PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Bezpieczna chemiczna ochrona ziemniaków przed chorobami

Bezpieczna chemiczna ochrona ziemniaków przed chorobami

Autor: Kamila Ciężka 2022-04-18 11:00:00
ochrona ziemniaków przed chorobami

Ochrona ziemniaków przed chorobami jest bardzo ważna dla wielkości i jakości plonu. Czasami konieczna jest ochrona chemiczna, choć nie zawsze jest to wymagane.

Głównie chodzi o choroby grzybowe powodujące największe straty – zarazę ziemniaczaną, plamistość liści i ryzoktoniozę. W integrowanym systemie produkcji ziemniaków zakłada się zmniejszenie ilości stosowanych środków ochrony roślin poprzez wykorzystanie w pierwszym rzędzie wszelkich dostępnych metod nie chemicznych.

Chemiczna ochrona ziemniaków przed chorobami

Pomimo wysiłków zmierzających do ograniczenia lub zminimalizowania wpływu chorób na plantacje i plony, pod dużą presją potrzebna jest chemiczna ochrona ziemniaków przed chorobami jest. Powinno stosować się środki, które nie powodują większych szkód (niska toksyczność dla ludzi i środowiska) z krótkim okresem karencji (do 21 dni).

W zintegrowanym systemie produkcyjnym, w zależności od warunków klimatycznych, specyfiki i tolerancji odmiany, przeprowadza się zwykle 3-5 zabiegów. Opryskiwanie należy wykonać przed zarażeniem rośliny. W przypadku braku dokładnych wskazań na ryzyko zarazy ziemniaczanej, pierwszy zabieg ochronny na  wczesnych roślinach należy przeprowadzić w momencie zwarcia roślin w rzędzie (45-50 dni po posadzeniu), a na późniejszych odmianach w momencie pojawienia się objawów choroby, czyli 50-55 lub nawet 60 dni po posadzeniu.

W pierwszym zabiegu najlepiej zastosować preparat ogólnoustrojowy, zawierający chlorotalonil lub mankozeb, które również przeciwdziała alternariozie. Drugi zabieg wykonuje się po około 10-14 dniach od pierwszego, na odmianach wczesnych, z preparatem kontaktowym oraz na odmianach późnych, w zależności od stopnia zagrożenia, preparatem kontaktowym lub wgłębnym. W przypadku odmian wczesnych ostatni zabieg wykonuje się 30 dni przed zbiorem.

ochrona ziemniaków przed chorobami

Stały monitoring

W przypadku zagrożenia chorobą, odmiany późniejsze chronione są naprzemiennie preparatem kontaktowym i wgłębnym (odpowiednio co 5-7 lub 10-14 dni). Dla odmian średnio-wczesnych w połowie sezonu ostatni zabieg wykonujemy do 15 sierpnia, a dla odmian późnych do 1 września. Racjonalna chemiczna ochrona ziemniaków przed chorobami nie stwarza zagrożenia dla środowiska, jeśli opiera się na solidnie prowadzonym monitoringu.

Środki chemiczne powinny być stosowane tylko wtedy, gdy zostanie przekroczony próg zagrożenia ze strony patogenu i istnieje obawa, że ​​wydajność uprawy będzie niższa i przyniesie gospodarstwu negatywne wyniki finansowe. Niektórzy rolnicy są w stanie stale monitorować zagrożenie chorobami za pomocą systemu wspomagania decyzji i wdrażać odpowiednie środki ochronne zgodnie z jego zaleceniami.

Czytaj też: Agrofagi buraków i ziemniaków oraz metody ograniczające ich występowanie

cdr.gov.pl/fot.pixabay


Autor: Świat Rolnika

Tymotka łąkowa – trawa o bardzo wysokich walorach pokarmowych


Autor: Monika Faber

Jak jest termin siewu gryki? Poznaj najważniejsze zasady


Autor: Świat Rolnika

Uprawa konopi w Niemczech zostanie poszerzona?


BULT SMOGOWICZE