PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Gleby w Polsce – wszystko, co należy o nich wiedzieć?

Gleby w Polsce – wszystko, co należy o nich wiedzieć?

Autor: Alicja Ostrowska 2020-09-26 16:39:27
Gleby w Polsce

Gleby w Polsce dzielą się na różne rodzaje, które charakteryzują się obszarem występowania oraz stopniem żyzności. Najliczniej pojawiają się gleby brunatne, które doceniane są przez rolników, natomiast najbardziej wartościowe to podłoże składające się z czarnoziem. Na terenie Polski występuje około dziesięciu rodzajów gleb.

Gleby w Polsce – podstawowe informacje

W zależności od podłoża i warunków środowiskowych powstają różnego rodzaju gleby. Ocieplający się klimat i zalesiający teren polodowcowy rozpoczął proces glebotwórczy. Lasy iglaste charakteryzowały się rozkładem ściółki leśnej i bielicowaniem gleb, czyli powstawaniem gleb bielicowych. Gleby brunatne za to, to nic innego jak mniej kwaśne podłoże i lasy liściaste. Żyzne czarnoziemy powstają na podłożu bogatym w sole mineralne. Gleby w Polsce w 80% pokrywają następujące kompleksy: płowe, bielicowe, brunatne. Z czego najliczniej, bo aż ponad połowę terenu polskiego występują brunatne i płowe. Rolnicy najbardziej cenią sobie gleby brunatne.wapnowanie gleby

Gleby w Polsce – najżyźniejsze rodzaje i występowanie

Na obszarach moreny występują gleby brunatne jedne z najliczniej pojawiających się w Polsce. Zalicza się je do III i IV klasy bonitacyjnej. Gleby bielicowe zajmują drugie miejsce pod względem częstotliwości występowania i zajmują około ¼ powierzchnię Polski. Idealnym podłożem dla nich jest piasek i żwir. Gleby te charakteryzują się niską żyznością należące do V lub VI klasy bonitacyjnej. Niestety, ale niewiele w Polsce jest gleb o wysokiej urodzajności, gdyż zaledwie 1% powierzchni to czarnoziemy. Występują jedynie na podłożu lessowym, czyli na Wyżynie Lubelskiej, Małopolskiej oraz Płaskowyżu Głubczyckim. Gleby astrefowe, które powstają na pobagiennych obszarach są również wartościowe jak czarnoziemy i również stanowią 1% powierzchni Polski. Gleby te występują na Kujawach, Nizinach Szczecińskich, Wielkopolskiej i Śląskiej. Najbardziej urodzajne gleby w Polsce zgrupowane są w okolicach Żuławy Wiślanej.

Czytaj także: Projekt budżetu na 2021 rok – jak wpłynie na sytuację polskiej gospodarki?

Gleby w Polsce – pozostałe rodzaje

7% powierzchni kraju zajmują gleby bagienne. Jak sama nazwa wskazuję pojawiają się w dolinach rzek oraz na Polesiu, pojezierzach oraz Podlasiu. Wykorzystywane są na łąkach i pastwiskach jako podłoża, gdyż posiadają duże zawilgocenie. Na Wyżynie Małopolskiej oraz Lubelskiej wykształciły się rędziny. Typowo górskie gleby stanowią odsetek 6% całej powierzchni gleb w Polsce. Przeznaczone są do wypasu zwierząt ze względu na mała urodzajność. Ostatnie gleby w Polsce stanowią kategorię gleb antropogenicznych. Oznacza to, że w ich byt ingerencje miał człowiek. Ich występowanie odnotowano na obszarach uprzemysłowionych, miejskich i podmiejskich, a także w okolicach elektrowni i kopalni węgla brunatnego.

Źródło: cdr 


Susza we Włoszech rekordowa. Gubernator Lombardii: „Tak źle nie było nigdy”

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-27 12:13:00

Miskant – trudna, choć najbardziej wydajna trawa energetyczna

Autor: Świat Rolnika 2022-06-26 20:00:00

Jak się zbiera żurawinę? Poznaj najpopularniejszą metodę

Autor: Emilia Gromczak 2022-06-26 13:00:00

BULT SMOGOWICZE