PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Integrowane nawadnianie malin – podstawowa wiedza da dobry plon

Integrowane nawadnianie malin – podstawowa wiedza da dobry plon

Autor: Emilia Gromczak 2021-11-14 08:02:44
Integrowane nawadnianie malin

Integrowane nawadnianie malin musi być zgodne z jej potrzebami. Dla uzyskania wysokich plonów ważne jest zapewnienie wysokiej wilgotności gleby co najmniej 2 tygodnie przed zbiorem owoców, aż do końca prowadzenia zbiorów.

W uprawie pod osłonami potrzeby wodne malin zależą od tych samych czynników które wpływają na rośliny uprawiane w polu. Co ciekawe, w produkcji pod osłonami są pewne możliwości sterowania mikroklimatem (temperatura, wilgotność powietrza, poziom intensywności światła docierającego do rośliny) poprzez sterowanie wietrzeniem i cieniowaniem. 

Integrowane nawadnianie malinintegrowane nawadnianie malin wskazówki

Malina jest szczególnie wrażliwa na niedobory wody. Gdy w okresie dojrzewania owoców wystąpią niedobory, należy liczyć się z poważnym obniżeniem plonu. W celu zapobiegania ważne jest zapewnienie wysokiej wilgotności gleby co najmniej 2 tygodnie przed zbiorem owoców, aż do końca prowadzenia zbiorów. Integrowane nawadnianie malin to przede wszystkim oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi i stosowanie nawadniania tylko w miarę potrzeb. Maliny możemy nawadniać za pomocą deszczowni, systemów podkoronowych lub systemu nawadniania kroplowego.

W uprawie pod osłonami potrzeby wodne malin zależą od tych samych czynników które wpływają na rośliny uprawiane w polu. Tego typu produkcja daje pewne możliwości sterowania mikroklimatem (temperatura, wilgotność powietrza, poziom intensywności światła docierającego do rośliny) poprzez sterowanie wietrzeniem i cieniowaniem. Warto jednak pamiętać, że ze względu na częstą uprawę roślin w pojemnikach, znacznie ograniczone jest parowanie z podłoża. Jednak objętość podłoża jest znacznie mniejsza niż w uprawie polowej, czego konsekwencją jest większa częstotliwość nawadniania.

Idea integrowanego nawadniania

Integrowane nawadnianie malin czy też roślin ma przede wszystkim na celu nawadnianie zgodne z potrzebami. O konieczności zastosowania nawadniania powinny decydować wiarygodne kryteria oparte o potrzeby wodne roślin, wilgotność gleby i przebieg pogody. Częstotliwość i wielkość dawki nawodnieniowej może być ustalana na podstawie pomiaru wilgotności lub siły ssącej gleby. Czujniki wilgotności lub tensjometry umieszczamy na głębokości 15-20 cm w pobliżu miejsc gdzie emitowana jest woda

Czytaj również: Nawadnianie roślin sadowniczych w Polsce – czy jest źle?

cdr.gov.pl/fot.pixabay.com