PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Odmiany chlebowe pszenicy – do najlepszych należy Symetria

Odmiany chlebowe pszenicy – do najlepszych należy Symetria

Autor: Emilia Gromczak 2021-12-13 00:01:51
Odmiany chlebowe pszenicy

Odmiany chlebowe pszenicy to charakteryzuje duży potencjał plonowania. Ich jakość pozwala na wykorzystanie ziarna do przemiału i wypieku.

Pszenica przeznaczona do spożycia dzieli się na trzy główne grupy technologiczna. Pierwsza to pszenica elitarna (klasa E), druga pszenica jakościowa (A) oraz pszenica chlebowa (B). Odmiany chlebowe charakteryzują się dużym potencjałem plonowania, a ich jakość daje możliwość wykorzystania ziarna do przemiału i wypieku. Najlepsza z odmian to pszenica symetria.

Klasy pszenicy przeznaczonej do spożyciaodmiany_chlebowe_pszenicy_jakość.jpg

Odmiany pszenicy do spożycia dzieli się głównie na trzy grupy technologiczne: E – pszenica elitarna, A – pszenica jakościowa i B – pszenica chlebowa. Porównując odmiany chlebowe pszenicy do odmian jakościowych, możemy rozróżnić różnice dot. innych parametrów ziarna. Podział uwzględnia dodatkowo pszenicę przeznaczoną do produkcji ciastek (grupa K) oraz grupa odmiany paszowe, należące do grupy C.

W trakcie weryfikacjo oceniana jest m.in. liczba opadania zawartości białka, objętość chleba, wodochłonność mąki, rozmiękczenie czy tez wydajność mąki. Na podstawie powyższych wskaźników przypisuje się daną odmianę do konkretnej grupy jakościowej.

Odmiany chlebowe pszenicy 

Badania PDO z 2020 r. wykazały, że najlepiej plonującą odmianą była Symetria. Uzyskała plon 10,6 t/ha – 4% wyższy od wzorca przy wysokim poziomie agrotechniki. Zachowała przy tym jeden z najwyższych wskaźników zimotrwałości w badanej grupie odmian. Symetria jest m.in. odporna na porastanie, ma podwyższoną tolerancję na niskie pH, ma dobrą zdolność regeneracyjną po zimie oraz nie wykazuje wrażliwości na chlorotoluron. Inne odmiany chlebowe pszenicy (B) to również SU Viedma, Argument, KWS Talium czy też RTG Ritter.

Warto pamiętać, że w celu uzyskania surowca, który będzie odpowiadał parametrom handlowym pszenicy jakościowej, należy odpowiednio dbać i starannie prowadzić łan pszenicy z grupy chlebowej. Źle na surowcu mogą odbić się przede wszystkim opóźnione zbiory oraz nieodpowiednie warunki. Opóźnienie terminu zbioru może przyczynić się do porośnięcia ziarna, a złe warunki przechowywania doprowadzą w najgorszym wypadku do stęchnięcia lub zagrzania ziarna.

Czytaj: Najlepsza pszenica jara – którą odmianę rolnicy powinni wybrać?

wir.org.pl/fot.pixabay.com