PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Rośliny miododajne – KRIR za promowaniem ich upraw

Rośliny miododajne – KRIR za promowaniem ich upraw

Autor: Sebastian Wroniewski 2020-08-21 15:19:14
Rośliny miododajne

Rośliny miododajne są niezwykle ważne dla środowiska naturalnego i pszczelarstwa. Ponadto owady zapylają mnóstwo upraw, które są niezbędne człowiekowi do życia. O wsparcie upraw miododajnych zaapelowała do resortu rolnictwa Krajowa Rada Izb Rolniczych. KRIR chce zaliczenia roślin miododajnych w plonie głównym jako obszar kwalifikowany do zazielenienia. Ministerstwo w odpowiedzi na wniosek poinformowało, że już teraz istnieją zarówno polskie, jak i unijne przepisy, które w wystarczającym stopniu regulują tę kwestię.

Rośliny miododajne – apel KRIR

O tym jak bardzo ważne są dla pszczelarstwa i środowiska rośliny miododajne, raczej nie trzeba przekonywać. Dlatego też Krajowa Rada Izb Rolniczych zaapelowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zaliczenie roślin miododajnych uprawianych w plonie głównym jako obszar kwalifikowany do zazielenienia. Resort rolnictwa w odpowiedzi na pismo wyjaśnił, że płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli zazielenienie zostało wprowadzone w 2015 r. jako komponent płatności bezpośrednich na mocy przepisów unijnych.

Ministerstwo odnosząc się do wniosku, by zaliczyć rośliny miododajne uprawiane w plonie głównym jako obszar kwalifikowany do zazielenienia poinformowało, że w przypadku dywersyfikacji, w ramach której, zgodnie z przepisami, jest obowiązek prowadzenia określonej liczby upraw, za odrębną uprawę uznaje się między innymi rodzaj w klasyfikacji botanicznej upraw. Wśród szeregu upraw w plonie głównym, uznawanych za uprawy w ramach dywersyfikacji, już teraz wymienia się także wiele gatunków roślin miododajnych, na przykład nostrzyk biały, facelia, czy gryka.

Oznakowanie "Bez GMO" pozwala na GMO. O co chodzi?

Rośliny miododajne według unijnych przepisów

Natomiast w przypadku obszarów EFA, Rosliny miododajne zasady realizacji utrzymania obszarów proekologicznych są ustanowione bezpośrednio w prawodawstwie unijnym. Wśród szerokiego katalogu możliwości realizacji EFA, rośliny miododajne mogą być deklarowane w formie międzyplonów lub pokrywy zielonej lub, począwszy od 2019 r., w formie gruntów ugorowanych z roślinami miododajnymi (bogatymi w pyłek i nektar). Na tych gruntach w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 września danego roku nie jest prowadzona produkcja rolna, bez uszczerbku dla wymogów określonych w ramach normy dobrej kultury rolnej dotyczącej obowiązku ustanowienia okrywy glebowej na obszarach erozyjnych. Dozwolone są działania zmierzające do stworzenia zielonej pokrywy glebowej do celów różnorodności biologicznej, w tym siew mieszanki nasion dzikich kwiatów.

Takie grunty ugorowane mogą być utworzone przez wysianie mieszanki składającej się z co najmniej dwóch określonych gatunków roślin miododajnych, przy czym gatunki typowo uprawne mogą być wysiewane wyłącznie w mieszance z pozostałymi (nieuprawnymi) gatunkami roślin i nie mogą dominować w mieszance. (...) Dodatkowo, należy zauważyć, że w przypadku tego elementu, ze względu na korzyści środowiskowe, w szczególności zapewnienie pożytku dla pszczół i innych owadów zapylających, stosowany jest współczynnik ważenia 1,5, co oznacza, że powierzchnia zaliczana do obszaru EFA w ramach tego elementu stanowi 150% powierzchni rzeczywistej. W kontekście zapewnienia pożytku dla zapylaczy, za istotne należy uznać, że na tym obszarze EFA można stawiać ule.

– informuje resort rolnictwa.

Resort rolnictwa poinformował jednocześnie, że na wszystkich ugorach deklarowanych jako EFA obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin, co jest szczególnie ważne gdy uprawia się rośliny miododajne, ale także zakaz wysiewu i uprawy roślin na cele produkcyjne, w tym zakaz wypasu i koszenia. Na gruntach tych nie prowadzi się produkcji rolnej. Po okresie ugorowania można przywrócić grunty do produkcji.

krir.pl/fot.pxhere


Susza we Włoszech rekordowa. Gubernator Lombardii: „Tak źle nie było nigdy”

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-27 12:13:00

Miskant – trudna, choć najbardziej wydajna trawa energetyczna

Autor: Świat Rolnika 2022-06-26 20:00:00

Jak się zbiera żurawinę? Poznaj najpopularniejszą metodę

Autor: Emilia Gromczak 2022-06-26 13:00:00

BULT SMOGOWICZE