PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Gęstość pszenicy – jakie parametry powinno mieć ziarno jakościowe?

Gęstość pszenicy – jakie parametry powinno mieć ziarno jakościowe?

Autor: Alicja Ostrowska 2020-08-29 21:22:34
Gęstość pszenicy – jakie parametry powinno mieć ziarno jakościowe?

Wielość uwarunkowań środowiskowych, przeprowadzane zabiegi agrotechniczne, czy przebieg procesu wegetacji to niektóre z czynników, które wpływać mogą na jakoś ziarna pszenicy. Istotnym elementem jest także właściwy dobór odmiany pszenicy. Zawartość popiołu, gęstość pszenicy, ilość glutenu, czy liczba opadania sklasyfikują nasze ziarno jako jakościowe lub też nie.

Gęstość pszenicy kluczowym parametrem

Jest to jeden z podstawowych parametrów decydujących o jakości ziarna. Gęstość pszenicy pozwala też na ocenienie przydatności ziarna do procesu przemiału. Idealne ziarno osiąga gęstość na poziomie 76 kg/hl, ale już wynik oscylujący wokół 72 kg/hl pozwala na zakwalifikowanie ziarna jako ziarna jakościowego.gestosc pszenicy 2

Zawartość popiołu i gęstość pszenicy w stanie zasypowym

Gęstość pszenicy nie jest jedynym parametrem, który brany jest pod uwagę w procesie kwalifikowania ziarna. Drugim, równie istotnym, jest zawartość popiołu. Określa ona jak wysoce nasycone substancjami mineralnymi jest ziarno. Zawartość popiołu nie powinna przekraczać 1,7 proc. suchej masy. Najwięcej substancji mineralnych znajduje się okrywie owocowo-nasiennej, dlatego właśnie najwyższe jakościowo mąki uzyskiwane są z bielma. Są one tez najjaśniejsze. Co ważne w przeważającej liczbie przypadków to ziarna pszenicy ozimej zawierają mniej popiołu niż ziarna pszenicy jarej. To właśnie pszenica ozima jest wysoko ceniona przez młynarzy, gdyż jest pożądana w procesie przemiału.

Czytaj także: Szczepan Wójcik: Kupujmy polskie produkty. Będzie to korzyść dla Polski. Dla Polaków

Liczba opadania równie ważna co gęstość pszenicy

Liczba opadania określa poziom enzymów amylolitycznych zawartych w ziarnie. Jeśli wartość wynosi poniżej 150 sekund znaczyć to może, że ziarno będzie zdyskwalifikowane jako potencjalnie zakwalifikowane do produkcji mąki na cele wypiekowe. Taka wartość świadczy o zbyt wysokiej aktywności enzymów amylolitycznych. Taka pszenica wykazywać też może tendencje do samozagrzewania i wilgotnienia. Idealne ziarno powinno charakteryzować się liczbą opadania na poziomie 250-350 sekund. Tak jak gęstość pszenicy powinna być idealna i nie przekraczać wyznaczonych kryteriów, tak i liczba opadania nie powinna być wyższa niż 400 sekund.

Gęstość pszenicy i inne tajemnice

Poza wymienionymi kryteriami ważna jest także odpowiednia zawartość glutenu i białka. Jeśli mówimy o wykorzystaniu ziarna do mąki chlebowej ilość glutenu powinna wynosić co najmniej 25%, a zawartość białka nie powinna być mniejsza niż 11,5% s.m. W badaniach ziarna wykorzystuje się także Wskaźnik sedymentacyjny Zeleny’ego.

wodr/fot. pixabay


Autor: Świat Rolnika

Uprawa konopi w Niemczech zostanie poszerzona?


Autor: Sebastian Wroniewski

Zbliża się termin, by wykonać ostatnie zabiegi w rzepaku


Autor: Emilia Gromczak

Zakwaszanie gnojowicy jest prośrodowiskowe i ma wiele korzyści


BULT SMOGOWICZE