PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Technika / Technologie rolnicze / Badanie PIGMiUR: Producenci maszyn rolniczych w dobrych nastrojach

Badanie PIGMiUR: Producenci maszyn rolniczych w dobrych nastrojach

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-11-19 14:30:47
Producenci maszyn rolniczych

Producenci maszyn rolniczych wzięli na przełomie na przełomie września i października u udział w badaniu, którego wyniki obrazują nastroje panujące w branży.

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych przeprowadziła badanie na przełomie września i października, dotyczące obecnej i przewidywanej koniunktury w branży. Jest to cykliczne badanie powtarzane co pół roku i przeprowadzane od czerwca 2014 roku. Jej efektem jest wartość liczbowa – indeks, który obrazuje nastroje panujące w branży.

Producenci maszyn rolniczych w dobrych nastrojach

Jak wskazuje PIGMiUR, kolejny cykl badania potwierdził, że producenci maszyn rolniczych nadal są w dobrych nastrojach, dotyczących obecnej i przyszłej koniunktury w branży.

O niepewności i obawach związanych z pandemią koronawirusa, które bardzo mocno odbiły się na wyniku indeksu wiosną 2020 roku możemy już zapomnieć. Dobra sprzedaż w 2020 roku i jej kontynuacja w roku 2021 znaczenie poprawiła nastroje wśród przedsiębiorców. Już w pierwszym półroczu tego roku w badaniu przeprowadzonym w marcu przeważały odpowiedzi, które potwierdzały, że przedsiębiorcy oczekują dobrych wyników i optymistycznie patrzą na najbliższe miesiące. Obecnie nadal mamy do czynienia z kontynuacją tego trendu.

– wskazuje PIGMiUR.

Wyniki barometru są niemal identyczny jak pół roku temu. Wtedy jego wartość wynosiła 0,82, a obecnie jest to 0,72. PIGMiUR wskazuje, że niewielki spadek spowodowany jest wzrostem negatywnych odpowiedzi dotyczących podejścia administracji państwowej w kwestii klimatu dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej. Najprawdopodobniej związane jest to z nowymi propozycjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym i dużą niepewnością co do tego jakie, w związku z tym, zmiany czekają przedsiębiorców w nowym roku. Obecnie nieco ponad 47% przedsiębiorców twierdzi, że warunki tworzone przez administracje państwową zdecydowanie przeszkadzają w prowadzeniu biznesu. Pół roku wcześniej takiej odpowiedzi udzieliło 28% przedstawicieli firm biorących udział w badaniu.

Wzrost optymizmu

PIGMiUR wskazuje, że zmiany widać również jeżeli Producenci maszyn rolniczych chodzi o przewidywania przyszłej koniunktury i sprzedaży we własnych firmach. Jeżeli chodzi o koniunkturę w branży, producenci maszyn rolniczych już przewidują jej pogorszenie. Wzrost wyników, szczególnie w odpowiedzi, że raczej się ona pogorszy, jest znaczący w stosunku do wyników sprzed pół roku – obecnie 24% przedsiębiorców przewiduje, że koniunktura w niewielkim stopniu się pogorszy – wcześniej było to 14%.

Z kolei wzrost optymizmu widać w odpowiedziach dotyczących planowanych inwestycji. Zdecydowanie większy odsetek przedsiębiorców planuje w najbliższym czasie inwestycje niż jeszcze pół roku temu.

Wypadkową badania jest współczynnik obrazujący nastroje w branży. Wartość poniżej zera świadczy o przewadze nastrojów negatywnych i pesymistycznych. Tym razem, po raz kolejny, mamy do czynienia z przewagą odpowiedzi pozytywnych. Indeks ma wartość dodatnią. Oznacza to, że wśród przedsiębiorców dominują pozytywne oczekiwania, choć nadal ich przewaga nie jest bardzo znacząca. Aczkolwiek możemy stwierdzić , że przedsiębiorcy w optymizmem patrzą w przyszłość.

– wskazuje PIGMiUR.

Czytaj też: Sprzedaż ciągników rolniczych w Polsce rekordowa. Mimo, że ich ceny rosną

pigmiur.pl/fot.pixabay