PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Agrofagi – Pomoc finansowa i dotacje z budżetu państwa

Agrofagi – Pomoc finansowa i dotacje z budżetu państwa

Autor: Sebastian Wroniewski 2020-06-12 19:14:54
Agrofagi

Agrofagi kwarantannowe w niektórych przypadkach ich wykrycia w gospodarstwie, uprawniają do ubiegania się o pomoc finansową z budżetu państwa. Pomoc obejmuje pokrycie poniesionych strat oraz kosztów zwalczania tych organizmów szkodliwych w ramach tak zwanych dotacji przedmiotowych.

Agrofagi – zakres dotacji i pomocy od państwa

W ramach dotacji możliwe jest ubieganieAgrofagi 02 się o pomoc w zakresie:

  • pokrycia strat wynikających z wystąpienia bakterii Clavibacter sepedonicus (sprawca choroby - bakteriozy pierścieniowej ziemniaka) lub bakterii Ralstonia solanacearum (sprawca choroby – śluzaka) w przypadku uprawy ziemniaków z przeznaczeniem na sadzeniaki ziemniaka lub na ziemniaki inne niż sadzeniaki lub wirusa wrzecionowatości bulw ziemniaka (PSTVd) w przypadku uprawy ziemniaków z przeznaczeniem na sadzeniaki ziemniaka,
  • pokrycia kosztów zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin lub kosztów odkażania przedmiotów lub miejsc z zastosowaniem środka ochrony roślin lub produktu biobójczego, w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia agrofagów kwarantannowych.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji przedmiotowych regulowane są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa.

Wnioski o udzielenie i wypłacenie dotacji na agrofagi składa się do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w każdej jednostce Inspekcji. W 2019 roku złożonych zostało 10 takich wniosków, dla których Główny Inspektor wydał decyzje przyznające pomoc na łączną kwotę przeszło 2,3 miliona złotych.

Zróżnicowanie kwot dotacji w poszczególnych latach wynika z liczby i wartości złożonych wniosków. Główny Inspektor Andrzej Chodkowski podkreśla, że dotacje są ważnym mechanizmem finansowym, rekompensującym rolnikom agrofagi kwarantannowe i straty wynikające z ich wystąpienia.

Czytaj także: Europejski zielony ład coraz bliżej – mamy się czego bać?

Agrofagi – czym są i jak się je zwalcza

Agrofagi, czyli najogólniej rzecz ujmując organizmy niepożądane w środowisku pól uprawnych, sadów i ogrodów to zmora każdego rolnika czy ogrodnika. W ich skład wchodzą między innymi masowo pojawiające się chwasty, nieustępliwe patogeny czy niebezpieczne szkodniki. Każda osoba parająca się rolnictwem lub uprawą jakichkolwiek roślin (zarówno użytkowych, jak i ozdobnych) powinna znać podstawowe metody walki z poszczególnymi agrofagami. W zależności od stopnia ich ingerencji w daną uprawę należy bowiem dobrać odpowiedni środek czy też metodę leczenia zarażonych roślin. Ważnym zagadnieniem w przypadku tego rodzaju niepożądanych organizmów jest również tak zwany agrofag kwarantannowy.

W zależności od rodzaju agrofaga, należy wybrać odpowiedni sposób walki ze szkodnikiem. W przypadku wspomnianych już wcześniej agrofagów kwarantannowych za ich neutralizację odpowiadają konkretne służby. Jeśli chodzi zaś o zwykłe agrofagi, zazwyczaj z problemem samodzielnie radzą sobie właściciele pól, szklarni czy ogrodów i sadów. W celu pozbycia się szkodników można zastosować na przykład metody chemiczne lub biologiczne. Chwasty wystarczy z kolei co jakiś czas pielić lub wypalać. Należy przy tym uważać na korzenie, które nierzadko sięgają bardzo głęboko. Patogeny można zwalczać metodami chemicznymi (podobnie jak w przypadku szkodników), jednak w miarę możliwości stosuje się przy nich metody profilaktyczne.

piorin.gov.pl/fot.Pxhere, superbunt/Flickr, Scotnelson


Autor: Monika Faber

Jak jest termin siewu gryki? Poznaj najważniejsze zasady


Autor: Świat Rolnika

Uprawa konopi w Niemczech zostanie poszerzona?


Autor: Sebastian Wroniewski

Zbliża się termin, by wykonać ostatnie zabiegi w rzepaku


BULT SMOGOWICZE