PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Agrofagi buraków i ziemniaków oraz metody ograniczające ich występowanie

Agrofagi buraków i ziemniaków oraz metody ograniczające ich występowanie

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-01-30 10:00:00
Agrofagi buraków i ziemniaków

Nadrzędnym celem przy ochronie upraw przed chorobami i szkodnikami jest sprawienie by agrofagi buraków i ziemniaków nie wpływały na prawidłowy rozwój tych roślin.

Uzyskanie takich efektów jest możliwe przez wybieranie metod ochrony o jak najmniejszej szkodliwości dla środowiska. Zwykle jest to połączenie kilku metod, które pojedynczo nie dałyby zadowalającego efektu, natomiast ich integracja pozwala na zminimalizowanie kosztów przy jednocześnie dużej pewności uzyskania pozytywnego efektu końcowego.

W jaki sposób zwalczać agrofagi buraków i ziemniaków?

Praktyczne stosowanie integrowanej ochrony roślin wiąże się z wykorzystaniem – na ile to możliwe – wszelkich alternatywnych dla ochrony chemicznej metod, by zwalczyć agrofagi buraków i ziemniaków.

Cały kompleks metod ochrony roślin określamy mianem integrowanego systemu ochrony.
Zasadą jest, aby stosować różne metody, najbardziej efektywne i najmniej szkodliwe dla środowiska naturalnego w danym okresie rozwoju rośliny uprawnej.

Zastosowanie jednej metody, np. tylko dobranie odmiany o dużej odporności na chwościka buraka (Cercospora beticola) czy zarazie ziemniaka (Phytophthora infestans), bez zastosowania odpowiedniej agrotechniki, czy wykonania zabiegów w odpowiednim terminie, nie gwarantuje uzyskania pożądanego efektu końcowego w postaci wysokiego plonu.

W ochronie upraw przed chorobami i szkodnikami stosuje się różne metody: agrotechniczne, biologiczne oraz chemiczne.

Metody agrotechniczne i biologiczne

Właściwie i terminowo przeprowadzone wszelkie zabiegiAgrofagi burakow i ziemniakow 02 agrotechniczne gwarantują prawidłowy rozwój roślin uprawnych. Przede wszystkim poprawiają warunki rozwoju i wzrostu roślin, a silne i dobrze wykształcone rośliny, nawet po kontakcie z patogenem są mniej narażone na opanowanie przez choroby. Bardzo ważną zaletą metod agrotechnicznych jest fakt, że poza kosztami prawidłowo wykonanych zabiegów, które i tak wymagają realizacji, nie pociągają za sobą dodatkowych nakładów.

Wśród metod agrotechnicznych ograniczających agrofagi buraków i ziemniaków wyróżnić możemy:
– wybór odpowiedniego stanowiska pod uprawę roślin,
– odpowiednie przygotowanie pola,
– właściwie stosowany płodozmian,
– regulację odczynu gleby,
– prawidłowe nawożenie,
– dobór właściwego materiału siewnego,
– zaprawianie materiału siewnego,
– właściwy termin i gęstość siewu,
– niszczenie chwastów,
– odpowiedni termin zbioru.

Natomiast metody biologiczne, to wykorzystanie chorobotwórczych mikro- i makroorganizmów, drapieżnych i pasożytniczych owadów, owadożernych ptaków i innych zwierząt do zwalczania szkodników i chorób roślin oraz chwastów.

Do metod biologicznych – ograniczających agrofagi buraków i ziemniaków – zaliczane jest również stosowanie substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które zabijają, odstraszają czy zniechęcają szkodniki do żerowania bądź osłabiają lub uniemożliwiają ich rozwój oraz stosowanie semiozwiązków ,które modyfikują aktywność niektórych szkodników.

Metoda chemiczna ograniczająca agrofagi buraków i ziemniaków

Wśród wszystkich znanych obecnie metod ochrony roślin przed agrofagami najbardziej rozpowszechnioną w praktyce jest metoda chemiczna. Metoda chemiczna jest obecnie i będzie jeszcze przez wiele najbliższych lat podstawą w ochronie upraw, ale jej stosowanie wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

Ochrona roślin jest tą szczególną dziedziną praktyki rolniczej, w której należy podejmować szereg decyzji i wyborów, od których zależy nie tylko skuteczność i efekt ekonomiczny, ale także bezpieczeństwo zabiegu dla człowieka oraz środowiska.

Czytaj też: Agrofagi – Pomoc finansowa i dotacje z budżetu państwa

cdr.gov.pl/fot.Wikimedia


Susza we Włoszech rekordowa. Gubernator Lombardii: „Tak źle nie było nigdy”

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-27 12:13:00

Miskant – trudna, choć najbardziej wydajna trawa energetyczna

Autor: Świat Rolnika 2022-06-26 20:00:00

Jak się zbiera żurawinę? Poznaj najpopularniejszą metodę

Autor: Emilia Gromczak 2022-06-26 13:00:00

BULT SMOGOWICZE