PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Odmiany konopi, które można legalnie uprawiać w Polsce

Odmiany konopi, które można legalnie uprawiać w Polsce

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-12-12 06:00:00
Odmiany konopi

Najróżniejsze odmiany konopi były uprawiane w Polsce od niepamiętnych czasów. Rośliny te stanowiły podstawę krajowego przemysłu włókienniczego.

W latach 90. XX wieku nastąpił jednak kryzys w uprawie konopi siewnych, spowodowany intensywnym rozwojem przemysłu produkującego sztuczne włókna. Innym powodem było wprowadzenie wielu obostrzeń w prawie dotyczącym upraw konopi indyjskich, z którymi niesłusznie utożsamiano konopie włókniste.

Odmiany konopi – w jakich celach można je uprawiać w Polsce?

Po latach przerwy w uprawie konopi siewnychOdmiany konopi 02 w naszym kraju, od roku 2015, notuje się wzrost zainteresowania tą rośliną. Widoczny jest wzroście jakie notują odmiany konopi w zasiewach. Spowodowane jest to między innymi wzrostem znaczenia proekologicznych trendów, jakim musiał ulec przemysł oraz możliwością wszechstronnego wykorzystania praktycznie całej rośliny, stosunkowo łatwą i tanią uprawą, a także wysoką opłacalnością (m.in. dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej).

Aby rozpocząć legalną uprawę konopi włóknistych, rolnik jako osoba fizyczna, musi spełnić pewne warunki prawne. Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 783) o przeciwdziałaniu narkomanii.

W Polsce odmiany konopi mogą być uprawiane wyłącznie na potrzeby przemysłu: włókienniczego, spożywczego, celulozowo-papierniczego, kosmetycznego i farmaceutycznego, chemicznego, materiałów budowlanych i nasiennictwa. Plantacja może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie odpowiedniego pozwolenia i przy wykorzystaniu certyfikowanego materiału siewnego

Aby otrzymać stosowne pozwolenie na uprawę, należy:
– posiadać umowę kontraktacji z podmiotem, który posiada zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub
– zobowiązanie do przetwarzania konopi włóknistych we własnym zakresie składane do marszałka województwa do 14 dni po wysiewie,
– zgłosić zamiar uprawy do swojego urzędu gminy i poczekać na rozpatrzenie (wniosek oraz oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii).

Które z nich są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze COBORU?

W Krajowym Rejestrze COBORU (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych) zarejestrowanych jest osiem jednopiennych odmian konopi włóknistych: beniko, białobrzeskie, glyana, henola, rajan, tygra, wielkopolskie i wojko. Wśród nich tylko henola, zarejestrowana w 2017 r., jest odmianą o przydatności nasiennej. Wyróżnia ją znacznie niższy pokrój przy jednoczesnym dużym
plonie nasion.

Pozostałe odmiany konopi są typowo włókniste – wysokie (250-300 cm), dające duży plon słomy, a mniejszy nasion. Dzięki wieloletniej pracy hodowlanej udało się uzyskać konopie jednopienne, dojrzewające jednocześnie, o lepszych właściwościach użytkowych oraz surowcu wyrównanym i jednorodnym pod względem zawartości i jakości włókna. Wszystkie te cechy dają możliwość łatwiejszego, zmechanizowanego zbioru.

Czytaj też: Konopie włókniste – co warto wiedzieć o ich uprawie?

wmodr.pl/fot.Pixabay