PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Technika / Technologie rolnicze / eDWIN – informatyczny system ochrony roślin MRiRW

eDWIN – informatyczny system ochrony roślin MRiRW

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-04-09 18:04:52
eDWIN

Projekt eDWIN – to krajowy system informatyczny na rzecz ochrony roślin. Jego wdrożenie ma poprawić jakość produkowanej w Polsce żywności. Aplikacja będzie dostępna w połowie 2022 r. – informuje ministerstwo rolnictwa.

Co daje eDWIN?

Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin (eDWIN) będzie mogła być wykorzystywana przez rolników, samorządy, instytucje naukowe, ale także przez konsumentów.

Dzięki wdrożeniu ogólnopolskiego projektu eDWIN, którego pomysłodawcą jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, będą możliwe ostrzeżenia przed agrofagami lub załamaniem pogody, powiadomienia o możliwych zagrożeniach na polu czy zanieczyszczeniach środowiska. Będzie też możliwość sprawdzenia, skąd pochodzi produkt i jakie środki były stosowane podczas uprawy.aplikacja mobilna imgw 2

W praktyce będzie to oprogramowanie poświęcone ochronie roślin. Aby była ona trafna i skuteczna, musi być oparta na wiedzy i twardych danych. eDWIN będzie wspomagał rolników w podejmowaniu decyzji dotyczących ochrony roślin.

Czytaj także: Sezon jabłkowy 2021 już blisko – co czeka sadowników i jak się przygotować?

eDWIN – Wirtualne Gospodarstwo

W czerwcu 2022 r. uruchomione zostaną cztery elektroniczne usługi, z których będzie można korzystać dzięki nowej platformie i aplikacji opracowanych w projekcie eDWIN. Pierwsza z usług – „Wirtualne Gospodarstwo” – będzie miała kilka zastosowań – jednym z nich będzie wspomaganie decyzji rolników, czy, kiedy i w jakiej ilości stosować środki do ochrony uprawy.

„Wirtualne Gospodarstwo” będzie także udostępniało rolnikom raporty agrometeorologiczne. Będą one opracowywane przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego i będą miały charakter ogólny lub spersonalizowany. Raporty ogólne będą przygotowywane dla powiatów i będą uwzględniać prowadzone na terenie powiatu uprawy i panujące tam warunki agrometeorologiczne. Z kolei raporty spersonalizowane będą przygotowywane na indywidualne zamówienie usługobiorcy i będą przedstawiać analizę agrometeorologiczną wskazanego pola.

Ponadto „Wirtualne Gospodarstwo” pozwoli na pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o wystąpieniu na danym obszarze agrofagów (szkodników roślin).

Śledzenie pochodzenia produktów w eDWIN

Kolejna usługa - to „śledzenie pochodzenia produktów”. Dzięki tej usłudze producenci będą mogli wprowadzić do rejestru dane o pochodzeniu danego produktu, w tym warunkach i historii jego uprawy, a konsumenci będą mogli skorzystać z tych informacji.

„Raportowanie zagrożeń” będzie usługą przeznaczoną dla samorządów, instytucji publicznych odpowiedzialnych za nadzór lub realizację ochrony roślin oraz instytucji naukowych. Dzięki niej możliwe będzie generowanie raportów z systemu monitoringu zagrożeń chorobami i szkodnikami w rolnictwie czy ogrodnictwie.
W usłudze „udostępnianie danych meteorologicznych” będzie możliwy dostęp do aktualnych oraz archiwalnych danych meteorologicznych pochodzących z sieci stacji agrometeorologicznych. W tym celu w całej Polsce budowana jest sieć stacji meteorologicznych (łącznie będzie ich prawie 600). Dane ze stacji przetwarzane będą także przez modele, które pozwolą na przygotowanie sprecyzowanego pod daną uprawę komentarza agrometeorologicznego, dzięki któremu rolnik będzie mógł podjąć decyzję np. o terminie wysiewu konkretnej rośliny.

Prace nad projektem eDWIN rozpoczęły się w czerwcu 2019 r. jest to pierwszy projekt z zakresu rolnictwa finansowany w ramach programu Polska Cyfrowa. Całkowita jego wartość wynosi aż prawie 21 mln zł, z czego ze środków europejskich pochodzi 17,7 mln zł, resztę stanowią środki z budżetu państwa.

PAP/fot. pixabay