PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Rolnica zbożówka żeruje w uprawach. Monitoring to podstawa!

Rolnica zbożówka żeruje w uprawach. Monitoring to podstawa!

Autor: Emilia Gromczak 2021-08-02 23:01:07
Rolnica zbożówka żeruje w uprawach

Rolnica zbożówka jest nazywana ćmą rzepy. Gąsienice przechodzą 6 stadiów larwalnych. W pierwszym stadium gąsienie żerują po dolnej stronie liści zeskrobując miękisz, a później wyjadają małe otworki pozostawiając żyłki. W miarę wzrostu rolnic zmienia się charakter ich żerowania i zwiększa się szkodliwość. Atakują uprawy zbóż i warzyw. Jak je zwalczać?

Ćma rzepyrolnica ćma

Rolnica zbożówka jest potocznie nazywana ćmą rzepy. Gąsienice są polifagiczne. Występują na roślinach około pięćdziesięciu gatunków w tym: na wszystkich zbożach, trawach nasiennych, kukurydzy, prosie, ziemniaku, buraku cukrowym, tytoniu, warzywach, konopiach, sadzonkach drzew leśnych i owocowych oraz innych.

Jak rolnica zbożówka szkodzi uprawom?

Gąsienice przechodzą 6 stadiów larwalnych. Gąsienice pierwszych dwóch stadiów są żółtozielone i pokryte delikatnymi włoskami. Starsze gąsienice są grube, walcowate, ziemistoszare z tłustym połyskiem. Wzdłuż grzbietu i po bokach ciągną się ciemne smugi. Głowa gąsienic jest brązowa. Charakterystyczną cechą dla tej rodziny jest spiralne zwijanie się gąsienic w czasie spoczynku i w momencie zaniepokojenia. Gąsienice pierwszych stadiów żerują po dolnej stronie liści zeskrobując miękisz, a później wyjadają małe otworki pozostawiając żyłki. W miarę wzrostu rolnic zmienia się charakter ich żerowania i zwiększa się szkodliwość. Podczas dnia chowają się w glebie, nocą podcinają rośliny. Największe szkody są wtedy, gdy żerowanie gąsienic zbiega się ze wschodami i początkowym rozwojem roślin.

Rolnica zbożówka – zwalczanie

Rolnica zbożówka wyrządzić może spore szkody, dlatego należy bacznie obserwować uprawy. D o monitorowania populacji a także likwidacji samic warto używać pułapek feromonowych z dyspenserem dostosowanym do danego gatunku rolnicy. Do odławiania samic motyli stosuje się pułapki feromonowe: typu delta – w kształcie trójkątnego „domku” z podłogą lepową oraz dyspenserem feromonowym – oraz typu kominowego. Można również zastosować oprysk, biopreparatami, które zawierają bakterię Bacillus thiringiensis.

Rolnica zbożówka może być również zwalczana w sposób nie chemiczny np. poprzez wysiew takiego przedplonu, jak aksamitka, która doskonale ogranicza populację szkodników glebowych.

Sprawdź: Pulan Macro – udoskonalona saletra amonowa z Puław

agrofagi.com/fot.wikipedia.org