PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Technologia jądrowa może unowocześnić produkcję rolną?

Technologia jądrowa może unowocześnić produkcję rolną?

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-04-25 15:14:22
Technologia jądrowa

Czy technologia jądrowa może być z powodzeniem wykorzystywana w rolnictwie? Zdecydowanie tak! Najbardziej znane metody radiacyjne to utrwalanie i higienizacja żywności oraz zwalczanie szkodników metodą wypuszczania sterylnych owadów. Wraz z nowymi wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu coraz częściej stosuje się technologię jądrową w celu poprawy bezpieczeństwa żywnościowego i odporności systemów rolniczych.

Technologia jądrowa i owady

Technologia jądrowa może być wykorzystana do poprawy produkcji rolnej i bezpieczeństwa żywnościowego. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ustanowiły wspólne centrum w celu poprawy produkcji rolnej i ochrony zasobów naturalnych za pomocą technologii jądrowej. Wraz z nowymi wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu coraz częściej stosuje się technologię jądrową w celu poprawy bezpieczeństwa żywnościowego i odporności systemów rolniczych.

Technologia jądrowa w rolnictwie opiera się na izotopach i promieniowaniu w celu zwalczania szkodników, zwiększenia produkcji, ochrony zasobów i poprawy bezpieczeństwa żywności. Na przykład technika sterylnych owadów stosowana do zwalczania szkodników wywodzi się z technik jądrowych. Samce owadów są sterylizowane promieniowaniem jonizującym, a następnie wypuszczane na obszary zaatakowane przez pasożyty.

Samice szkodnika po kopulacji z płciowo sterylnymi samcami nie wydają potomstwa. Jeśli do danej populacji szkodnika będziemy wypuszczać sterylne samce, wówczas - konkurując z normalnymi samcami o samice - sprawią one, że rozród populacji w kolejnych pokoleniach będzie się obniżać, a w rezultacie na określonym terenie nastąpi pełne wyniszczenie szkodnika.

Technika ta stała się powszechna między innymi w Gwatemali, Meksyku i Stanach Zjednoczonych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się muszki owocówki śródziemnomorskiej.

 Unijne sery wyjątkowo ważnym elementem negocjacji międzynarodowych

Technologia jądrowa w hodowli roślin

Technologia jądrowa może być również Technologia jadrowa wykorzystana w hodowli roślin. Badacze napromieniowują nasiona promieniami gamma, promieniami rentgenowskimi i jonami / elektronami, aby wywołać modyfikacje genetyczne. Nowe odmiany mogą wtedy dawać lepsze plony, lepszą jakość i wyższy poziom odporności na zagrożenia klimatyczne, choroby i szkodniki.

Na tym możliwości się nie kończą, ponieważ technologia jądrowa może również odgrywać rolę w bezpieczeństwie żywności, wykrywając lub usuwając szkodliwe pozostałości. Poddawanie żywności działaniu promieniowania jonizującego zabija drobnoustroje i zapobiega zatruciom pokarmowym. Napromienianie może zapobiec rozprzestrzenianiu się szkodników, ułatwiając w ten sposób handel transgraniczny.

W niektórych krajach, między innymi w USA, Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii stosuje się radiacyjną sterylizację żywności. Metoda ta wykorzystywana jest w ściśle określonym celu: przygotowywania żywności "wyjałowionej", przeznaczonej dla chorych o obniżonej odporności immunologicznej.

agrimaroc.ma/nuclear.pl/fot.pxhere