PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Ugory: Kiedy musisz wyłączyć swoje pole z użytkowania

Ugory: Kiedy musisz wyłączyć swoje pole z użytkowania

Autor: Świat Rolnika 2022-07-03 08:00:00
Ugory

Ugory są to pola wyłączone z użytkowania pod względem rolniczym na okres około roku bądź dwóch. W tym czasie przeprowadza się odpowiednią pielęgnację.

Warto odnotować, że nazwa ugoru wzięła się z terminu u–po–gorze–lisko i jest związane z gospodarką wypaleniskową. Zgodnie z definicją ARiMR na takich gruntach w okresie od 1 stycznia do 31 lipca w danym roku nie może być prowadzona produkcja rolna. Nieprowadzenie produkcji rolnej oznacza brak działalności rolniczej.

Rodzaje ugorów

Rozróżniamy trzy rodzaje ugorów. Pierwszym z nich jest ugór czarny, który nie zawiera roślinności i jest nawożony obornikiem. Drugim rodzajem ugoru jest ten herbicydowy, który jest utrzymywany za pomocą herbicydów. Trzecim i ostatnim rodzajem ugoru jest taki obsiany roślinami, które krótko wegetują. Takie rośliny są przeznaczone do przeorana na tzw. zielony nawóz.

Ugory często mylone są z odłogami. Odłogi są natomiast gruntami porolnymi, które są pozostawione bez ingerencji człowieka przez wiele lat. Na początku porastają na nich rośliny, jakie nie powinny się znajdować między zbożem. Następnie obrasta różnymi rodzajami krzewów, jeżynami, wierzbami, brzozami i olchami.

Ugory

Ugory mogą być opłacalne

Zgodnie z polskim prawem, do obszarów proekologicznych można zaliczyć ugory. Na gruntach tych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca w danym roku nie może być prowadzona produkcja rolna. Nieprowadzenie produkcji rolnej oznacza brak działalności rolniczej. Nie można na takim terenie stworzyć zbiorników wodnych, prowadzić uprawy produktów rolnych, w tym dojenia, hodowli zwierząt oraz utrzymywania zwierząt do celów gospodarskich.

Dozwolone są działania zmierzające do stworzenia zielonej pokrywy glebowej do celów różnorodności biologicznej, w tym siew mieszanki nasion dzikich kwiatów. Po upływie wskazanego terminu można przywrócić grunty do produkcji.

Ugory mogą być jednocześnie zaliczone jako uprawa w ramach dywersyfikacji upraw oraz jako obszar proekologiczny.

Czytaj również: W 2022 będzie można wykorzystać ugory do produkcji żywności i pasz

GOV/Wikipedia /fot.pixabay