PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Przechowywanie nasion rzepaku – cenne uwagi dla rolników

Przechowywanie nasion rzepaku – cenne uwagi dla rolników

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-01-29 14:01:49
Przechowywanie nasion rzepaku

Przechowywanie nasion rzepaku jest bardzo ważne, ponieważ przechowywane w nieodpowiednich warunkach w krótkim czasie ulegają degradacji i tracą swoje wartości.

Zebrane nasiona generalnie nie nadają się do bezpośredniego przechowywania i należy je najpierw wyczyścić, schłodzić i często suszyć. Nasiona rzepaku są znacznie trudniejsze do przechowywania niż ziarna zbóż. Należy je składować wyłącznie w specjalnie zaprojektowanych magazynach, wyposażonych m.in. w znacznie wydajniejsze niż magazyny zbożowe wentylatory, w urządzenia chłodnicze oraz systemy czujników wilgotności i temperatury.

Odpowiednie przechowywanie nasion rzepaku

Przechowywanie nasion rzepaku w magazynie należy rozpocząć od dokładnego wyczyszczenia magazynu. Powierzchnia magazynowa musi być regularnie czyszczona podczas przechowywania surowców. Teren wokół magazynu powinien być oświetlony, wyrównany, utwardzony i dobrze odwodniony.

Przed składowaniem rzepak musi być dokładnie oczyszczony, zwłaszcza z wszelkich zanieczyszczeń organicznych (resztki roślin, nasiona chwastów i innych upraw, zarodniki grzybów, owady polne). Przyczynia się to do bezpiecznego przechowywania i zrównoważenia temperatury i wilgotności podczas deponowania. Należy również unikać przechowywania nowej partii rzepaku na warstwie nasion z poprzedniego sezonu, ponieważ wiąże się to z ryzykiem przeniesienia chorób i szkodników.

Szkodniki w magazynie

Szkodniki magazynowe powodują straty bezpośrednie i pośrednie. Przechowywanie nasion rzepaku 02Straty bezpośrednie obejmują straty surowców w wyniku żywienia, a straty pośrednie powodują pogorszenie jakości surowców w wyniku obecności organizmów szkodliwych i ich procesów życiowych. Szkodniki w paszach zanieczyszczają surowce wydzielinami, ekskrementami, fragmentami ciał i martwymi osobnikami. Większość szkodników rzepaku znajduje się w górnych warstwach nasion. Największym problemem w magazynach stanowią roztocza, które mogą zasiedlać złoże w dowolnym miejscu i w całym profilu.

Zgodnie z zasadami skutecznej integrowanej ochrony roślin, metody niechemiczne powinny mieć pierwszeństwo przed chemicznymi metodami zwalczania szkodników. W przypadku rzepaku skuteczne jest chłodzenie i suszenie surowca. Pierwszy zabieg spowalnia wzrost szkodników, a drugi zmniejsza ich liczebność, zwłaszcza roztoczy. Jeżeli metody niechemiczne nie są wystarczające, pozostaje zwalczanie chemią. Takie postępowanie powinno być powierzone profesjonalnej firmie DDD, ponieważ są to substancje silnie toksyczne. Podczas stosowania tych preparatów (fumigantów) powstaje fosforowodór, który jest bezbarwnym i bardzo toksycznym dla zwierząt i ludzi gazem. Taka firma powinna również wykonać odwietrzenie surowca i pomieszczeń po zbiegu fumigacji.

Czytaj też: Szkodniki łuszczynowe w rzepaku ozimym – jak zwalczać niebezpieczne larwy

podrb.pl/fot.pixabay


Autor: Emilia Gromczak

Starannie dobrane odmiany rzepaku wpływają na sukces upraw


Autor: Emilia Gromczak

Silnie trujący chwast to nie tylko Barszcz Sosnowskiego. Jest ich więcej


Autor: Magdalena Podgórska

Nielegalne środki ochrony roślin to nadal problem


BULT SMOGOWICZE