PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / PIORiN – podsumowanie działalności w 2020 roku

PIORiN – podsumowanie działalności w 2020 roku

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-05-25 05:03:58
PIORiN

Przyszedł czas na podsumowanie trudnego 2020 roku. Mimo pandemii, która go zdominowała, PIORiN realizowała swoje zadania wynikające z postanowień prawa międzynarodowego i przepisów krajowych. Inspektorzy przeprowadzali kontrole zdrowotności, wystawiali świadectwa fitosanitarne i paszporty roślin, z którymi transporty roślin mogą zostać wprowadzone do obrotu, kontrolowali przesyłki zawierające towar podlegający granicznej kontroli fitosanitarnej.

PIORiN – zeszłoroczna działalność

PIORiN kontynuowała również działania związane z nadzorem nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin. Przeprowadzała też analizy laboratoryjne jakości pestycydów oraz badania ich pozostałości w płodach rolnych.

Pandemia nie sparaliżowała również działań Inspekcji na rzecz znoszenia barier administracyjnych i otwierania zagranicznych rynków zbytu dla polskich towarów roślinnych. Kontynuowane były działania związane z kwalifikacją plantacji oraz oceną materiału siewnego, aby zapewnić rolnikom odpowiednią ilość nasion i materiału propagacyjnego, niezbędnych do zakładania nowych upraw i osiągania wysokich plonów. Inspekcja objęła kontrolą oraz badaniami laboratoryjnymi uprawy kukurydzy, soi oraz rzepaku pod kątem występowania modyfikacji genetycznych. Sprawowany nadzór pozwala na stwierdzenie, że Polska pozostaje krajem wolnym od upraw GMO.

– czytamy na stronie.

W połowie 2020 roku poszerzono kompetencje PIORiN, powierzając jej sprawowanie kontroli nad wprowadzaniem do obrotów nawozów.

Działania inspekcyjne koncentrowały się także na prawidłowości obrotu i stosowania środków ochrony roślin. Jak co roku przeprowadzano w Centralnym Laboratorium w Toruniu oraz instytutach naukowych analizy laboratoryjne jakości pestycydów oraz badania ich pozostałości w płodach rolnych. W oparciu o te badania można dokonać oceny, że pochodzące z polskich upraw surowce rolne, wykorzystywane do dalszej produkcji żywności są bezpieczne, a poziom stwierdzanych uchybień jest niewielki.

– tłumaczy.

Magazyny McDonald’s zablokowane przez aktywistów

PIORiN aktywnie działa

Postanowieniem Rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych PIORiN rok 2020 ogłoszono Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. PIORiN wspólnie ze środowiskami rolników, przedsiębiorców i naukowców, przygotowało cykl wydarzeń z tej okazji. Mimo, iż obchody tego roku na świecie odbywały się w cieniu pandemii COVID-19, co znacznie ograniczyło ich skalę, były one okazją do przypomnienia społeczeństwom, politykom i decydentom na całym świecie, jak wiele zawdzięczamy roślinom. Hasło MRZR – „Chroniąc rośliny, chronisz życie” – uświadomiło, że rośliny są podstawą życia na ziemi.

Ubiegły rok był okresem przygotowań do zmian strukturalnych w Inspekcji, bowiem od 1 stycznia 2021 r. dotychczasowe laboratoria wojewódzkie zostały przejęte przez Główny Inspektorat. Konsolidacja bazy laboratoryjnej ma na celu lepsze dostosowanie jej organizacji dla potrzeb rolnictwa oraz sprostanie wymogom akredytacyjnym.

– dodaje.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie postanowień prawa międzynarodowego i przepisów krajowych pełni funkcję urzędowej służby ochrony roślin. Misją PIORiN jest wspieranie polskiej gospodarki i zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów.

piorin.gov.pl/fot.PIORiN


Autor: Świat Rolnika

Uprawa konopi w Niemczech zostanie poszerzona?


Autor: Sebastian Wroniewski

Zbliża się termin, by wykonać ostatnie zabiegi w rzepaku


Autor: Emilia Gromczak

Zakwaszanie gnojowicy jest prośrodowiskowe i ma wiele korzyści


BULT SMOGOWICZE