PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Technika / Technologie rolnicze / Pierwsza rolnicza misja kosmiczna – Niecodzienny eksperyment!

Pierwsza rolnicza misja kosmiczna – Niecodzienny eksperyment!

Autor: Tomasz Racki 2021-07-05 23:33:27
Pierwsza rolnicza misja kosmiczna

Firmy rolnicze postanowiły sprawdzić, jak działa „kosmos” na nasiona. W tym celu wysłane zostały nasiona pszenżyta SU Liborius pokryte srebrnym polimerem firmy Aegilops na wysokość ponad 20.000 m n.p.m. Sam lot posłużył dodatkowo naukowcom z Politechniki Warszawskiej jako badanie właściwości elektrycznych chmur i mgieł. Nasiona po powrocie zostaną przebadane w profesjonalnych laboratoriach. Organizatorzy mają również nadzieję, że pierwsza rolnicza misja kosmiczna, pozwoli wzbudzić dyskusję na temat zmian klimatu, a zwłaszcza suszy, czy chociażby okresowych niedoborów wody, z którymi spotykamy się coraz częściej.

Pierwsza rolnicza misja kosmiczna

W czerwcu br. firma nasienna Wronkowski we współpracy z Saaten-Union Polska, Syngenta oraz Aegilops, przy wsparciu technicznym koła naukowego Sekcji Balonowej Politechniki Warszawskiej wysłała balon stratosferyczny na wysokość ponad 20.000 m. n.p.m. Kluczowym elementem misji było zbadanie przez naukowców zjawisk zachodzących w chmurach wpływających na nasz klimat. Przy okazji tego przedsięwzięcia na tą samą wysokość wyniesione zostało ziarno pokryte polimerem firmy Aegilops oraz kwalifikowany materiał siewny z firmy Wronkowski Anna Wronkowska odmiany pszenżyta ozimego SU Liborius z hodowli Saaten Union. Próbki po powrocie zaprawione zostaną Vibrance Star i przebadane, w specjalistycznych laboratoriach oraz wysiane celem ustalenia jaki wpływ na odmianę miała bardzo niska temperatura, ciśnienie oraz jak zachował się polimer nałożony na ziarniaki.pierwsza rolnicza misja kosmiczna

Jaki cel ma pierwsza Rolnicza Misja Kosmiczna?

Głównym celem akcji było wywołanie dyskusji na temat zmian klimatu, a zwłaszcza suszy, czy chociażby okresowych niedoborów wody, z którymi spotykamy się coraz częściej. Dlatego wybór padł na odmianę SU Liborius, ponieważ odmiana ta jest nie tylko istnym „pogromcą suszy”, ale również pszenżytem cechującym się niesamowitym potencjałem plonowania (odmiana jest liderem plonowania na poziomie intensywnym w COBORU i od tego roku wzorcem w COBORU). Na najwyższą jakość kwalifikowanego materiału siewnego oprócz samych nasion składa się również zaprawa nasienna o szerokim spektrum ochronnym. Oprócz tego kluczową rolę pełni również srebrny polimer, który ma nam dokładnie pokryć całość nasion i dodatkowo „przykleić” zaprawę, aby ograniczyć osypywanie się, co zwiększa bezpieczeństwo dla zdrowia rolnika oraz środowiska naturalnego.

Czytaj także: Drony, satelity i inne technologie dla rolników

Zaprawa Vibrance Star pokryje nasiona po powrocie na Ziemię. Jest to trójskładnikowa zaprawa najnowszej generacji, dzięki której zboża zostaną zabezpieczone przed najważniejszymi chorobami. Jako jedyna zaprawa na rynku posiada rejestrację w zwalczaniu pałecznicy zbóż i traw. Sedaksan zawarty w zaprawie posiada pozytywny wpływ na masę korzeniową rośliny, co wpływa na zwiększoną odporność zbóż na stres związany z suszą.

Pierwsza rolnicza misja kosmiczna – idea doświadczenia:

Planowane eksperymenty ze strony Politechniki Warszawskiej to komunikacja radiowa w zakresie gigahercowym (typowa dla łączy satelitarnych) oraz badania elektrycznych właściwości chmur i mgieł – akumulacja ładunku elektrycznego na dużych strukturach latających/antenach. Kolejnym doświadczeniem może być badanie zmienności szumów radiowych w zakresie niskich i bardzo niskich częstotliwości wraz ze zmniejszającym się dystansem do dolnej warstwy jonosfery Ziemi.

Miejsce doświadczenia

Eksperyment koordynowany przez Wronkowski Anna Wronkowska, Syngenta Polska, Saaten-Union Polska, Aegilops oraz Politechnikę Warszawską odbył się na płycie lotniska na terenie Aeroklubu Północnego Mazowsza w Sierakowie w czerwcu 2021 br.

Nasiona Wronkowski/fot. nasiona Wronkowski