PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Nawadnianie marchwi – w jaki sposób wpływa na wielkość plonu?

Nawadnianie marchwi – w jaki sposób wpływa na wielkość plonu?

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-10-17 08:00:00
Nawadnianie marchwi

Marchew jest rośliną, która stosunkowo dobrze znosi niedobory wody w glebie z uwagi na głęboki, dobrze rozwinięty system korzeniowy. W latach suchych, a zwłaszcza na glebach lżejszych można jednak uzyskać bardzo pozytywną reakcję poprzez nawadnianie marchwi.

Nawadnianie marchwi – o ile można zwiększyć plony?

Bez nawadniania stosunkowo wysokie plony marchwi można uzyskać jedynie na glebach o dużej pojemności wodnej, takich jak mady lub gleby lessowe. Na glebach lżejszych, takich jak gleby bielicowe, czarne ziemie czy gleby brunatne, które charakteryzują się mniejszą pojemnością wodną, uzyskanie wysokiego plonu możliwe jest tylko po zastosowaniu nawadniania.

W badaniach przeprowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa stwierdzono, że na glebach lekkich nawadnianie marchwi przyniosło wzrost plonu od 42 do ponad 100 procent, podczas gdy na glebach ciężkich 8-14 procent. W innych badaniach prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa porównywano wpływ podpowierzchniowego nawadniania kroplowego marchwi uprawianej na redlinach i na gruncie płaskim. Nawadnianie kroplowe wpłynęło korzystnie zarówno na plon, jak i jakość korzeni. Większą reakcję marchwi na nawadnianie stwierdzono w uprawie na redlinach, której plon był ponad dwukrotnie wyższy w stosunku do kontroli bez nawadniania. Korzenie roślin nawadnianych miały większą średnicę i masę oraz posiadały mniejszą zawartość suchej masy.

Nawadnianie marchwi miało także wpływ na cechy morfologiczne roślin oraz korzystnie wpłynęło na strukturę plonu, zwiększając wielkość korzeni. Korzenie roślin nienawadnianych były zniekształcone, a niektóre z nich rozwidlone. W warunkach bez nawadniania korzenie marchwi były cieńsze i dłuższe oraz ostro zakończone, natomiast na nawadnianych korzenie były krótsze i grubsze, a ich powierzchnia zewnętrzna była gładka. Ogólny wygląd korzeni marchwi nawadnianej był bardziej korzystny.

Czytaj też: Nawadnianie jabłoni – efektywne systemy nawadniania sadów

Nawadnianie marchwi – jaką metodę najlepiej zastosować?

Nawadnianie marchwi może być wykonane zarównoNawadnianie marchwi 02 za pomocą deszczowni, jak i nawadniania kroplowego. Marchew nawadniana jest przede wszystkim za pomocą deszczowni, zarówno przenośnych, jak i szpulowych ze zraszaczami dalekiego zasięgu oraz konsolowych. Przy stosowaniu nawodnień deszczownianych należy pamiętać o stosowaniu małej intensywności opadu.

Zbyt wysoka intensywność powoduje osiadanie gleby i odsłonięcie górnej części korzenia, która ulega zazielenieniu. Można także zastosować kropelkowe nawadnianie marchwi, zwłaszcza w uprawie wczesnej pod folią perforowaną lub agrowłókniną. Korzystne jest także nawadnianie kroplowe, szczególnie nawadnianie podpowierzchniowe marchwi uprawianej na redlinach, pod warunkiem, że w gospodarstwie znajduje się maszyna do jednoczesnego formowania redlin i wgłębnego układania przewodów nawadniających.

Układanie przewodu nawadniającego następuje jednocześnie z formowaniem redlin oraz wysiewem nasion. Przewód umieszczany jest na głębokości 5-7 cm. pod powierzchnią ziemi w grzbiecie redliny. Taki sposób umieszczenia pozwala na utrzymanie optymalnej wilgotności gleby od wysiewu aż do zbioru, oraz pozwala na dokarmianie roślin płynnymi nawozami w okresie wegetacji. Nawadnianie lub fertygację stosuje się w oparciu o pomiary wilgotności lub potencjału wodnego gleby, utrzymując wilgotność gleby w pobliżu polowej pojemności wodnej.

cdr.gov.pl/fot.Pixabay


Autor: Emilia Gromczak

Starannie dobrane odmiany rzepaku wpływają na sukces upraw


Autor: Emilia Gromczak

Silnie trujący chwast to nie tylko Barszcz Sosnowskiego. Jest ich więcej


Autor: Magdalena Podgórska

Nielegalne środki ochrony roślin to nadal problem


BULT SMOGOWICZE