie najtańszym sposobem zwalczania patogenów.uprawa kukurydzy 02

Uprawa kukurydzy, czyli ważna jest odporność

W przypadku mieszańców hodowlanych do zbioru zbóż – celem jest uzyskanie odmian charakteryzujących się szybkim odwadnianiem w późnych stadiach dojrzewania (efekt DryDown). Dzięki tej właściwości rośliny dojrzewają wcześniej i mają niższą wilgotność nasion podczas zbioru, co przyspiesza start i zmniejsza koszty suszenia nasion.

Natomiast te przeznaczone na kiszonki powinny charakteryzować się silnym efektem StayGreen. Odmiany te mają zdolność utrzymywania zielonych liści i łodyg aż do zbiorów. Wydłuża to okres akumulacji składników pokarmowych oraz „okres przydatności do zbioru”, czyli czas przydatności do zbioru kukurydzy przy zachowaniu optymalnych parametrów jakościowych biomasy. Początkowo prace hodowlane w tym segmencie koncentrowały się na zwiększeniu całkowitej produkcji świeżych i suchych składników. Optymalna zawartość suchej masy w całkowitej produkcji kiszonki wynosi 32-35%, z czego około połowa pochodzi z nasion. Aby kiszonka była skoncentrowana energetycznie, stosunek części łodyg do całkowitego plonu powinien być jak najwyższy. Obecnie oprócz wysokiego plonu biomasy ważne są również parametry jakościowe masy kiszonkowej – wysoka zawartość skrobi (koncentracja energii) oraz bardzo dobra strawność włókna (stopień zużycia). Chemia żywieniowa). Przykładem odmiany polecanej do jakościowej kiszonki jest hybryda DKC37. Jest to wczesna odmiana o bardzo wysokim plonie ogólnym suchej masy. Charakteryzuje się dobrą początkową witalnością i dobrą tolerancją. Pozyskiwana z tej odmiany kiszonka wyróżnia się doskonałymi parametrami jakościowymi: wysoką zawartością skrobi oraz bardzo dobrą strawnością błonnika.

Wymagania producentów stale rosną. Aby je śledzić i stawić czoła wyzwaniom rynku i zmieniającym się warunkom klimatycznym, firmy nasienne muszą je przewidzieć z dużym wyprzedzeniem. Hodowla roślin jest procesem żmudnym i trwa kilka lat od stworzenia nowej odmiany do rejestracji odmiany. Na szczęście oferty producentów są obfite i każdy zainteresowany uprawą kukurydzy musi znaleźć ofertę idealnie odpowiadającą jego potrzebom.

Czytaj również: Ukraińska kukurydza zyskuje coraz większe uznanie u Chińczyków

Wir.org.pl /fot.pixabay