PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Nawadnianie ziemniaków – podstawowy czynnik stabilizujący plony

Nawadnianie ziemniaków – podstawowy czynnik stabilizujący plony

Autor: Monika Faber 2022-03-06 22:08:00
Nawadnianie ziemniaków

Nawadnianie ziemniaków należy do podstawowych czynników, które stabilizują plony i wpływają na zdrowotność oraz formę roślin.

Zrównoważona uprawa roślin wiąże się z optymalnym zaopatrzeniem roślin w wodę, co znacząco wpływa na sprawne funkcjonowanie innych czynników rolniczych, czyli nawożenia. Wilgotna gleba sprawia, że ​​nawozy organiczne takie jak różne rodzaje obornika, nawozy zielone, czy też słoma rozkładają się w glebie w wyniku procesów mikrobiologicznych, stopniowo uwalniając składniki dostępne dla roślin.

Prawidłowe nawadnianie roślin

Rośliny pobierają składniki odżywcze z gleby w postaci roztworów wodnych, a brak wody prowadzi również do słabego wchłaniania nawozów mineralnych. Nawet przy prawidłowym nawożeniu rośliny mogą umrzeć z głodu, co bezpośrednio wpływa na zdrowie oraz wielkość i jakość zbiorów. Jednak nadmierne podlewanie prowadzi do szybszego wypłukiwania składników odżywczych do warstw gleby, gdzie są one niedostępne dla roślin. Wiele gatunków roślin uprawnych jest wrażliwych na brak deszczu lub jego nierównomierne rozmieszczenie w okresie wegetacji.

Jedną z upraw podatnych na tę niekorzystną sytuację jest ziemniak. Nawadnianie ziemniaków w sposób nieregularny i niedostateczny, oprócz niskiego plonowania (słabe utrwalenie bulw), prowadzi do powstawania bardzo poważnych wad bulw w postaci rdzawych, pustych plam miąższowych lub wad konformacyjnych. Odwodnienie wpływa również na podwyższony poziom azotanów i glikoalkaloidów w ziemniakach. Jednak zbyt duża wilgotność, zwłaszcza późne nocne zwilżanie liści, może sprzyjać szybszemu rozwojowi wielu chorób – np. zarazy ziemniaczanej, szarej pleśni czy mączniaka prawdziwego.

Okresowe niedobory wody występują w całej Polsce. Ponadto w ciągu ostatnich 10 lat zmniejszyły się średnie opady w okresie wegetacyjnym, a jednocześnie wzrosła temperatura powietrza, co dodatkowo pogarsza warunki ziemniaków. Dlatego w okresach lub latach niedoboru wody zasadzone lasy należy nawadniać. W przypadku upraw rolnych najczęstszymi formami nawadniania są nawadnianie zraszaczowe, które wykorzystuje zraszacze rolkowe z komorami wodnymi lub belkami na małych obszarach oraz dysze sferyczne na dużych obszarach.

Nawadnianie ziemniaków – nowości w systemie

Nowością jest nawadnianie ziemniaków - systemem kroplowym. Ten system ma pewne wady, takie jak wysoki koszt instalacji, czasochłonny montaż i demontaż na większej powierzchni. Kolejnym minusem jest konieczność otwierania zakraplaczy przed wschodami i demontażu ich przed zbiorami. Jednak konieczne jest rozważenie takiego nawadniania ze względu na jego zalety.

Po pierwsze, osiągamy duże oszczędności wody przy jednoczesnej wysokiej wydajności. Ważne jest, aby móc jednocześnie nawozić i podlewać, a także zmniejszyć nakład pracy związany z tymi czynnościami. Ta metoda jest również ważna dla ochrony środowiska, ponieważ ogranicza wypłukiwanie składników odżywczych. System ten ogranicza spływanie powierzchniowe w terenie górzystym i zapobiega zakłóceniom w rowach podczas zabiegu. Bardzo dobrze przystosowuje się do integrowanej ochrony roślin, ponieważ nadziemne części rośliny nie ulegają zamoczeniu, zmniejszając presję chorób grzybowych. Ogranicza to stosowanie fungicydów.

Jest to bardzo ważne, zwłaszcza w zintegrowanym systemie produkcji ziemniaków, gdzie należy dążyć do optymalnego zaopatrzenia w wodę. Metoda ta jest czynnikiem, który znacząco wpływa na efektywność pozostałych czynników agrotechnicznych, czyli procesu nawożenia.

Czytaj również: Zalecenia gospodarskie na marzec – przygotowanie gospodarstwa

Cdr.gov.pl /fot.pixabay