Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Świat Rolnika | 19 grudnia 2016

Ubezpieczenia w rolnictwie – tanie i powszechne

Ubezpieczenia w rolnictwie – tanie i powszechne

 

O tym, jak ważne zarówno dla rządu, jak i samych rolników, są ubezpieczenia w rolnictwie nikogo nie trzeba przekonywać. Szczególnie, że w ostatnich latach mamy nasilenie różnych negatywnych zjawisk atmosferycznych takich jak chociażby susza czy przymrozki, które powodują olbrzymie straty w uprawach rolnych. Z tego też powodu co roku rząd desygnuje z budżetu państwa środki na pomoc dla poszkodowanych rolników. Problem ten rozwiązałby powszechny i sprawnie działający system ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich. Obecnie nadal zbyt mało chłopów ubezpieczenia swoje uprawy, ponieważ proponowane stawki przez zakłady ubezpieczeń nadal są zbyt wysokie jak na kieszeń przeciętnego producenta rolnego. Jednak widać już światełko w tunelu zarówno w pracach resortu rolnictwa, który wprowadzając coraz większe dotacje z budżetu państwa, dąży do coraz większej powszechności ubezpieczeń, jak i w świadomości samych rolników – z roku na rok wzrasta liczba ubezpieczonych upraw. Szkoda tylko, ze nadal komercyjne firmy ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać terenów, gdzie wystąpienie szkody spowodowanej czynnikami atmosferycznymi jest najbardziej prawdopodobne.

 

Rząd PO-PSL przez osiem lat obiecywał rolnikom tanie ubezpieczenia, ale skończyło się tylko na słowach. Obecna ekipa rządząca zamiast słów postawiła na działania. Pierwszym krokiem w celu usprawnienia systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich było uchwalenie 15 listopada 2016 roku przez Sejm RP zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zgodnie z przyjętymi zmianami od 2017 r. dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia obejmującego pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nie przekraczających 9 proc. sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12 i 15 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw.

 

Wprowadzona zmiana preferuje zawieranie przez producenta rolnego umów ubezpieczenia obejmujących swoim zakresem pakiet wszystkich określonych w ustawie ryzyk, do których stosowana będzie z budżetu państwa dopłata. Natomiast w przypadku ustalenia w umowie ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka stawki taryfowej przekraczającej odpowiednio 9, 12 i 15 proc. sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek producentów rolnych będą przysługiwały do powyższych wysokości stawek ubezpieczenia, natomiast pozostałą część składki w całości zapłaci producent rolny. A w przypadku umowy ubezpieczenia od jednego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyka, w przypadku przekroczenia powyższych stawek taryfowych (9, 12 i 15 proc.) dopłaty nie będą przysługiwały.

 

W roku 2017 wprowadzony zostanie przepis przejściowy umożliwiający ubezpieczenie przez producenta rolnego upraw rolnych od jednego lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyka z zachowaniem możliwości skorzystania z dofinansowania z budżetu państwa do składek ubezpieczenia. Zgodnie z tym przepisem w przypadku przekroczenia w sumie 10 ryzyk stawki taryfowej o ponad odpowiednio 9, 12 lub 15 proc. dopłaty do tych stawek będą pomniejszane proporcjonalnie do procentu ich podwyższenia.

 

Natomiast w przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65 proc. składki, jeśli zakłady ubezpieczeń określą stawki taryfowe od łącznego ubezpieczenia zwierząt na poziomie nie przekraczającym 0,5 proc. sumy ubezpieczenia.

 

Od 2017 r. obowiązywać zacznie również nowy okres sześciodekadowy, w ramach którego nadane zostanie nowe brzmienie definicji suszy, które uwzględniać będzie prowadzenie monitoringu suszy rolniczej w okresie od dnia 21 marca do dnia 20 maja. Zatem suszę oznaczać będą szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Wprowadzenie nowego okresu sześciodekadowego związane jest z uwzględnieniem w monitoringu suszy rolniczej zasobów wodnych pochodzących z okresu zimowego. Zatem dodanie nowego okresu spowoduje udoskonalenie prowadzonego systemu monitoringu suszy rolniczej.


W projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana łączna kwota 918,6 mln zł czyli w przyszłym roku rząd czterokrotnie zwiększy dotacje na ubezpieczenia rolnicze. Zgodnie z przyjętym przez radę ministrów w listopadzie br. rozporządzeniem w 2017 r. dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych będzie wynosić 65 proc. składki do 1 ha uprawy, a do zwierząt gospodarskich 65 proc. składki do 1 sztuki.

 

Jak udało się nam ustalić, w celu dalszego usprawnienia systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich umożliwiającego pełne zabezpieczenie producentów rolnych przed spadkiem dochodów w związku z utratą produkcji rolnej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz zapewnienie środków na wznowienie lub kontynuację produkcji po wystąpieniu tych zjawisk atmosferycznych, wspierany będzie rozwój rolniczego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, które zapewni tanią i możliwie pełną ochronę dla swoich członków – producentów rolnych.

 

Celem tego projektu będzie również zaangażowanie instytucji okołorolnych we współpracę z TUW-em.

 

Maks Weber

 

Fot. pexels.com


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.