PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Pszenica jara; Prawidłowa uprawa to klucz do dużych plonów

Pszenica jara; Prawidłowa uprawa to klucz do dużych plonów

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-12-10 07:00:00
Pszenica jara

Pszenica jara notuje wśród rolników umiarkowane zainteresowanie potencjalną uprawą. Wynika to z różnic w wysokości plonowania, gdzie odmiany zimowe są bardziej plenne.

Od lat obserwowany jest spadek powierzchni przeznaczanej pod zboża wysiewane wiosną. To stały trend. Na odmiany jare decydują się przede wszystkim producenci, którym jesienią nie udało się założyć plantacji. Wielu z tych, którzy uprawiają pszenicę po kukurydzy, w przypadku późniejszych jej zbiorów pozostaje jedyna alternatywa – wybór odmian jarych.

Pszenica jara wymaga starannej uprawy roli

Pszenica jara ma wysokie wymagania środowiskowe i agrotechniczne. Gatunek wymaga gleb dobrych i bardzo dobrych, zwięzłych, a także dobrze utrzymujących wodę o odczynie zbliżonym do obojętnego. Najlepszymi przedplonami są: okopowe, motylkowe wieloletnie i ich mieszanki z trawami, strączkowe i ich mieszanki ze zbożami.

Pszenica jara wymaga starannej uprawy roli, umożliwiającej jak najwcześniejszy siew. Warunków tych spełnić nie można bez wykonania całości upraw jesiennych. Jeżeli istnieje możliwość, to przed orką przedzimową należy wykonać uprawki pożniwne oraz nawożenie mineralne. Wczesną wiosną, gdy pozwoli stan uwilgotnienia pola, trzeba wykonać uprawki przedsiewne, a także nawożenie azotowe.

Niższe plony odmian jarych pszenicy wynikają przede wszystkim z niedoborów wody w glebie i brakiem opadów wiosną i latem. Podstawową zasadą w uprawie tych zbóż jest jak najwcześniejszy siew. To decyduje w znacznym stopniu o wielkości przyszłych plonów. Pszenicę jarą należy siać jak najwcześniej, gdy tylko warunki wilgotnościowe umożliwią wejście w pole.

Należy pamiętać, iż rośliny dobrze znoszą kilkustopniowe przymrozki. Wczesny wysiew zapewnia wytworzenie silnego systemu korzeniowego, który umożliwi pobieranie wody i składników pokarmowych z gleby. Gwarantuje intensywne krzewienie się i wytworzenie większej ilości źdźbeł zakończonych kłosami. Obsada kłosów i liczba ziarniaków to dwa podstawowe parametry wpływające na wysokość plonu.

Odpowiednia uprawa może być rentowna, tak jak innych zbóż ozimych

Pszenica jara jest zbożem, które umożliwiaPszenica jara 02 produkcję ziarna o wysokich parametrach jakościowych. Ziarno wykorzystywane w przemyśle młynarsko-piekarniczym powinno charakteryzować się wysoką wartością technologiczną określaną przez wartość przemiałową i wartością wypiekową mąki. To z kolei uzależnione jest od takich parametrów jak: liczba opadania, zawartość białka, ilość i jakość glutenu, wskaźnik sedymentacyjny, wodochłonność mąki, rozmiękczenie ciasta czy energia ciasta.

Z uwagi na to, iż jakość ziarna jest cechą odmianową, należy dość starannie wybrać materiał siewny. Przeanalizować zarówno parametry jakościowe, jak i wysokość plonowania poszczególnych odmian.

Z wyników plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych wynika, iż numerem jeden jest odmiana Merkawa. Przy starannej agrotechnice daje plon porównywalny z pszenicami ozimymi. Potwierdza to również praktyka rolnicza. Część rolników potrafi zebrać ponad 8 ton ziarna z hektara. Jest to pszenica jakościowa klasy A. Cechuje ją znakomita jakość ziarna – duża zawartość białka, glutenu, wysoka i stabilna liczba opadania oraz bardzo dobre wyrównanie ziarna.

Pszenica jara, nie musi być ostateczną alternatywą przy wyborze – wymuszoną przez brak innych możliwości. Może być decyzją świadomą, podjętą zawczasu. Przy spełnieniu odpowiednich warunków, starannej agrotechnice, a przede wszystkim dzięki trafnym decyzjom dotyczącym wyboru materiału siewnego, jej produkcja może być równie rentowna co pszenic ozimych.

Gdy już zdecydujemy się na uprawę, warto sprawdzić jaka najlepsza pszenica jest dostępna na rynku.

Czytaj też: Pszenica Euforia – polska odmiana ozima dająca wysoki plon

wir.org.pl/fot.Pixabay


Autor: Monika Faber

Jak jest termin siewu gryki? Poznaj najważniejsze zasady


Autor: Świat Rolnika

Uprawa konopi w Niemczech zostanie poszerzona?


Autor: Sebastian Wroniewski

Zbliża się termin, by wykonać ostatnie zabiegi w rzepaku


BULT SMOGOWICZE