< powrót do światrolnika.info

SZKOŁA LIDERÓW

Zarządzanie i Marketing w Rolnictwie

studia podyplomowe

Dla absolwentów uczelni wyższych, zainteresowanych tematyką zarządzania i marketingu w rolnictwie
Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą w agrobiznesie
Dla osób zatrudnionych w podmiotach gospodarczych i instytucjach z obszaru rolnictwa

Celem studiów jest:

dostarczenie aktualnej wiedzy w zakresie: podstaw zarządzania, podstaw marketingu, podstaw finansów, prawa rolnego, organizacji i funkcjonowania rynków rolnych, ekonomiki rolnictwa i organizacji gospodarstw rolnych, bezpieczeństwa żywnościowego, ekologii i aspektów środowiskowych;

wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności menedżerskie niezbędne w codziennej pracy w sektorze agrobiznesu, m.in. z zakresu zarządzania procesami w działalności rolniczej, zarządzania agrofirmą, marketingu, mediacji i negocjacji gospodarczych, komunikacji i wystąpień publicznych;

podniesienie kompetencji poprzez przygotowanie prac dyplomowych dotyczących wybranych obszarów zainteresowań oraz spotkania z praktykami z branży.

Studia przygotowują absolwentów od strony teoretycznej i praktycznej również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze rolnym.

Program studiów

Program przygotowany został w taki sposób, aby umożliwić słuchaczom zdobycie nowych kwalifikacji menedżerskich, z zakresu strategii marketingowych i sprzedażowych, finansów, nowoczesnych technologii organizacji i funkcjonowania rynków rolnych, polityki rolnej, niezbędnych do funkcjonowania w krajowych i unijnych ramach prawnych oraz w warunkach zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości gospodarczej.

Kadra

Kadra wykładowców, do której należą zarówno uznani profesorowie, jak i praktycy życia gospodarczego w Polsce, zapewnia słuchaczom uzyskanie wiedzy eksperckiej i nabycie wysokiej klasy kompetencji. Przy realizacji studiów współpracujemy z Instytutem Gospodarki Rolnej.

Co nas wyróżnia

Wyróżnikiem studiów jest położenie nacisku na aspekty praktyczne zarządzania i marketingu, kwestie patriotyzmu gospodarczego, wykorzystania funduszy UE w rolnictwie i obszarach wiejskich oraz wzbogacenie wiedzy uczestników o istotne aspekty etyki biznesu.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zarządzania oraz marketingu. Wykazuje się znajomością podstaw prawa i prawa rolnego, organizacji i funkcjonowania rynków rolnych, bezpieczeństwa żywnościowego i ekologii. Absolwent zdobywa praktyczną wiedzę dotycząca działalności w agrobiznesie, od strony prawnej, finansowej oraz organizacyjnej. Ma także świadomość znaczenia patriotyzmu gospodarczego w rozwoju gospodarczym Polski oraz aspektów etycznych w biznesie.
Absolwenci

Opłaty

Czesne za studia na kierunku Zarządzanie i marketing w rolnictwie w roku akademickim 2022/2023 wynosi:

4 800 zł w przypadku płatności jednorazowej.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty:

Płatność w 2 ratach - 2 x 2450 zł = 4 900 zł

Płatność w 4 ratach - 4 x 1250 zł = 5 000 zł

Rekrutacja

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów podyplomowych w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - Akademii Nauk Stosowanych prowadzona jest w formie elektronicznej. Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz, załóż konto na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl lub zaloguj się przez swoje konto Google. Jeśli korzystałeś już wcześniej z naszego systemu rekrutacyjnego, to kolejna aplikacja będzie jeszcze łatwiejsza.

Warunki rekrutacji - złożenie w terminie kompletu dokumentów:

kwestionariusz,

dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)

list motywacyjny (skierowany do Rektora AKSiM),

opinia księdza proboszcza (z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami AKSiM),

2 zdjęcia

potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej - 85 zł

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł można uiścić bezpośrednio na konto Uczelni: Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Numer konta: 24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu
Tytuł wpłaty: opłata rekrutacyjna - zarządzanie i marketing w rolnictwie + imię i nazwisko kandydata

Wszystkie wymagane dokumenty będzie można załączyć w formie plików.

Po wysłaniu aplikacji rozpocznie się proces weryfikacji złożonych dokumentów. Logując się na swoje konto będziesz mógł obserwować co dzieje się z Twoim zgłoszeniem, a o istotnych sprawach powiadomimy Cię na adres mailowy podany podczas rejestracji.

Oczekując na decyzję możesz skompletować niezbędne dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarczyć je (osobiście lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

Terminy zjazdów

  • 25-26 marca 2023 r.
  • 22-23 kwietnia 2023 r.
  • 06-07 maja 2023 r.
  • 20-21 maja 2023 r.
  • 03-04 czerwca 2023 r.
  • 17-18 czerwca 2023 r.
Ze względów organizacyjnych, wszystkich słuchaczy prosimy o sprawdzanie swojej poczty w domenie AKSiM przed każdym zjazdem.
Potrzebujesz informacji? Zadzwoń lub napisz! +48 535 526 626 biuro@instytutrolny.pl