PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Paszporty roślin wydają podmioty profesjonalne. Sprawdź ich liczbę 

Paszporty roślin wydają podmioty profesjonalne. Sprawdź ich liczbę 

Autor: Emilia Gromczak 2022-07-08 21:00:00
Paszporty roślin

Paszporty roślin są niezbędnymi dokumentami dla każdej jednostki handlowej roślin przeznaczonych do sadzenia.

Obecny 2022 rok to trzeci rok z rzędu, w którym obowiązują nowe przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie zdrowia roślin. Według przepisów paszporty w UE wydają tylko i wyłącznie podmioty profesjonalne (np. producentów materiału roślinnego, handlowców), które spełniają dwa wymogi.

Paszporty roślin wydają podmioty profesjonalne

Paszportyzacja roślin gwarantuje m.in. jakość towaru. Paszporty powinni posiadać producenci, dystrybutorzy, sprzedawcy internetowi,  pośrednicy m.in centra ogrodnicze. Dołączenie do paszportowania roślin jest obowiązkowe na każdym etapie. Podmioty profesjonalne, które wydają paszporty roślin, są wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych oraz posiadają od upoważnienie do wydawania takich dokumentów od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Kolejnym bardzo ważnym warunkiem jest wiedza, która umożliwia uzyskanie upoważnienie do wydawania paszportów. Wiedzę powinien posiadać podmiot profesjonalny lub osoba wyznaczona przez ten podmiot. Wiedza powinna umożliwiać prawidłowe wykonanie ocen zdrowotności pod kątem występowania agrofagów kwarantannowych dla UE oraz regulowanych agrofagów niekwarantannowych (tzw. RAN). Podmiot profesjonalny, który ma wydawać paszporty roślin, powinien dysponować systemami i procedurami zapewniającymi tzw. identyfikowalność, tj. powinien prowadzić rejestr nabywanych i zbywanych materiałów roślinnych pomiędzy podmiotami profesjonalnymi. 

paszporty roślin podmioty profesjonalne

Polskie podmioty profesjonalne w liczbach

W Polsce liczba podmiotów, które wydają paszporty roślin, z roku na rok rośnie. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w całej Polsce zostało upoważnionych 3 749 podmiotów profesjonalnych. Najwięcej upoważnień wydał Wojewódzki Inspektor w: Katowicach – 490, Warszawie – 485, Poznaniu – 431. Najmniej w woj. świętokrzyskim – 100, warmińsko-mazurskim – 92, pomorskim – 91, podlaskie – 89 oraz w woj. lubuskim – 69.

Z kolei w 2021 r. upoważnionych podmiotów było 4 652. Najwięcej w 2021 r. działało na terenie woj. mazowieckiego – 591, wielkopolskiego – 555 i śląskiego – 544. Najmniej w woj. lubuskim – 92, podlaskim – 100, warmińsko mazurskim – 139, świetokrzyskim – 142 oraz w woj. opolskim – 184.

Sprawdź też: Rośliny z paszportami, czy zasady obrotu materiałem roślinnym w UE

piorin.gov.pl/fot.pixabay.com