PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Małe gospodarstwa przegrywają w rywalizację z większymi graczami

Małe gospodarstwa przegrywają w rywalizację z większymi graczami

Autor: Sebastian Wroniewski 2020-06-27 14:27:50
Małe gospodarstwa

Małe gospodarstwa znajdują się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej w Unii Europejskiej. Wywierana jest również na nie znacznie większą presja ekonomiczną niż większe gospodarstwa. Wskazuje na to badanie Komisji Europejskiej.

Małe gospodarstwa – spadek liczby o prawie jedną piątą

Małe gospodarstwa o powierzchni poniżejMale gospodarstwa 02 5 hektarów są zdecydowanie największą grupą przedsiębiorstw – ale ich liczba maleje znacznie szybciej niż przy większych gospodarstwach.

Według danych Komisji liczba gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej spadła od 2010 do 2016 roku o około 15 procent do 10,2 mln gospodarstw.

Liczba gospodarstw zmniejszyła się najbardziej w przypadku tych do 5 hektarów - o prawie o jedną piątą do około 6,8 miliona. Oznacza to również, że małe gospodarstwa nadal stanowią dwie trzecie wszystkich gospodarstw rolnych w UE.

Liczba gospodarstw między 50 a 100 hektarów zmniejszyła się w tym okresie o 3 procent.
Natomiast w przypadku gospodarstw powyżej 100 hektarów, Komisja stwierdziła ich wzrost o 6 procent. Ogólnie rzecz biorąc licząca około 305 000 grupa największych graczy, to zaledwie 3 procent wszystkich gospodarstw w UE.

Małe gospodarstwa – w Europie Wschodniej jest ich najwięcej

W Europie Wschodniej małe gospodarstwa są bardzo liczne ale z racji na ich wielkość trudno im przetrwać przy międzynarodowej konkurencji. Średnia wielkość gospodarstw w Niemczech i Francji wynosi 60 hektarów, w Wielkiej Brytanii prawie 100 hektarów, natomiast w Rumunii gospodarstwa są poniżej 4 hektarów, w Polsce 10 hektarów, a we Włoszech 12 hektarów.

Jednocześnie jednak jedna trzecia wszystkich gospodarstw w Europie znajduje się w Rumunii, około 13 procent w Polsce i około 10 procent we Włoszech. Udział Niemiec we wszystkich europejskich gospodarstwach rolnych wynosił zaledwie 2,6 procenta. Natomiast we Francji 4,3 procenta wszystkich rolników w Europie.

Dane z Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat pokazują również, że choć liczba gospodarstw w UE maleje, powierzchnia wykorzystywana pod rolnictwo nie zmniejsza się proporcjonalnie. Mamy więc do czynienia z bardzo wyraźnym procesem koncentracji. W 2016 roku w UE użyto około 157 milionów hektarów ziemi pod produkcję rolną. To o 2,3 miliona hektarów a jednocześnie 1,5 procenta mniej niż w 2013 roku.

Czytaj także: Gospodarstwa rolne mają szansę zaoszczędzić na kosztach energii

Małe gospodarstwa są coraz mniej opłacalne

Komisja Europejska podaje powód dlaczego małe gospodarstwa i ich liczba maleje?
Ponad połowa wszystkich gospodarstw w UE ma dochód rolniczy poniżej 4 000 euro rocznie! Oczywiście nikt nie może na tym zarabiać, dlatego te gospodarstwa są albo prowadzone jako linia boczna, lub – jak to często bywa w Europie Wschodniej – służą prawie wyłącznie samowystarczalności.

W Europie zaledwie 13 procent gospodarstw ma dochód przekraczający 50 000 euro – niecałe 1,4 miliona. Natomiast tylko 9 procent wszystkich gospodarstw ma dochód przekraczający 100 000 euro.

Siła ekonomiczna gospodarstw jest również całkowicie różna w poszczególnych krajach europejskich niż liczba gospodarstw: około 17% produktu rolnego produkowanego w UE zostało wyprodukowane przez francuskich rolników w 2016 roku. Rolnicy z Niemiec wnieśli 13%, Włochy 12%, a Hiszpania 11%.

Chociaż jedna trzecia wszystkich gospodarstw znajduje się w Rumunii, kraj ten może wnieść jedynie 3,4 procent do produktu rolnego UE. Siła gospodarcza i konkurencyjność jaką posiadają rumuńskie małe gospodarstwa jest zatem wyjątkowo słaba.

agrarheute.com/fot.Wikimedia