PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Technika / Technologie rolnicze / Fermentacja metanowa, czyli przetwarzanie nawozów naturalnych

Fermentacja metanowa, czyli przetwarzanie nawozów naturalnych

Autor: Świat Rolnika 2022-05-15 13:00:00
Fermentacja metanowa

Fermentacja metanowa jest jednym ze sposobów na przetwarzanie nawozów naturalnych, które od 1991 roku cały czas się rozpowszechnia.

Już w 2010 roku procesy przetwarzania stały się metodą rozwiązywania problemów związanych z zanieczyszczeniami środowiska pochodzącymi z sektora rolnictwa. Tam, gdzie jest prowadzona intensywna produkcja zwierzęca hodowcy przetwarzają nawóz naturalny, czyli odchody zwierząt gospodarskich, np. gnojówkę, obornik i gnojowicę.

Przetwarzanie nawozów naturalnych

Dotychczas opracowano co najmniej kilka technik przetwarzania, w tym separacja gnojowicy (rozdzielenie frakcji płynnej i stałej), kompostowanie obornika, filtracja membranowa, zakwaszanie gnojowicy, suszenie gnojowicy, użycie mikroorganizmów pożytecznych, fermentacja metanowa (poferment).

Główną zaletą nawozów naturalnych jest korzystny wpływ na żyzność gleby i warunki rozwoju roślin uprawnych.

Suszenie gnojowicy polega na suszeniu w dekanterach następuje redukcja fosforanu i azotu w frakcji ciekłej. Oddziela się do 90% fosforanów i do 35% azotu z frakcją stałą. Technologia odparowywania idealnie zagęszcza płynną gnojowicę, aby zmniejszyć jej objętość, szczególnie w gospodarstwach hodowlanych z dużą liczbą zwierząt. Za pomocą wyparek płyn-na gnojowica jest zagęszczana do 30% suchej masy, która następnie może zostać całkowicie wysuszona w suszarni.

Fermentacja metanowa coraz większy nacisk kładzie się obecnie na produkcję biogazu. Wzrasta zainteresowanie biogazem rolniczym, co w dużym stopniu jest związane z rozwojem hodowli zwierząt. Do jego produkcji stosuje się biomasę w postaci gnojowicy, obornika, odpadów zwierzęcych i roślinnych. Dla zmniejszenia negatywnego wpływu na glebę i wodę, a także zwiększenia efektywności nawozowej gnojowicy, przetwarza się ją na nawozy mineralno-organiczne i organiczne, pod różnymi postaciami (nawozy ciekłe, stałe, w postaci zawiesin lub granulek).

Fermentacja metanowa – proces

Fermentacja metanowa  w dalszym procesie polega na tym, że gnojowicę poddaje się również procesom kompostowania, w wyniku których z łatwo degradowalnych związków otrzymuje się substancje aromatyczne o większej stabilności i właściwościach użytkowych. W procesie produkcji biogazu powstaje również poferment w postaci ciekłej lub stałej. Zastosowanie pozostałości pofermentacyjnych do nawożenia gleb umożliwia odzysk makro- i mikroskładników przez rośliny oraz ogranicza zużycie nawozów mineralnych.

Pofermenty należy stosować w dawkach nieprzekraczających ilości wskazanych w instrukcji stosowania nawozu lub w zalecaniach dotyczących stosowania odpadu czy produktu ubocznego. Pofermentów nie dotyczy ograniczenie rocznej dawki do 170 kg N/ha, które odnosi się wyłącznie do nawozów naturalnych (obornika, gnojowicy, gnojówki).

Czytaj również: Etanol z kukurydzy jest bardziej szkodliwy niż benzyna

Cdr.gov.pl /fot.pixabay


Autor: Magdalena Podgórska

Opryski profilaktyczne w zakładzie produkcji żywności


Autor: Magdalena Podgórska

Wypadki wózków widłowych – przyczyny i jak ich uniknąć?


Autor: Magdalena Podgórska

Pestycydy w żywności? Nowy sensor wykrywa je na poczekaniu


BULT SMOGOWICZE