Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 2016-11-22 15:41:13

"Tworzenie grup producentów i organizacji producentów". Wnioski do 28 listopada

Do 28 listopada (poniedziałek), w ramach obecnego naboru, można składać wnioski o przyznanie wsparcia przy tworzeniu grup i organizacji producentów rolnych, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 można składać od dnia 30 września 2016 r. do dnia 28 listopada 2016 roku. Należy to zrobić w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski grupy mogą składać osobiście lub wysłać je tzw. przesyłka rejestrowaną.

 

O pomoc finansową w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" mogą starać się nowe grupy producentów rolnych, uznane nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2014 r., składające się z osób fizycznych, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Grupy te muszą spełniać m.in. następujące warunki kwalifikowalności:

  • zostały uznane przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, na podstawie planu biznesowego,
  • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r. w ramach działań i mechanizmów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r.,
  • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

 

Pomocy nie będzie kierowana na tworzenie grup producentów w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone.

 

Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto grupy producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została uznana, wytworzonych przez jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy producentów.

 

Pomoc przyznawana będzie w okresie pierwszych pięciu lat funkcjonowania grupy, od dnia jej uznania. Wsparcie wynosi: w pierwszym roku 10 proc. kwalifikowanej sprzedaży, w drugim roku 8 proc., w trzecim 6 proc., w czwartym roku 5 proc., a w piątym roku 4 proc. kwalifikowanej sprzedaży. Limit pomocy to kwota 100 tysięcy złotych w każdym roku pięcioletniego okresu dofinansowania i pozostaje on na niezmienionym poziomie w kolejnych latach, w przeciwieństwie do limitu w PROW 2007-2013, który miał charakter degresywny. W sumie grupa producentów przez pięć lat może otrzymać 500 tysięcy euro pomocy finansowej. Wsparcie ma charakter ryczałtowy. Grupa może zatem wykorzystać pomoc na wybrany przez siebie cel, na przykład na opłacenie kosztów prowadzenia biura, zatrudnienie menedżera, na wydatki inwestycyjne, pod warunkiem osiągnięcia, w ciągu pięciu lat po uznaniu, celów określonych w planie biznesowym.

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR. Można je również otrzymać w Centrali, oddziałach regionalnych oraz biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją oraz złożyć go do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych; osobiście lub przesyłką rejestrowaną, najpóźniej w dniu zakończenia terminu składania wniosków. Wniosek złożony przesyłką rejestrowaną będzie rozpatrywany, jeśli wpłynie wciągu 30 dni od dnia upływu terminu zakończenia składania wniosków.

 

Pomoc będzie przyznawana według kolejności ustalonej przez ARiMR (suma uzyskanych punktów) przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. Prezes ARiMR, w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, ustala kolejność przysługiwania pomocy. Natomiast w terminie 7 dni po jej ustaleniu podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej ARiMR informację o tej kolejności, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych grup oraz liczby przyznanych punktów.

 

Informacje na temat działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego PROW 2014-2020 udzielane są w oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

 

Przypominamy, że wszystkie podmioty wpisane do rejestru grup producentów rolnych powinny złożyć wniosek o potwierdzenie warunków spełnienia uznania w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia 2016 r. W innym przypadku zostaną wykreślone z rejestru. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w OT ARR właściwego dla siedziby grupy lub wysłać pocztą. W przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego. 

 

Obowiązek złożenia wniosku o potwierdzeniu spełnienia warunków uznania wynika ze znowelizowanej ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1888).

 

arimr.gov.pl/arr.gov.pl/polskieradio.pl/AZK/Foto. pixabay

 

 


Polecane z kategorii Dopłaty
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.