PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Słodyszek rzepakowy czyli najgorszy szkodnik upraw rzepaku

Słodyszek rzepakowy czyli najgorszy szkodnik upraw rzepaku

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-01-02 15:00:00
Słodyszek rzepakowy

Do najgroźniejszych szkodników rzepaku wiosną oprócz chowaczy (brukwiaczka i czterozębnego) zaliczany jest także słodyszek rzepakowy.

Jest on najbardziej powszechnym i bardzo licznie występującym szkodnikiem w rzepaku, który pojawia się na plantacji prawie równocześnie z chowaczami. Roślinami żywicielskimi poza rzepakiem i rzepikiem są inne gatunki roślin krzyżowych jak: rzodkiew oleista, kapusta czarna, gorczyca jasna, rzepa ścierniskowa, brukiew, rzodkiew, rzodkiewka, oraz dziko rosnące jak: gorczyca polna i rzodkiew świrzepa. Dorosły okaz przegryza pąki, aby dostać się do pyłku kwiatowego. Natomiast do wnętrza pąków składane są jaja.

Słodyszek rzepakowy i jego charakterystyka

Słodyszek rzepakowy jest najbardziej powszechnym i bardzo licznie występującym szkodnikiem w rzepaku, który pojawia się na plantacji prawie równocześnie z chowaczami. Owad dorosły to chrząszcz o długości 1,5-2,5 mm, podłużnie owalny, czarny z zielonym i niebieskawym, metalicznym połyskiem.

Larwa ma długość 3,5-4 mm, jest żółtawobiała, z ciemnymi plamami na górnej stronie ciała, ma 3 krótkie pary odnóży i czarnobrązową głowę. Osobniki dorosłe zimują w ściółce na brzegach lasów, zarośli, na skarpach rowów, nasypów. Wylot chrząszczy następuje, gdy temperatura gleby wynosi 10-11°C, a więc zwykle ma to miejsce w kwietniu i maju.

Początkowo odżywiają się pyłkiem i nektarem kwiatów różnych gatunków roślin. Roślinami żywicielskimi poza rzepakiem i rzepikiem są inne gatunki roślin krzyżowych jak: rzodkiew oleista, kapusta czarna, gorczyca jasna, rzepa ścierniskowa, brukiew, rzodkiew, rzodkiewka, oraz dziko rosnące jak: gorczyca polna i rzodkiew świrzepa. Gdy temperatura powietrza osiągnie około 15 °C, a wegetacja roślin rzepaku osiąga fazę początku rozwoju pąków kwiatowych, słodyszek przelatuje na plantacje rzepaku. Słodyszek rzepakowy ma jedno pokolenie w roku.

Objawy żerowania i szkodliwość dla upraw

Dorosły słodyszek rzepakowy przegryza pąkiSlodyszek rzepakowy 02, aby dostać się do pyłku kwiatowego. Do wnętrza pąków składają jaja. Wylęgłe larwy odżywiają się przeważnie pyłkiem kwiatowym, nie wyrządzając większych szkód. Później larwa wędruje do gleby i przepoczwarcza się. Pod koniec sierpnia młode chrząszcze przelatują na miejsce zimowego spoczynku.

Uszkodzone pąki przez chrząszcze często żółkną, usychają, a następnie odpadają, pozostają jedynie szypułki kwiatowe. Położenie nadgryzionych i wygryzionych pąków na łodydze jest nieregularne. Skutkiem tego są nieregularne kwiatostany, a w późniejszym okresie nieregularne rozłożenie łuszczyn. W efekcie żerowania plon nasion może być zmniejszony o 30 procent, a niekiedy więcej.

Szkodliwość zależy między innymi od wczesności odmian. Odmiany o wczesnej wegetacji wiosennej w zależności od pogody, unikają masowego ataku słodyszka lub tolerują jego opóźniony nalot. Odmiany późno dojrzewające, a także rzepak jary ulega większym uszkodzeniom niż rzepak ozimy. Znaczne straty są zarejestrowane w przypadku wczesnego pojawienia się szkodnika i wolnego rozwoju rzepaku przed kwitnieniem.

Z chwilą zakwitnięcia słodyszek rzepakowy stanowi coraz mniejsze zagrożenie dla upraw. Objawy uszkodzeń powodowanych przez słodyszka mogą być mylone z objawami cylidrosporiozy na łuszczynach (krótkie ogonki łuszczyn), ze szkodami wyrządzonymi przez późne przymrozki (górna część łuszczyn usycha i karłowacieje) oraz ze szkodami spowodowanymi przez suszę (przedwczesne, lecz jednolite opadanie pąków).

Czytaj też: Bor dla rzepaku – najistotniejszy pierwiastek jego w uprawie

odr.pl/fot.Wikimedia